ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 122 50 40.98%
2.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45 12 26.67%
3.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 42 9 21.43%
4.  โรงเรียนปริยัติไพศาล 133 28 21.05%
5.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48 10 20.83%
6.  โรงเรียนวันครู 2502 168 35 20.83%
7.  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 78 16 20.51%
8.  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 123 25 20.33%
9.  โรงเรียนบ้านนาแค 53 10 18.87%
10.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 159 30 18.87%
11.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81 15 18.52%
12.  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 65 12 18.46%
13.  โรงเรียนบ้านโจด 87 16 18.39%
14.  โรงเรียนบ้านหินแห่ 124 22 17.74%
15.  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 34 6 17.65%
16.  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 90 15 16.67%
17.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 72 12 16.67%
18.  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 111 18 16.22%
19.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 169 27 15.98%
20.  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 84 13 15.48%
21.  โรงเรียนบ้านเสมา 106 16 15.09%
22.  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40 6 15.00%
23.  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 54 8 14.81%
24.  โรงเรียนบ้านหนองบง 34 5 14.71%
25.  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177 26 14.69%
26.  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 55 8 14.55%
27.  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 193 28 14.51%
28.  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83 12 14.46%
29.  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 56 8 14.29%
30.  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 114 16 14.04%
31.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93 13 13.98%
32.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 43 6 13.95%
33.  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 44 6 13.64%
34.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37 5 13.51%
35.  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53 7 13.21%
36.  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152 20 13.16%
37.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38 5 13.16%
38.  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69 9 13.04%
39.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69 9 13.04%
40.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 131 17 12.98%
41.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 108 14 12.96%
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 264 34 12.88%
43.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47 6 12.77%
44.  โรงเรียนบ้านกู่ 24 3 12.50%
45.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 32 4 12.50%
46.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104 13 12.50%
47.  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 48 6 12.50%
48.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120 15 12.50%
49.  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122 15 12.30%
50.  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 74 9 12.16%
51.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 50 6 12.00%
52.  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 68 8 11.76%
53.  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 119 14 11.76%
54.  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 139 16 11.51%
55.  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 148 17 11.49%
56.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 35 4 11.43%
57.  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98 11 11.22%
58.  โรงเรียนบ้านดงบัง 107 12 11.21%
59.  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36 4 11.11%
60.  โรงเรียนบ้านตาจั่น 154 17 11.04%
61.  โรงเรียนวังโพน 46 5 10.87%
62.  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187 20 10.70%
63.  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94 10 10.64%
64.  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 105 11 10.48%
65.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 68 7 10.29%
66.  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 127 13 10.24%
67.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 187 19 10.16%
68.  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139 14 10.07%
69.  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50 5 10.00%
70.  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 50 5 10.00%
71.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 40 4 10.00%
72.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 262 26 9.92%
73.  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51 5 9.80%
74.  โรงเรียนบ้านหนองตาด 103 10 9.71%
75.  โรงเรียนบ้านสีสุก 114 11 9.65%
76.  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52 5 9.62%
77.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94 9 9.57%
78.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 136 13 9.56%
79.  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 126 12 9.52%
80.  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 42 4 9.52%
81.  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74 7 9.46%
82.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 150 14 9.33%
83.  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54 5 9.26%
84.  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88 8 9.09%
85.  โรงเรียนบ้านสระครก 99 9 9.09%
86.  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 45 4 8.89%
87.  โรงเรียนบ้านปรางค์ 216 19 8.80%
88.  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103 9 8.74%
89.  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116 10 8.62%
90.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 93 8 8.60%
91.  โรงเรียนบ้านตะโก 176 15 8.52%
92.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 61 5 8.20%
93.  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 110 9 8.18%
94.  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 50 4 8.00%
95.  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25 2 8.00%
96.  โรงเรียนบ้านตะหนอด 38 3 7.89%
97.  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 90 7 7.78%
98.  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 26 2 7.69%
99.  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 52 4 7.69%
100.  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131 10 7.63%
101.  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 106 8 7.55%
102.  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 40 3 7.50%
103.  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 94 7 7.45%
104.  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 149 11 7.38%
105.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 122 9 7.38%
106.  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 110 8 7.27%
107.  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 128 9 7.03%
108.  โรงเรียนบ้านแฝก 72 5 6.94%
109.  โรงเรียนบ้านกระถิน 87 6 6.90%
110.  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 87 6 6.90%
111.  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146 10 6.85%
112.  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 117 8 6.84%
113.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 44 3 6.82%
114.  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30 2 6.67%
115.  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 75 5 6.67%
116.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61 4 6.56%
117.  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 108 7 6.48%
118.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108 7 6.48%
119.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 155 10 6.45%
120.  โรงเรียนบ้านไทรโยง 62 4 6.45%
121.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 63 4 6.35%
122.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 142 9 6.34%
123.  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 48 3 6.25%
124.  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 209 13 6.22%
125.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81 5 6.17%
126.  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 65 4 6.15%
127.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33 2 6.06%
128.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 152 9 5.92%
129.  โรงเรียนบ้านมะค่า 34 2 5.88%
130.  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103 6 5.83%
131.  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 209 12 5.74%
132.  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 88 5 5.68%
133.  โรงเรียนบ้านประคำ 108 6 5.56%
134.  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36 2 5.56%
135.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 54 3 5.56%
136.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 19 1 5.26%
137.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 76 4 5.26%
138.  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58 3 5.17%
139.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100 5 5.00%
140.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 103 5 4.85%
141.  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 62 3 4.84%
142.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 83 4 4.82%
143.  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 125 6 4.80%
144.  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21 1 4.76%
145.  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 64 3 4.69%
146.  โรงเรียนบ้านหนองบง 65 3 4.62%
147.  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 66 3 4.55%
148.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67 3 4.48%
149.  โรงเรียนบ้านปอบิด 90 4 4.44%
150.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 90 4 4.44%
151.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90 4 4.44%
152.  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 160 7 4.38%
153.  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46 2 4.35%
154.  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 48 2 4.17%
155.  โรงเรียนบ้านกอก 25 1 4.00%
156.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 52 2 3.85%
157.  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 79 3 3.80%
158.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 86 3 3.49%
159.  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87 3 3.45%
160.  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 123 4 3.25%
161.  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 850 27 3.18%
162.  โรงเรียนบ้านโคกสี 163 5 3.07%
163.  โรงเรียนบ้านหมัน 107 3 2.80%
164.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 221 6 2.71%
165.  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125 3 2.40%
166.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 251 6 2.39%
167.  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 43 1 2.33%
168.  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167 3 1.80%
169.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65 1 1.54%
170.  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 68 1 1.47%
171.  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147 2 1.36%
172.  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 91 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 73 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 26 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 21 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 29 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 20 0 0.00%
180.  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 49 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net