ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47 14 29.79%
2.  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 50 13 26.00%
3.  โรงเรียนบ้านดงเสลา 128 33 25.78%
4.  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85 21 24.71%
5.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 66 16 24.24%
6.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 29 7 24.14%
7.  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 155 34 21.94%
8.  โรงเรียนบ้านรังงาม 142 31 21.83%
9.  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 46 10 21.74%
10.  โรงเรียนวัดหัวนา 51 11 21.57%
11.  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121 26 21.49%
12.  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 500 105 21.00%
13.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5 1 20.00%
14.  โรงเรียนวัดคลองขอม 106 19 17.92%
15.  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45 8 17.78%
16.  โรงเรียนวัดท่าเตียน 51 9 17.65%
17.  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 158 26 16.46%
18.  โรงเรียนวัดสามชุก 315 51 16.19%
19.  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 69 11 15.94%
20.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 107 17 15.89%
21.  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 63 10 15.87%
22.  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 82 13 15.85%
23.  โรงเรียนวัดกาบบัว 121 19 15.70%
24.  โรงเรียนวัดหัวเขา 64 10 15.63%
25.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80 12 15.00%
26.  โรงเรียนวัดบางขวาก 187 28 14.97%
27.  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 129 19 14.73%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106 15 14.15%
29.  โรงเรียนบ้านกกเชียง 50 7 14.00%
30.  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86 12 13.95%
31.  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161 22 13.66%
32.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125 17 13.60%
33.  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 59 8 13.56%
34.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67 9 13.43%
35.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203 27 13.30%
36.  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 31 4 12.90%
37.  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8 1 12.50%
38.  โรงเรียนวัดวังหว้า 72 9 12.50%
39.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 232 29 12.50%
40.  โรงเรียนบ้านดงเชือก 57 7 12.28%
41.  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120 14 11.67%
42.  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43 5 11.63%
43.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 121 14 11.57%
44.  โรงเรียนวัดหนองโรง 126 14 11.11%
45.  โรงเรียนวัดวังจิก 200 22 11.00%
46.  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 932 102 10.94%
47.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55 6 10.91%
48.  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1416 148 10.45%
49.  โรงเรียนวัดนางบวช 68 7 10.29%
50.  โรงเรียนวัดโป่งแดง 69 7 10.14%
51.  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119 12 10.08%
52.  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50 5 10.00%
53.  โรงเรียนวัดสามเอก 41 4 9.76%
54.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 223 21 9.42%
55.  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85 8 9.41%
56.  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1110 104 9.37%
57.  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 65 6 9.23%
58.  โรงเรียนบ้านหนองโก 87 8 9.20%
59.  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 120 11 9.17%
60.  โรงเรียนวัดท่าทอง 105 9 8.57%
61.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 157 13 8.28%
62.  โรงเรียนวัดดอนตาล 73 6 8.22%
63.  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100 8 8.00%
64.  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 119 9 7.56%
65.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14 1 7.14%
66.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 70 5 7.14%
67.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241 17 7.05%
68.  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 57 4 7.02%
69.  โรงเรียนวัดเขาพระ 29 2 6.90%
70.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 117 8 6.84%
71.  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 44 3 6.82%
72.  โรงเรียนวัดยางนอน 164 11 6.71%
73.  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122 8 6.56%
74.  โรงเรียนวัดบ้านสระ 170 11 6.47%
75.  โรงเรียนวัดคูเมือง 62 4 6.45%
76.  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62 4 6.45%
77.  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80 5 6.25%
78.  โรงเรียน บ้านวังยาว 178 11 6.18%
79.  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 280 17 6.07%
80.  โรงเรียนวัดหนองทราย 200 11 5.50%
81.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 109 6 5.50%
82.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57 3 5.26%
83.  โรงเรียนบ้านทับละคร 58 3 5.17%
84.  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137 7 5.11%
85.  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118 6 5.08%
86.  โรงเรียนวัดวังหิน 84 4 4.76%
87.  โรงเรียนวัดหนองกรด 22 1 4.55%
88.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22 1 4.55%
89.  โรงเรียนวัดกกเต็น 156 7 4.49%
90.  โรงเรียนบ้านลาด 46 2 4.35%
91.  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 69 3 4.35%
92.  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 94 4 4.26%
93.  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 101 4 3.96%
94.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 101 4 3.96%
95.  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77 3 3.90%
96.  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52 2 3.85%
97.  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 52 2 3.85%
98.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134 5 3.73%
99.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 81 3 3.70%
100.  โรงเรียนวัดกกตาด 114 4 3.51%
101.  โรงเรียนวัดวังคัน 144 5 3.47%
102.  โรงเรียนวัดดอนไร่ 147 5 3.40%
103.  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89 3 3.37%
104.  โรงเรียนวัดไทร 60 2 3.33%
105.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 121 4 3.31%
106.  โรงเรียนบ้านกล้วย 216 7 3.24%
107.  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 127 4 3.15%
108.  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 68 2 2.94%
109.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1026 29 2.83%
110.  โรงเรียนบ้านหนองนา 71 2 2.82%
111.  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36 1 2.78%
112.  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 73 2 2.74%
113.  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 152 4 2.63%
114.  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125 3 2.40%
115.  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 134 3 2.24%
116.  โรงเรียนวัดโคกพระ 52 1 1.92%
117.  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117 2 1.71%
118.  โรงเรียนบ้านปากดง 60 1 1.67%
119.  โรงเรียนวัดฉวาก 64 1 1.56%
120.  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 388 4 1.03%
121.  โรงเรียนบ้านสระเตย 231 2 0.87%
122.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 125 1 0.80%
123.  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137 1 0.73%
124.  โรงเรียนวัดวังกุลา 101 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 210 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 104 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 43 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net