ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 9 4 44.44%
2.  โรงเรียนบ้านนาข่า 88 25 28.41%
3.  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26 6 23.08%
4.  โรงเรียนบ้านหาญ 67 14 20.90%
5.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66 13 19.70%
6.  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53 10 18.87%
7.  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 209 39 18.66%
8.  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517 86 16.63%
9.  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 268 44 16.42%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122 20 16.39%
11.  โรงเรียนบ้านปากปิง 80 13 16.25%
12.  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 163 26 15.95%
13.  โรงเรียนบ้านโกตา 126 20 15.87%
14.  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 158 25 15.82%
15.  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 95 15 15.79%
16.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 157 24 15.29%
17.  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 269 41 15.24%
18.  โรงเรียนบ้านควนล่อน 106 16 15.09%
19.  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1584 239 15.09%
20.  โรงเรียนบ้านนาพญา 141 21 14.89%
21.  โรงเรียนอนุบาลละงู 734 97 13.22%
22.  โรงเรียนบ้านปากบารา 205 26 12.68%
23.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 150 19 12.67%
24.  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128 16 12.50%
25.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 280 35 12.50%
26.  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 89 11 12.36%
27.  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 155 19 12.26%
28.  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253 31 12.25%
29.  โรงเรียนบ้านสาคร 212 25 11.79%
30.  โรงเรียนบ้านกาแบง 94 11 11.70%
31.  โรงเรียนบ้านในเมือง 155 18 11.61%
32.  โรงเรียนบ้านปากบาง 177 20 11.30%
33.  โรงเรียนบ้านดูสน 124 14 11.29%
34.  โรงเรียนบ้านหัวควน 152 17 11.18%
35.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 171 19 11.11%
36.  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 126 14 11.11%
37.  โรงเรียนวรรธนะสาร 129 14 10.85%
38.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 169 18 10.65%
39.  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160 17 10.63%
40.  โรงเรียนบ้านมะนัง 67 7 10.45%
41.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 48 5 10.42%
42.  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 48 5 10.42%
43.  โรงเรียนผังปาล์ม 1 186 19 10.22%
44.  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 98 10 10.20%
45.  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 100 10 10.00%
46.  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70 7 10.00%
47.  โรงเรียนบ้านนาทอน 193 19 9.84%
48.  โรงเรียนบ้านวังตง 144 14 9.72%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84 8 9.52%
50.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 252 24 9.52%
51.  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127 12 9.45%
52.  โรงเรียนบ้านอุได 118 11 9.32%
53.  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 196 18 9.18%
54.  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77 7 9.09%
55.  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 88 8 9.09%
56.  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 200 18 9.00%
57.  โรงเรียนบ้านควนเก 225 20 8.89%
58.  โรงเรียนบ้านควน 456 39 8.55%
59.  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 152 13 8.55%
60.  โรงเรียนบ้านกาเนะ 154 13 8.44%
61.  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 84 7 8.33%
62.  โรงเรียนบ้านเขาใคร 156 13 8.33%
63.  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 336 28 8.33%
64.  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 87 7 8.05%
65.  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 88 7 7.95%
66.  โรงเรียนบ้านควนสตอ 176 14 7.95%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 63 5 7.94%
68.  โรงเรียนบ้านทางงอ 127 10 7.87%
69.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 129 10 7.75%
70.  โรงเรียนบ้านฉลุง 181 14 7.73%
71.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130 10 7.69%
72.  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 147 11 7.48%
73.  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 54 4 7.41%
74.  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176 13 7.39%
75.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 325 24 7.38%
76.  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218 16 7.34%
77.  โรงเรียนบ้านเขาจีน 250 18 7.20%
78.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 489 35 7.16%
79.  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126 9 7.14%
80.  โรงเรียนบ้านป่าพน 169 12 7.10%
81.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 198 14 7.07%
82.  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255 18 7.06%
83.  โรงเรียนบ้านวังประจัน 128 9 7.03%
84.  โรงเรียนบ้านช่องไทร 173 12 6.94%
85.  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102 7 6.86%
86.  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 470 32 6.81%
87.  โรงเรียนบ้านวังปริง 118 8 6.78%
88.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 95 6 6.32%
89.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 127 8 6.30%
90.  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 127 8 6.30%
91.  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 160 10 6.25%
92.  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 48 3 6.25%
93.  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 49 3 6.12%
94.  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181 11 6.08%
95.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 66 4 6.06%
96.  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132 8 6.06%
97.  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265 16 6.04%
98.  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117 7 5.98%
99.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 418 25 5.98%
100.  โรงเรียนผังปาล์ม 2 218 13 5.96%
101.  โรงเรียนบ้านเกตรี 271 16 5.90%
102.  โรงเรียนบ้านปากละงู 170 10 5.88%
103.  โรงเรียนบ้านบุโบย 85 5 5.88%
104.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153 9 5.88%
105.  โรงเรียนบ้านใหม่ 204 12 5.88%
106.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 87 5 5.75%
107.  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 140 8 5.71%
108.  โรงเรียนบ้านราไว 124 7 5.65%
109.  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107 6 5.61%
110.  โรงเรียนบ้านราวปลา 108 6 5.56%
111.  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55 3 5.45%
112.  โรงเรียนบ้านนาแค 56 3 5.36%
113.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214 11 5.14%
114.  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 101 5 4.95%
115.  โรงเรียนบ้านทางยาง 84 4 4.76%
116.  โรงเรียนบ้านไร่ 132 6 4.55%
117.  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67 3 4.48%
118.  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 165 7 4.24%
119.  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118 5 4.24%
120.  โรงเรียนบ้านควนขัน 75 3 4.00%
121.  โรงเรียนบ้านนาลาน 75 3 4.00%
122.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 129 5 3.88%
123.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 130 5 3.85%
124.  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79 3 3.80%
125.  โรงเรียนบ้านเนินสูง 28 1 3.57%
126.  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 198 7 3.54%
127.  โรงเรียนบ้านท่าแพ 145 5 3.45%
128.  โรงเรียนนิคมซอย 10 60 2 3.33%
129.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 30 1 3.33%
130.  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90 3 3.33%
131.  โรงเรียนบ้านคีรีวง 93 3 3.23%
132.  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 312 10 3.21%
133.  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127 4 3.15%
134.  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136 4 2.94%
135.  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142 4 2.82%
136.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 294 8 2.72%
137.  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 150 4 2.67%
138.  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 47 1 2.13%
139.  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95 2 2.11%
140.  โรงเรียนบ้านบารายี 98 2 2.04%
141.  โรงเรียนบ้านกาลูบี 197 4 2.03%
142.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 151 3 1.99%
143.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 204 3 1.47%
144.  โรงเรียนบ้านท่าหิน 73 1 1.37%
145.  โรงเรียนบ้านลาหงา 346 4 1.16%
146.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89 1 1.12%
147.  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 108 1 0.93%
148.  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 212 1 0.47%
149.  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 263 1 0.38%
150.  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 127 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านอุไร 0 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านสายควน 118 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net