ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 22 13 59.09%
2.  โรงเรียนบ้านควนจง 117 63 53.85%
3.  โรงเรียนวัดใหญ่ 4 2 50.00%
4.  โรงเรียนวัดประดู่หอม 53 14 26.42%
5.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76 20 26.32%
6.  โรงเรียนวัดสามกอง 74 19 25.68%
7.  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101 22 21.78%
8.  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94 20 21.28%
9.  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 143 30 20.98%
10.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 53 10 18.87%
11.  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 106 20 18.87%
12.  โรงเรียนวิเชียรชม 2119 396 18.69%
13.  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 313 56 17.89%
14.  โรงเรียนวัดจันทน์ 58 9 15.52%
15.  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 151 23 15.23%
16.  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 99 15 15.15%
17.  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 33 5 15.15%
18.  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 139 21 15.11%
19.  โรงเรียนบ้านรัดปูน 80 12 15.00%
20.  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 258 38 14.73%
21.  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 124 18 14.52%
22.  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333 48 14.41%
23.  โรงเรียนวัดสามี 84 12 14.29%
24.  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42 6 14.29%
25.  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167 23 13.77%
26.  โรงเรียนวัดปะโอ 262 35 13.36%
27.  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176 23 13.07%
28.  โรงเรียนบ้านต้นปริง 62 8 12.90%
29.  โรงเรียนวัดแจ้ง 70 9 12.86%
30.  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 150 19 12.67%
31.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108 13 12.04%
32.  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 34 4 11.76%
33.  โรงเรียนวัดป่าขาด 119 14 11.76%
34.  โรงเรียนบ้านบางไหน 94 11 11.70%
35.  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86 10 11.63%
36.  โรงเรียนวัดกลาง 242 28 11.57%
37.  โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 9 1 11.11%
38.  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 166 18 10.84%
39.  โรงเรียนวัดนางเหล้า 139 15 10.79%
40.  โรงเรียนวัดประดู่ 76 8 10.53%
41.  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 57 6 10.53%
42.  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190 20 10.53%
43.  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 202 21 10.40%
44.  โรงเรียนวัดประตูไชย 106 11 10.38%
45.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98 10 10.20%
46.  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 30 3 10.00%
47.  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83 8 9.64%
48.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85 8 9.41%
49.  โรงเรียนวัดพังกก 54 5 9.26%
50.  โรงเรียนวัดโพธาราม 108 10 9.26%
51.  โรงเรียนวัดพังยาง 33 3 9.09%
52.  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 420 38 9.05%
53.  โรงเรียนวัดหนองหอย 91 8 8.79%
54.  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 46 4 8.70%
55.  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 232 20 8.62%
56.  โรงเรียนวัดห้วยพุด 105 9 8.57%
57.  โรงเรียนวัดทรายขาว 109 9 8.26%
58.  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73 6 8.22%
59.  โรงเรียนวัดมหาการ 49 4 8.16%
60.  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 62 5 8.06%
61.  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 113 9 7.96%
62.  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89 7 7.87%
63.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 39 3 7.69%
64.  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131 10 7.63%
65.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 238 18 7.56%
66.  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83 6 7.23%
67.  โรงเรียนวัดบางเขียด 140 10 7.14%
68.  โรงเรียนในเมือง 224 16 7.14%
69.  โรงเรียนวัดสน 57 4 7.02%
70.  โรงเรียน บ้านหัวเขา 358 25 6.98%
71.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 193 13 6.74%
72.  โรงเรียนวัดกระดังงา 62 4 6.45%
73.  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31 2 6.45%
74.  โรงเรียนวัดดีหลวง 110 7 6.36%
75.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573 36 6.28%
76.  โรงเรียนวัดโลกา 193 12 6.22%
77.  โรงเรียนวัดประตูเขียน 81 5 6.17%
78.  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388 23 5.93%
79.  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 53 3 5.66%
80.  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 72 4 5.56%
81.  โรงเรียนวัดหัววัง 36 2 5.56%
82.  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 218 12 5.50%
83.  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 91 5 5.49%
84.  โรงเรียนวัดศรีไชย 38 2 5.26%
85.  โรงเรียนวัดท่าหิน 154 8 5.19%
86.  โรงเรียนวัดจาก 59 3 5.08%
87.  โรงเรียนวัดเลียบ 118 6 5.08%
88.  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 199 10 5.03%
89.  โรงเรียนวัดผักกูด 40 2 5.00%
90.  โรงเรียนวัดวาส 80 4 5.00%
91.  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83 4 4.82%
92.  โรงเรียนบ้านกลาง 208 10 4.81%
93.  โรงเรียนบ้านขนุน 209 10 4.78%
94.  โรงเรียนวัดท้ายยอ 43 2 4.65%
95.  โรงเรียนวัดประเจียก 129 6 4.65%
96.  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 65 3 4.62%
97.  โรงเรียนวัดชะแล้ 219 10 4.57%
98.  โรงเรียนบ้านชะแม 66 3 4.55%
99.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 289 13 4.50%
100.  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 45 2 4.44%
101.  โรงเรียนบ้านบางดาน 45 2 4.44%
102.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 115 5 4.35%
103.  โรงเรียนวัดขนุน 70 3 4.29%
104.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 117 5 4.27%
105.  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 117 5 4.27%
106.  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96 4 4.17%
107.  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 72 3 4.17%
108.  โรงเรียน วัดกาหรํา 49 2 4.08%
109.  โรงเรียนวัดห้วยลาด 76 3 3.95%
110.  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 337 13 3.86%
111.  โรงเรียนวัดคูวา 83 3 3.61%
112.  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113 4 3.54%
113.  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 57 2 3.51%
114.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 382 12 3.14%
115.  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144 4 2.78%
116.  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 184 5 2.72%
117.  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86 2 2.33%
118.  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 144 3 2.08%
119.  โรงเรียนวัดสนามไชย 102 2 1.96%
120.  โรงเรียนวัดแหลมวัง 51 1 1.96%
121.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 115 2 1.74%
122.  โรงเรียนบ้านรับแพรก 134 2 1.49%
123.  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 67 1 1.49%
124.  โรงเรียนวัดสีหยัง 69 1 1.45%
125.  โรงเรียนวัดคูขุด 151 2 1.32%
126.  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 185 2 1.08%
127.  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 167 1 0.60%
128.  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 41 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 647 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านมาบบัว 90 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดปากแตระ 184 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดพังตรี 23 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184 0 0.00%
138.  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979 0 0.00%
139.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net