ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านรานอ 239 31 12.97%
2.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 99 11 11.11%
3.  โรงเรียนบ้านตาชี 77 8 10.39%
4.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 113 11 9.73%
5.  โรงเรียนบ้านบางลาง 343 33 9.62%
6.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 144 12 8.33%
7.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 3 7.32%
8.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 3 7.32%
9.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 27 7.16%
10.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 21 5.72%
11.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 630 34 5.40%
12.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 9 5.39%
13.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 7 5.38%
14.  โรงเรียนบ้านปะแต 298 16 5.37%
15.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 289 15 5.19%
16.  โรงเรียนบ้านยือนัง 303 15 4.95%
17.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 12 4.90%
18.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 6 4.69%
19.  โรงเรียนบ้านลากอ 523 24 4.59%
20.  โรงเรียนบ้านยะหา 492 22 4.47%
21.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 3 4.29%
22.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 3 4.29%
23.  โรงเรียนบ้านสันติ 144 6 4.17%
24.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 3 3.95%
25.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 16 3.92%
26.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 2 3.70%
27.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 3 3.70%
28.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 6 3.66%
29.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202 7 3.47%
30.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 146 5 3.42%
31.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 2 3.33%
32.  โรงเรียนบ้านบายอ 267 8 3.00%
33.  โรงเรียนสามัคคี 105 3 2.86%
34.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 2 2.67%
35.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 5 2.67%
36.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 4 2.55%
37.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 3 2.54%
38.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 12 2.53%
39.  โรงเรียนบ้านลีตอ 163 4 2.45%
40.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 2 2.38%
41.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 3 2.21%
42.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 10 2.14%
43.  โรงเรียนบ้านบาจุ 108 2 1.85%
44.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 4 1.83%
45.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 2 1.82%
46.  โรงเรียนบ้านสาคู 112 2 1.79%
47.  โรงเรียนท่าละมัย 176 3 1.70%
48.  โรงเรียนบ้านละแอ 176 3 1.70%
49.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 6 1.64%
50.  โรงเรียนบ้านกาโสด 191 3 1.57%
51.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 5 1.57%
52.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 8 1.54%
53.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 7 1.54%
54.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 275 4 1.45%
55.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 1 1.33%
56.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 315 4 1.27%
57.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 5 1.23%
58.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 4 1.19%
59.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 2 1.14%
60.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 3 1.09%
61.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 376 4 1.06%
62.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 151 1 0.66%
63.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 315 2 0.63%
64.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 170 1 0.59%
65.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 2 0.54%
66.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 101 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 90 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 318 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net