ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 139 35 25.18%
2.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 28 7 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 303 70 23.10%
4.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 166 32 19.28%
5.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 37 7 18.92%
6.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2090 381 18.23%
7.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 30 5 16.67%
8.  โรงเรียนบ้านจันทึง 164 26 15.85%
9.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 69 15.65%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 17 15.18%
11.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 547 83 15.17%
12.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 20 15.15%
13.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150 22 14.67%
14.  โรงเรียนบ้านหาดใน 207 29 14.01%
15.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 150 21 14.00%
16.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 136 19 13.97%
17.  โรงเรียนวัดคูขุด 79 11 13.92%
18.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 210 28 13.33%
19.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 237 31 13.08%
20.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115 15 13.04%
21.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 46 6 13.04%
22.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 110 14 12.73%
23.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 99 12 12.12%
24.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 257 31 12.06%
25.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 697 81 11.62%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 147 17 11.56%
27.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 563 63 11.19%
28.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 156 17 10.90%
29.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 7 10.77%
30.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1216 130 10.69%
31.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 52 10.32%
32.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 59 6 10.17%
33.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 121 12 9.92%
34.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 111 11 9.91%
35.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 102 10 9.80%
36.  โรงเรียนวัดบางแหวน 155 15 9.68%
37.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 9 9.00%
38.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 78 7 8.97%
39.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 112 10 8.93%
40.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 147 13 8.84%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 93 8 8.60%
42.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 117 10 8.55%
43.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 8 8.42%
44.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 38 3 7.89%
45.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 192 15 7.81%
46.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 64 5 7.81%
47.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 206 16 7.77%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 119 9 7.56%
49.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 133 10 7.52%
50.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 213 15 7.04%
51.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 161 11 6.83%
52.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 212 14 6.60%
53.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 5 6.41%
54.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 282 18 6.38%
55.  โรงเรียนบ้านบางจาก 161 10 6.21%
56.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 116 7 6.03%
57.  โรงเรียนบ้านบางหลง 67 4 5.97%
58.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 155 9 5.81%
59.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 155 9 5.81%
60.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 107 6 5.61%
61.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 92 5 5.43%
62.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 74 4 5.41%
63.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 56 3 5.36%
64.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 921 49 5.32%
65.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 78 4 5.13%
66.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 42 2 4.76%
67.  โรงเรียนบ้านบางคอย 126 6 4.76%
68.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 21 4.67%
69.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 137 6 4.38%
70.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 233 10 4.29%
71.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 224 9 4.02%
72.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 129 5 3.88%
73.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 342 13 3.80%
74.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 132 5 3.79%
75.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 197 7 3.55%
76.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1368 47 3.44%
77.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 244 8 3.28%
78.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 64 2 3.13%
79.  โรงเรียนวัดบางลึก 65 2 3.08%
80.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 3 2.97%
81.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 2 2.78%
82.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 4 2.42%
83.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 219 5 2.28%
84.  โรงเรียนประชานิคม 2 149 3 2.01%
85.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 210 4 1.90%
86.  โรงเรียนบ้านเขาวง 112 2 1.79%
87.  โรงเรียนบ้านในห้วย 61 1 1.64%
88.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 282 4 1.42%
89.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 2 1.24%
90.  โรงเรียนบ้านชุมโค 83 1 1.20%
91.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 203 2 0.99%
92.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 120 1 0.83%
93.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 129 1 0.78%
94.  โรงเรียนประชานิคม 4 290 2 0.69%
95.  โรงเรียนวัดดอนยาง 85 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 67 0 0.00%
97.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 103 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 73 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 47 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านยายไท 92 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 31 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านละมุ 61 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 45 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหินกบ 84 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 64 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 61 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 88 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านไชยราช 81 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดควนมณี 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net