ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดควน 48 8 16.67%
2.  โรงเรียนบ้านแคนา 68 9 13.24%
3.  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110 13 11.82%
4.  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 74 8 10.81%
5.  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87 9 10.34%
6.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215 21 9.77%
7.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 220 21 9.55%
8.  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1782 164 9.20%
9.  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34 3 8.82%
10.  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104 9 8.65%
11.  โรงเรียนบ้านจะรัง 83 7 8.43%
12.  โรงเรียนยะหริ่ง 766 64 8.36%
13.  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123 10 8.13%
14.  โรงเรียนบ้านกลาง 116 9 7.76%
15.  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 146 11 7.53%
16.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 183 13 7.10%
17.  โรงเรียนรัชดาภิเษก 157 11 7.01%
18.  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 234 16 6.84%
19.  โรงเรียนบ้านราวอ 150 10 6.67%
20.  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376 24 6.38%
21.  โรงเรียนบ้านท่าพง 145 9 6.21%
22.  โรงเรียนบ้านสะบารัง 594 35 5.89%
23.  โรงเรียนบ้านฝาง 214 12 5.61%
24.  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 202 11 5.45%
25.  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129 7 5.43%
26.  โรงเรียนบ้านกือยา 115 6 5.22%
27.  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 577 30 5.20%
28.  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157 8 5.10%
29.  โรงเรียนบ้านบานา 138 7 5.07%
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598 30 5.02%
31.  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100 5 5.00%
32.  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208 10 4.81%
33.  โรงเรียนบ้านเปียะ 230 11 4.78%
34.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 148 7 4.73%
35.  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129 6 4.65%
36.  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 88 4 4.55%
37.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 133 6 4.51%
38.  โรงเรียนบ้านบางราพา 157 7 4.46%
39.  โรงเรียนบ้านคาโต 318 14 4.40%
40.  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387 17 4.39%
41.  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 139 6 4.32%
42.  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523 22 4.21%
43.  โรงเรียนบ้านมูหลง 95 4 4.21%
44.  โรงเรียนบ้านปาเระ 122 5 4.10%
45.  โรงเรียนเมืองปัตตานี 711 29 4.08%
46.  โรงเรียนบ้านบากง 148 6 4.05%
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 174 7 4.02%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350 14 4.00%
49.  โรงเรียนบ้านเคียน 76 3 3.95%
50.  โรงเรียนบ้านจือโระ 102 4 3.92%
51.  โรงเรียนบ้านกูวิง 128 5 3.91%
52.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52 2 3.85%
53.  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396 15 3.79%
54.  โรงเรียนบ้านรามง 85 3 3.53%
55.  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 484 17 3.51%
56.  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 88 3 3.41%
57.  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 265 9 3.40%
58.  โรงเรียนบ้านใหม่ 89 3 3.37%
59.  โรงเรียนบ้านกาหยี 92 3 3.26%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400 13 3.25%
61.  โรงเรียนบ้านดาลอ 129 4 3.10%
62.  โรงเรียนบ้านดอนรัก 419 13 3.10%
63.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65 2 3.08%
64.  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134 4 2.99%
65.  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102 3 2.94%
66.  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 35 1 2.86%
67.  โรงเรียนบ้านปรัง 107 3 2.80%
68.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 108 3 2.78%
69.  โรงเรียนบ้านยือริง 37 1 2.70%
70.  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 225 6 2.67%
71.  โรงเรียนบ้านบางปู 486 13 2.67%
72.  โรงเรียนบ้านยาบี 225 6 2.67%
73.  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 150 4 2.67%
74.  โรงเรียนบ้านสายหมอ 118 3 2.54%
75.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 159 4 2.52%
76.  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201 5 2.49%
77.  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 409 10 2.44%
78.  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 166 4 2.41%
79.  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136 3 2.21%
80.  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187 4 2.14%
81.  โรงเรียนบ้านหนองแรต 188 4 2.13%
82.  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 521 11 2.11%
83.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239 5 2.09%
84.  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144 3 2.08%
85.  โรงเรียนบ้านบางทัน 100 2 2.00%
86.  โรงเรียนบ้านแบรอ 102 2 1.96%
87.  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 257 5 1.95%
88.  โรงเรียนบ้านบูดี 613 11 1.79%
89.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113 2 1.77%
90.  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228 4 1.75%
91.  โรงเรียนบ้านบาโลย 174 3 1.72%
92.  โรงเรียนบ้านควนคูหา 122 2 1.64%
93.  โรงเรียนบ้านควนดิน 184 3 1.63%
94.  โรงเรียนบ้านกาฮง 251 4 1.59%
95.  โรงเรียนบ้านตือระ 126 2 1.59%
96.  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63 1 1.59%
97.  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 144 2 1.39%
98.  โรงเรียนพัฒนศึกษา 147 2 1.36%
99.  โรงเรียนบ้านตะโละ 153 2 1.31%
100.  โรงเรียนบ้านลางา 82 1 1.22%
101.  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 84 1 1.19%
102.  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172 2 1.16%
103.  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87 1 1.15%
104.  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 100 1 1.00%
105.  โรงเรียนบ้านตันหยง 207 2 0.97%
106.  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104 1 0.96%
107.  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 112 1 0.89%
108.  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231 2 0.87%
109.  โรงเรียนบ้านนอก 115 1 0.87%
110.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 116 1 0.86%
111.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 129 1 0.78%
112.  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 136 1 0.74%
113.  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 148 1 0.68%
114.  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 150 1 0.67%
115.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 332 2 0.60%
116.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174 1 0.57%
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 196 1 0.51%
118.  โรงเรียนบ้านมะปริง 203 1 0.49%
119.  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 211 1 0.47%
120.  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 221 1 0.45%
121.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านค่าย 105 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านดอนนา 68 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านตาหมน 102 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านท่าสู 136 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านบางหมู 84 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านปุลากง 180 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 316 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านลดา 140 0 0.00%
136.  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 49 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net