ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 28 23 82.14%
2.  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1503 395 26.28%
3.  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39 10 25.64%
4.  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 60 15 25.00%
5.  โรงเรียนวัดช้างนอน 160 39 24.38%
6.  โรงเรียนบ้านลำวะ 34 8 23.53%
7.  โรงเรียนบ้านปากถัก 185 43 23.24%
8.  โรงเรียนบ้านริมทะเล 87 20 22.99%
9.  โรงเรียนบ้านย่าหมี 28 6 21.43%
10.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 54 11 20.37%
11.  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 723 147 20.33%
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 91 17 18.68%
13.  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 210 39 18.57%
14.  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 292 52 17.81%
15.  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 119 20 16.81%
16.  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 112 18 16.07%
17.  โรงเรียนบ้านกะปง 100 16 16.00%
18.  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 71 11 15.49%
19.  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 175 27 15.43%
20.  โรงเรียนบ้านกะไหล 137 20 14.60%
21.  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62 9 14.52%
22.  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 112 16 14.29%
23.  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 42 6 14.29%
24.  โรงเรียนบ้านบางวัน 90 12 13.33%
25.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 354 47 13.28%
26.  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 99 13 13.13%
27.  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 161 21 13.04%
28.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 354 46 12.99%
29.  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 39 5 12.82%
30.  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48 6 12.50%
31.  โรงเรียนวัดดิตถาราม 152 19 12.50%
32.  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48 6 12.50%
33.  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 73 9 12.33%
34.  โรงเรียนบ้านกลาง 180 22 12.22%
35.  โรงเรียน บ้านทับช้าง 74 9 12.16%
36.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 74 9 12.16%
37.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 50 6 12.00%
38.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 153 18 11.76%
39.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 77 9 11.69%
40.  โรงเรียนเกาะยาว 215 25 11.63%
41.  โรงเรียนบ้านคุรอด 194 22 11.34%
42.  โรงเรียนบ้านนาใน 9 1 11.11%
43.  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 45 5 11.11%
44.  โรงเรียนวัดโคกสวย 174 19 10.92%
45.  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 67 7 10.45%
46.  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 182 19 10.44%
47.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 48 5 10.42%
48.  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 58 6 10.34%
49.  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 87 9 10.34%
50.  โรงเรียนคุระบุรี 970 100 10.31%
51.  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 146 15 10.27%
52.  โรงเรียนบ้านคุระ 117 12 10.26%
53.  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 69 7 10.14%
54.  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 191 19 9.95%
55.  โรงเรียนบ้านบางหว้า 206 20 9.71%
56.  โรงเรียน วัดอินทนิน 94 9 9.57%
57.  โรงเรียนบ้านบางนายสี 42 4 9.52%
58.  โรงเรียนบ้านควนแรด 53 5 9.43%
59.  โรงเรียนบ้านบางด้ง 53 5 9.43%
60.  โรงเรียนบ้านบางกรัก 255 24 9.41%
61.  โรงเรียนเมืองพังงา 203 19 9.36%
62.  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 183 17 9.29%
63.  โรงเรียนบ้านหินร่ม 174 16 9.20%
64.  โรงเรียนบ้านนาแฝก 44 4 9.09%
65.  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 144 13 9.03%
66.  โรงเรียนบ้านในหยง 111 10 9.01%
67.  โรงเรียนบ้านนอกนา 68 6 8.82%
68.  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 137 12 8.76%
69.  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 618 54 8.74%
70.  โรงเรียนบ้านบากัน 35 3 8.57%
71.  โรงเรียนบ้านในวัง 82 7 8.54%
72.  โรงเรียนบ้านบางหลาม 118 10 8.47%
73.  โรงเรียนบ้านบางจัน 71 6 8.45%
74.  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36 3 8.33%
75.  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 1 8.33%
76.  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 140 11 7.86%
77.  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258 20 7.75%
78.  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 91 7 7.69%
79.  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 175 13 7.43%
80.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 162 12 7.41%
81.  โรงเรียนบ้านพอแดง 109 8 7.34%
82.  โรงเรียนบ้านพรุใน 249 18 7.23%
83.  โรงเรียนบ้านท่าหัน 42 3 7.14%
84.  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 98 7 7.14%
85.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42 3 7.14%
86.  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 176 12 6.82%
87.  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 163 11 6.75%
88.  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 60 4 6.67%
89.  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 92 6 6.52%
90.  โรงเรียนวัดสองแพรก 46 3 6.52%
91.  โรงเรียนบ้านบางเนียง 218 14 6.42%
92.  โรงเรียนบ้านตำหนัง 110 7 6.36%
93.  โรงเรียนบ้านบางคลี 142 9 6.34%
94.  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 181 11 6.08%
95.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67 4 5.97%
96.  โรงเรียนบ้านบางติบ 104 6 5.77%
97.  โรงเรียนบ้านบางม่วง 509 29 5.70%
98.  โรงเรียนบ้านดอน 53 3 5.66%
99.  โรงเรียนกะปง 72 4 5.56%
100.  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 128 7 5.47%
101.  โรงเรียนบ้านบางมรวน 111 6 5.41%
102.  โรงเรียนบ้านเตรียม 186 10 5.38%
103.  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 56 3 5.36%
104.  โรงเรียนบ้านคลองไส 94 5 5.32%
105.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 114 6 5.26%
106.  โรงเรียนวัดคมนียเขต 287 15 5.23%
107.  โรงเรียนบ้านบางกัน 58 3 5.17%
108.  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 80 4 5.00%
109.  โรงเรียนบ้านตากแดด 85 4 4.71%
110.  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 108 5 4.63%
111.  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 66 3 4.55%
112.  โรงเรียนบ้านท่าจูด 45 2 4.44%
113.  โรงเรียนบ้านในไร่ 159 7 4.40%
114.  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 349 15 4.30%
115.  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70 3 4.29%
116.  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 119 5 4.20%
117.  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 72 3 4.17%
118.  โรงเรียนบ้านหินลาด 324 13 4.01%
119.  โรงเรียนวัดปัตติการาม 115 4 3.48%
120.  โรงเรียนเกาะปันหยี 120 4 3.33%
121.  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 91 3 3.30%
122.  โรงเรียนบ้านติเตะ 62 2 3.23%
123.  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 166 5 3.01%
124.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 101 3 2.97%
125.  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 217 5 2.30%
126.  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353 8 2.27%
127.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 97 2 2.06%
128.  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 194 3 1.55%
129.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 219 2 0.91%
130.  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 785 5 0.64%
131.  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 4 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านบางทอง 16 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 169 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 179 0 0.00%
136.  โรงเรียนเกียรติประชา 0 0 %
137.  โรงเรียนบ้านควน 46 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 37 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net