ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 127 41 32.28%
2.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 9 2 22.22%
3.  โรงเรียนมหิดล 115 25 21.74%
4.  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173 35 20.23%
5.  โรงเรียนบ้านป่ากอ 156 31 19.87%
6.  โรงเรียนบ้านป็อง 111 22 19.82%
7.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 101 20 19.80%
8.  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65 12 18.46%
9.  โรงเรียนวัดช่องเขา 115 21 18.26%
10.  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138 24 17.39%
11.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82 13 15.85%
12.  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 95 15 15.79%
13.  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232 36 15.52%
14.  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 245 38 15.51%
15.  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 88 13 14.77%
16.  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 313 46 14.70%
17.  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 128 18 14.06%
18.  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 148 20 13.51%
19.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 61 8 13.11%
20.  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 23 3 13.04%
21.  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 270 35 12.96%
22.  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 85 11 12.94%
23.  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261 33 12.64%
24.  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 88 11 12.50%
25.  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 48 6 12.50%
26.  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 114 14 12.28%
27.  โรงเรียนบ้านพังลา 41 5 12.20%
28.  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 82 10 12.20%
29.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 222 27 12.16%
30.  โรงเรียนบ้านตูหยง 112 13 11.61%
31.  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 149 17 11.41%
32.  โรงเรียนบ้านควนตานี 225 25 11.11%
33.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 127 14 11.02%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 375 41 10.93%
35.  โรงเรียนบ้านกะทิง 251 27 10.76%
36.  โรงเรียนบ้านเทพา 616 66 10.71%
37.  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122 13 10.66%
38.  โรงเรียนบ้านนา 1217 129 10.60%
39.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 152 16 10.53%
40.  โรงเรียนบ้านท่าไทร 116 12 10.34%
41.  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 116 12 10.34%
42.  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 137 14 10.22%
43.  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30 3 10.00%
44.  โรงเรียนบ้านนนท์ 71 7 9.86%
45.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115 11 9.57%
46.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328 31 9.45%
47.  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 139 13 9.35%
48.  โรงเรียนบ้านคูหา 282 26 9.22%
49.  โรงเรียนบ้านลำชิง 274 25 9.12%
50.  โรงเรียนบ้านแม่ที 397 36 9.07%
51.  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 948 86 9.07%
52.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144 13 9.03%
53.  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89 8 8.99%
54.  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 390 35 8.97%
55.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 20 8.89%
56.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 180 16 8.89%
57.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 131 11 8.40%
58.  โรงเรียนสะบ้าย้อย 957 79 8.25%
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 206 17 8.25%
60.  โรงเรียนบ้านลำไพล 272 22 8.09%
61.  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 63 5 7.94%
62.  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255 20 7.84%
63.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130 10 7.69%
64.  โรงเรียนวัดประจ่า 222 17 7.66%
65.  โรงเรียนบ้านควนหมาก 200 15 7.50%
66.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 107 8 7.48%
67.  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 255 19 7.45%
68.  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 81 6 7.41%
69.  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 109 8 7.34%
70.  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 69 5 7.25%
71.  โรงเรียนบ้านเลียบ 112 8 7.14%
72.  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 214 15 7.01%
73.  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 345 24 6.96%
74.  โรงเรียนบ้านประกอบ 173 12 6.94%
75.  โรงเรียนบ้านพอบิด 58 4 6.90%
76.  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 146 10 6.85%
77.  โรงเรียนวัดปริก 88 6 6.82%
78.  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90 6 6.67%
79.  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123 8 6.50%
80.  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 62 4 6.45%
81.  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 31 2 6.45%
82.  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 202 13 6.44%
83.  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 125 8 6.40%
84.  โรงเรียนบ้านม้างอน 157 10 6.37%
85.  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 158 10 6.33%
86.  โรงเรียนบ้านสะกอม 221 14 6.33%
87.  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 49 3 6.12%
88.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 116 7 6.03%
89.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 133 8 6.02%
90.  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 117 7 5.98%
91.  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 201 12 5.97%
92.  โรงเรียนวัดวังไทร 308 18 5.84%
93.  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69 4 5.80%
94.  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 88 5 5.68%
