ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114 25 21.93%
2.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 316 43 13.61%
3.  โรงเรียนบ้านตาชี 78 10 12.82%
4.  โรงเรียนบ้านรานอ 234 29 12.39%
5.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 8 10.67%
6.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 162 15 9.26%
7.  โรงเรียนบ้านบางลาง 339 28 8.26%
8.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 3 7.32%
9.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 27 7.16%
10.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 101 6 5.94%
11.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 14 5.71%
12.  โรงเรียนสามัคคี 105 6 5.71%
13.  โรงเรียนบ้านยะหา 491 28 5.70%
14.  โรงเรียนบ้านสาคู 111 6 5.41%
15.  โรงเรียนบ้านยือนัง 299 16 5.35%
16.  โรงเรียนบ้านสันติ 143 7 4.90%
17.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 6 4.69%
18.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 18 4.41%
19.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 3 4.29%
20.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 7 4.19%
21.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 287 12 4.18%
22.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 3 3.95%
23.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 14 3.81%
24.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 2 3.70%
25.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 6 3.66%
26.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 169 6 3.55%
27.  โรงเรียนบ้านลากอ 524 18 3.44%
28.  โรงเรียนบ้านละแอ 175 6 3.43%
29.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 5 3.18%
30.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 4 3.08%
31.  โรงเรียนบ้านลีตอ 167 5 2.99%
32.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 4 2.94%
33.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 2 2.86%
34.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 3 2.54%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 1 2.44%
36.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 2 2.38%
37.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 5 2.28%
38.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 7 2.19%
39.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 9 1.93%
40.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 314 6 1.91%
41.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 9 1.90%
42.  โรงเรียนบ้านบาจุ 109 2 1.83%
43.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 2 1.82%
44.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 3 1.70%
45.  โรงเรียนท่าละมัย 177 3 1.69%
46.  โรงเรียนบ้านปะแต 297 5 1.68%
47.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 1 1.67%
48.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 7 1.54%
49.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 277 4 1.44%
50.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 7 1.35%
51.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 1 1.33%
52.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 5 1.23%
53.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 1 1.23%
54.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 4 1.19%
55.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 169 2 1.18%
56.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 4 1.10%
57.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 3 1.09%
58.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 380 4 1.05%
59.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 2 0.54%
60.  โรงเรียนบ้านบายอ 269 1 0.37%
61.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 143 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านกาโสด 0 0 %
64.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 314 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 91 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net