ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 30 10 33.33%
2.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 114 30 26.32%
3.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 133 29 21.80%
4.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 34 7 20.59%
5.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2089 381 18.24%
6.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 17 17.89%
7.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 23 17.42%
8.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 112 19 16.96%
9.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 256 43 16.80%
10.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 305 50 16.39%
11.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 165 27 16.36%
12.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 44 7 15.91%
13.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 139 22 15.83%
14.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 112 17 15.18%
15.  โรงเรียนวัดคูขุด 82 12 14.63%
16.  โรงเรียนบ้านจันทึง 162 23 14.20%
17.  โรงเรียนบ้านในห้วย 64 9 14.06%
18.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 101 14 13.86%
19.  โรงเรียนวัดบางแหวน 147 20 13.61%
20.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 60 13.61%
21.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 135 18 13.33%
22.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 144 19 13.19%
23.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 238 31 13.03%
24.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 108 14 12.96%
25.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 120 15 12.50%
26.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 216 27 12.50%
27.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 202 25 12.38%
28.  โรงเรียนบ้านหาดใน 213 26 12.21%
29.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 12 12.00%
30.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 68 8 11.76%
31.  โรงเรียนประชานิคม 2 153 18 11.76%
32.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 61 7 11.48%
33.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 887 97 10.94%
34.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 194 21 10.82%
35.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 53 10.52%
36.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 214 22 10.28%
37.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 98 10 10.20%
38.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 209 21 10.05%
39.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 30 3 10.00%
40.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 91 9 9.89%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 112 11 9.82%
42.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 41 4 9.76%
43.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1217 116 9.53%
44.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 542 50 9.23%
45.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 141 13 9.22%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 221 20 9.05%
47.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 45 4 8.89%
48.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 113 10 8.85%
49.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 216 19 8.80%
50.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 162 14 8.64%
51.  โรงเรียนบ้านบางหลง 70 6 8.57%
52.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 692 57 8.24%
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 149 12 8.05%
54.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 114 9 7.89%
55.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 119 9 7.56%
56.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 41 3 7.32%
57.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 125 9 7.20%
58.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 159 11 6.92%
59.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 102 7 6.86%
60.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 5 6.41%
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 7 6.25%
62.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 113 7 6.19%
63.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 4 6.15%
64.  โรงเรียนบ้านละมุ 65 4 6.15%
65.  โรงเรียนบ้านบางจาก 164 10 6.10%
66.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 83 5 6.02%
67.  โรงเรียนบ้านหินกบ 83 5 6.02%
68.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 157 9 5.73%
69.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 557 31 5.57%
70.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1348 75 5.56%
71.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 144 8 5.56%
72.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 387 21 5.43%
73.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 131 7 5.34%
74.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 60 3 5.00%
75.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 131 6 4.58%
76.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 136 6 4.41%
77.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 3 4.17%
78.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 277 11 3.97%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 152 6 3.95%
80.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 105 4 3.81%
81.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 195 7 3.59%
82.  โรงเรียนวัดดอนยาง 88 3 3.41%
83.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 242 8 3.31%
84.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 3 2.97%
85.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 13 2.89%
86.  โรงเรียนประชานิคม 4 294 8 2.72%
87.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 117 3 2.56%
88.  โรงเรียนบ้านบางคอย 119 3 2.52%
89.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 80 2 2.50%
90.  โรงเรียนบ้านชุมโค 81 2 2.47%
91.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 4 2.42%
92.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 5 2.22%
93.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 238 5 2.10%
94.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 3 1.86%
95.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 281 5 1.78%
96.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 70 1 1.43%
97.  โรงเรียนบ้านไชยราช 78 1 1.28%
98.  โรงเรียนบ้านเขาวง 107 1 0.93%
99.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 75 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดบางลึก 63 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 62 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 71 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 67 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 41 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านยายไท 96 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 27 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 58 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 89 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดควนมณี 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net