ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านบางละมุง 151 31 20.53%
2.  โรงเรียน บ้านหุบบอน 228 45 19.74%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 444 85 19.14%
4.  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 903 140 15.50%
5.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 921 142 15.42%
6.  โรงเรียนวัดหนองคล้า 547 83 15.17%
7.  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 792 119 15.03%
8.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 888 132 14.86%
9.  โรงเรียนบ้านเนินตอง 132 19 14.39%
10.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 985 138 14.01%
11.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1611 224 13.90%
12.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 209 29 13.88%
13.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483 67 13.87%
14.  โรงเรียนบ้านเขาหิน 461 63 13.67%
15.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 191 26 13.61%
16.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207 28 13.53%
17.  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278 37 13.31%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158 21 13.29%
19.  โรงเรียน วัดตโปทาราม 256 34 13.28%
20.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 318 42 13.21%
21.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 357 47 13.17%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 482 61 12.66%
23.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 296 36 12.16%
24.  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 241 29 12.03%
25.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 210 25 11.90%
26.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 539 64 11.87%
27.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 855 100 11.70%
28.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 148 17 11.49%
29.  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 309 35 11.33%
30.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 155 17 10.97%
31.  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 344 36 10.47%
32.  โรงเรียน บ้านนอก 106 11 10.38%
33.  โรงเรียน บ้านขลอด 511 52 10.18%
34.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 242 24 9.92%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155 15 9.68%
36.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571 54 9.46%
37.  โรงเรียน วัดโป่ง 476 44 9.24%
38.  โรงเรียนจุกเสม็ด 229 21 9.17%
39.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597 53 8.88%
40.  โรงเรียนบ้านนาวัง 235 20 8.51%
41.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 282 24 8.51%
42.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345 29 8.41%
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358 30 8.38%
44.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 469 39 8.32%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 512 41 8.01%
46.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 154 12 7.79%
47.  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780 60 7.69%
48.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421 31 7.36%
49.  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571 42 7.36%
50.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 915 67 7.32%
51.  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1195 87 7.28%
52.  โรงเรียนบ้านหินวง 154 11 7.14%
53.  โรงเรียนบ้านระเวิง 71 5 7.04%
54.  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335 22 6.57%
55.  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 285 18 6.32%
56.  โรงเรียนห้วยใหญ่ 440 26 5.91%
57.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 594 32 5.39%
58.  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549 29 5.28%
59.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398 21 5.28%
60.  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 373 19 5.09%
61.  โรงเรียนวัดมโนรม 790 40 5.06%
62.  โรงเรียนบ้านชากนอก 504 23 4.56%
63.  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626 28 4.47%
64.  โรงเรียนบ้านอำเภอ 386 17 4.40%
65.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321 14 4.36%
66.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 608 25 4.11%
67.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 195 8 4.10%
68.  โรงเรียน บ้านสันติคาม 375 14 3.73%
69.  โรงเรียนวัดพระประทานพร 277 10 3.61%
70.  โรงเรียนวัดวังหิน 215 7 3.26%
71.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 594 18 3.03%
72.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 625 18 2.88%
73.  โรงเรียนบ้านทางตรง 140 4 2.86%
74.  โรงเรียนวัดบ้านนา 989 23 2.33%
75.  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 701 16 2.28%
76.  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135 2 1.48%
77.  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 363 5 1.38%
78.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 584 8 1.37%
79.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895 9 1.01%
80.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 630 4 0.63%
81.  โรงเรียน บ้านภูไทร 260 1 0.38%

 

Powered By www.thaieducation.net