95.  โรงเรียนบ้านท่า 301 17 5.65%
96.  โรงเรียนบ้านวังบวบ 73 4 5.48%
97.  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 55 3 5.45%
98.  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 186 10 5.38%
99.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 243 13 5.35%
100.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 114 6 5.26%
101.  โรงเรียนวัดนาปรือ 77 4 5.19%
102.  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 136 7 5.15%
103.  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 78 4 5.13%
104.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40 2 5.00%
105.  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142 7 4.93%
106.  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61 3 4.92%
107.  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 143 7 4.90%
108.  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 164 8 4.88%
109.  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 150 7 4.67%
110.  โรงเรียนบ้านปากบาง 194 9 4.64%
111.  โรงเรียนบ้านตาแปด 65 3 4.62%
112.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 592 27 4.56%
113.  โรงเรียนบ้านพรุตู 67 3 4.48%
114.  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 112 5 4.46%
115.  โรงเรียน บ้านโมย 180 8 4.44%
116.  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176 52 4.42%
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 249 11 4.42%
118.  โรงเรียนบ้านบาโหย 435 19 4.37%
119.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 210 9 4.29%
120.  โรงเรียนบ้านนาทวี 1772 75 4.23%
121.  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143 6 4.20%
122.  โรงเรียนบ้านมุนี 121 5 4.13%
123.  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49 2 4.08%
124.  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 123 5 4.07%
125.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75 3 4.00%
126.  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 176 7 3.98%
127.  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 127 5 3.94%
128.  โรงเรียนบ้านทับยาง 369 14 3.79%
129.  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185 7 3.78%
130.  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82 3 3.66%
131.  โรงเรียน วัดคลองยอ 273 10 3.66%
132.  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 247 9 3.64%
133.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83 3 3.61%
134.  โรงเรียนบ้านเคลียง 169 6 3.55%
135.  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 227 8 3.52%
136.  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 542 19 3.51%
137.  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 58 2 3.45%
138.  โรงเรียนบ้านลำเปา 210 7 3.33%
139.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91 3 3.30%
140.  โรงเรียนบ้านพรุหวา 336 11 3.27%
141.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 186 6 3.23%
142.  โรงเรียน บ้านกระอาน 219 7 3.20%
143.  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 126 4 3.17%
144.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 32 1 3.13%
145.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129 4 3.10%
146.  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 732 22 3.01%
147.  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 233 7 3.00%
148.  โรงเรียนบ้านนาปรัง 234 7 2.99%
149.  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103 3 2.91%
150.  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 105 3 2.86%
151.  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 176 5 2.84%
152.  โรงเรียนบ้านม่วง 212 6 2.83%
153.  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106 3 2.83%
154.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 182 5 2.75%
155.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 151 4 2.65%
156.  โรงเรียนบ้านนาจวก 158 4 2.53%
157.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 239 6 2.51%
158.  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 163 4 2.45%
159.  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 164 4 2.44%
160.  โรงเรียนบ้านลางา 386 9 2.33%
161.  โรงเรียนบ้านป่างาม 222 5 2.25%
162.  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 138 3 2.17%
163.  โรงเรียนบ้านฉลุง 185 4 2.16%
164.  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 97 2 2.06%
165.  โรงเรียนบ้านป่าชิง 51 1 1.96%
166.  โรงเรียนบ้านแซะ 52 1 1.92%
167.  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 122 2 1.64%
168.  โรงเรียนบ้านทับโกบ 125 2 1.60%
169.  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 253 4 1.58%
170.  โรงเรียนบ้านแค 191 3 1.57%
171.  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66 1 1.52%
172.  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 140 2 1.43%
173.  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 433 6 1.39%
174.  โรงเรียนบ้านล่องควน 228 3 1.32%
175.  โรงเรียนบ้านพรุชิง 158 2 1.27%
176.  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246 3 1.22%
177.  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 87 1 1.15%
178.  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 89 1 1.12%
179.  โรงเรียนบ้านลําลอง 381 4 1.05%
180.  โรงเรียนบ้านโหนด 97 1 1.03%
181.  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263 2 0.76%
182.  โรงเรียนบ้านสม็อง 139 1 0.72%
183.  โรงเรียนบ้านโคกตก 317 1 0.32%
184.  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 38 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านระตะ 98 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 37 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านแพร้ว 95 0 0.00%
189.  โรงเรียนวัดห้วยคู 113 0 0.00%
190.  โรงเรียนเหมืองควนกรด 28 0 0.00%
191.  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46 0 0.00%
192.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 115 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net