ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 17 5 29.41%
2.  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157 39 24.84%
3.  โรงเรียนบ้านสุชน 96 23 23.96%
4.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148 33 22.30%
5.  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9 2 22.22%
6.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41 9 21.95%
7.  โรงเรียนวัดนอก 97 21 21.65%
8.  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 38 8 21.05%
9.  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 180 37 20.56%
10.  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 40 8 20.00%
11.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 162 32 19.75%
12.  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 657 129 19.63%
13.  โรงเรียนวัดคีรีวง 169 33 19.53%
14.  โรงเรียนวัดบ้านใน 115 22 19.13%
15.  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 530 100 18.87%
16.  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 98 18 18.37%
17.  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 166 30 18.07%
18.  โรงเรียนบ้านศรีธนู 136 24 17.65%
19.  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125 22 17.60%
20.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 172 30 17.44%
21.  โรงเรียนบ้านหาดงาม 482 80 16.60%
22.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140 23 16.43%
23.  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 134 22 16.42%
24.  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427 70 16.39%
25.  โรงเรียนบ้านควนยูง 257 42 16.34%
26.  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37 6 16.22%
27.  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1754 281 16.02%
28.  โรงเรียนวัดวังไทร 406 65 16.01%
29.  โรงเรียนบ้านหนองเปล 25 4 16.00%
30.  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 126 20 15.87%
31.  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177 28 15.82%
32.  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 243 38 15.64%
33.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 380 59 15.53%
34.  โรงเรียนบ้านซอย 10 13 2 15.38%
35.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 893 137 15.34%
36.  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164 25 15.24%
37.  โรงเรียนบ้านไสตอ 257 39 15.18%
38.  โรงเรียนวัดชลธาร 20 3 15.00%
39.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 61 9 14.75%
40.  โรงเรียนบ้านไสใน 95 14 14.74%
41.  โรงเรียนวัดท่าทอง 225 33 14.67%
42.  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 612 88 14.38%
43.  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 223 32 14.35%
44.  โรงเรียนบ้านไสขาม 98 14 14.29%
45.  โรงเรียนวัดเขานางเภา 105 15 14.29%
46.  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 126 18 14.29%
47.  โรงเรียนวัดสิงขร 127 18 14.17%
48.  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 610 85 13.93%
49.  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88 12 13.64%
50.  โรงเรียนวัดกลาง 405 55 13.58%
51.  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187 25 13.37%
52.  โรงเรียนบ้านควนราชา 53 7 13.21%
53.  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 296 39 13.18%
54.  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 305 40 13.11%
55.  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 516 67 12.98%
56.  โรงเรียนบ้านซอย 2 137 17 12.41%
57.  โรงเรียนวัดประสพ 228 28 12.28%
58.  โรงเรียนบ้านคลองสระ 268 32 11.94%
59.  โรงเรียนวัดดอนยาง 87 10 11.49%
60.  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 44 5 11.36%
61.  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 176 20 11.36%
62.  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 18 2 11.11%
63.  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 333 36 10.81%
64.  โรงเรียนบ้านทับท้อน 66 7 10.61%
65.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 128 13 10.16%
66.  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123 12 9.76%
67.  โรงเรียนวัดแจ้ง 468 45 9.62%
68.  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 96 9 9.38%
69.  โรงเรียนวัดปากคู 139 13 9.35%
70.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 43 4 9.30%
71.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 97 9 9.28%
72.  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 131 12 9.16%
73.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 2 9.09%
74.  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 148 13 8.78%
75.  โรงเรียนบ้านดอนสน 70 6 8.57%
76.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 310 26 8.39%
77.  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12 1 8.33%
78.  โรงเรียนวัดอุทยาราม 72 6 8.33%
79.  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73 6 8.22%
80.  โรงเรียนวัดประเดิม 183 15 8.20%
81.  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 77 6 7.79%
82.  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 704 54 7.67%
83.  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 375 28 7.47%
84.  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 81 6 7.41%
85.  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68 5 7.35%
86.  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 153 11 7.19%
87.  โรงเรียนบ้านดอนธูป 199 14 7.04%
88.  โรงเรียนวัดพุฒ 129 9 6.98%
89.  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 767 52 6.78%
90.  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 135 9 6.67%
91.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 242 16 6.61%
92.  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 225 13 5.78%
93.  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 155 8 5.16%
94.  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97 5 5.15%
95.  โรงเรียนวัดพ่วง 59 3 5.08%
96.  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 178 9 5.06%
97.  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 182 9 4.95%
98.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 365 17 4.66%
99.  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 168 7 4.17%
100.  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 181 7 3.87%
101.  โรงเรียนบ้านคลองคราม 185 7 3.78%
102.  โรงเรียนบ้านคลองสุข 85 3 3.53%
103.  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 58 2 3.45%
104.  โรงเรียนวัดคุณาราม 211 7 3.32%
105.  โรงเรียนวัดกงตาก 402 13 3.23%
106.  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 125 4 3.20%
107.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 65 2 3.08%
108.  โรงเรียนวัดชลคราม 101 3 2.97%
109.  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187 5 2.67%
110.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 115 3 2.61%
111.  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 49 1 2.04%
112.  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 311 6 1.93%
113.  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 111 2 1.80%
114.  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 168 3 1.79%
115.  โรงเรียนบ้านโพหวาย 345 3 0.87%
116.  โรงเรียนวัดสมหวัง 436 2 0.46%
117.  โรงเรียนบ้านกงหนิง 87 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net