ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150 47 31.33%
2.  โรงเรียนวัดดอนกลาง 78 24 30.77%
3.  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 57 17 29.82%
4.  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62 18 29.03%
5.  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33 9 27.27%
6.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 42 11 26.19%
7.  โรงเรียนบ้านรางทอง 69 17 24.64%
8.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47 11 23.40%
9.  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 47 11 23.40%
10.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39 9 23.08%
11.  โรงเรียนวัดลานคา 100 22 22.00%
12.  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 191 40 20.94%
13.  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 96 20 20.83%
14.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72 15 20.83%
15.  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 147 30 20.41%
16.  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 59 12 20.34%
17.  โรงเรียนวัดสาลี 138 28 20.29%
18.  โรงเรียนวัดเถรพลาย 104 21 20.19%
19.  โรงเรียนวัดเขาดิน 198 39 19.70%
20.  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 133 26 19.55%
21.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31 6 19.35%
22.  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 250 48 19.20%
23.  โรงเรียนวัดบึงคา 32 6 18.75%
24.  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 71 13 18.31%
25.  โรงเรียนวัดสระประทุม 132 24 18.18%
26.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 110 20 18.18%
27.  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50 9 18.00%
28.  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 67 12 17.91%
29.  โรงเรียนบางปลาม้า 112 20 17.86%
30.  โรงเรียนวัดจำปี 129 23 17.83%
31.  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68 12 17.65%
32.  โรงเรียนวัดอู่ยา 131 23 17.56%
33.  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160 28 17.50%
34.  โรงเรียนวัดแก้ว 104 18 17.31%
35.  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 76 13 17.11%
36.  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 36 6 16.67%
37.  โรงเรียนวัดยาง 127 21 16.54%
38.  โรงเรียนวัดสามจุ่น 116 19 16.38%
39.  โรงเรียนวัดดอนขาด 49 8 16.33%
40.  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 168 27 16.07%
41.  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2236 357 15.97%
42.  โรงเรียนวัดบางจิก 70 11 15.71%
43.  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 61 9 14.75%
44.  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75 11 14.67%
45.  โรงเรียนวัดสุขเกษม 128 18 14.06%
46.  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 50 7 14.00%
47.  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 186 26 13.98%
48.  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 559 77 13.77%
49.  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2084 287 13.77%
50.  โรงเรียนวัดพันตำลึง 52 7 13.46%
51.  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 45 6 13.33%
52.  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 128 17 13.28%
53.  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 131 17 12.98%
54.  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 124 16 12.90%
55.  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 101 13 12.87%
56.  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 94 12 12.77%
57.  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 103 13 12.62%
58.  โรงเรียนวัดศุขเกษม 48 6 12.50%
59.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66 8 12.12%
60.  โรงเรียนวัดปลายนา 141 17 12.06%
61.  โรงเรียนวัดดอนตาล 34 4 11.76%
62.  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 146 17 11.64%
63.  โรงเรียนวัดเกาะ 52 6 11.54%
64.  โรงเรียนวัดพร้าว 26 3 11.54%
65.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122 14 11.48%
66.  โรงเรียนกฤษณา 98 11 11.22%
67.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 36 4 11.11%
68.  โรงเรียนวัดคลองโมง 45 5 11.11%
69.  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 54 6 11.11%
70.  โรงเรียนวัดพระธาตุ 199 22 11.06%
71.  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 127 14 11.02%
72.  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92 10 10.87%
73.  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 141 15 10.64%
74.  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 67 7 10.45%
75.  โรงเรียนวัดหนองโสน 48 5 10.42%
76.  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 78 8 10.26%
77.  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 59 6 10.17%
78.  โรงเรียนบ้านดอนโพ 205 20 9.76%
79.  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 43 4 9.30%
80.  โรงเรียนวัดเสาธง 192 17 8.85%
81.  โรงเรียนวัดดารา 46 4 8.70%
82.  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 95 8 8.42%
83.  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 170 14 8.24%
84.  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 49 4 8.16%
85.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 148 12 8.11%
86.  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 77 6 7.79%
87.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 332 24 7.23%
88.  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58 4 6.90%
89.  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59 4 6.78%
90.  โรงเรียนวัดพังม่วง 89 6 6.74%
91.  โรงเรียนวัดคูบัว 105 7 6.67%
92.  โรงเรียนวัดสวนแตง 583 38 6.52%
93.  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 64 4 6.25%
94.  โรงเรียนวัดชีปะขาว 48 3 6.25%
95.  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 128 8 6.25%
96.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 88 5 5.68%
97.  โรงเรียนวัดสามทอง 53 3 5.66%
98.  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37 2 5.41%
99.  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 154 8 5.19%
100.  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 120 6 5.00%
101.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 100 5 5.00%
102.  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20 1 5.00%
103.  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 121 6 4.96%
104.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 127 6 4.72%
105.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 86 4 4.65%
106.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 258 12 4.65%
107.  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69 3 4.35%
108.  โรงเรียนวัดบางเลน 115 5 4.35%
109.  โรงเรียนบางแม่หม้าย 165 7 4.24%
110.  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 55 2 3.64%
111.  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 58 2 3.45%
112.  โรงเรียนวัดคันทด 59 2 3.39%
113.  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 149 5 3.36%
114.  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 91 3 3.30%
115.  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 199 6 3.02%
116.  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 71 2 2.82%
117.  โรงเรียนวัดพิหารแดง 107 3 2.80%
118.  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 107 3 2.80%
119.  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 72 2 2.78%
120.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 148 4 2.70%
121.  โรงเรียนวัดองครักษ์ 113 3 2.65%
122.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 39 1 2.56%
123.  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 45 1 2.22%
124.  โรงเรียนวัดวังพระนอน 95 2 2.11%
125.  โรงเรียนวัดดาว 149 3 2.01%
126.  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 116 2 1.72%
127.  โรงเรียนวัดช่องลม 244 4 1.64%
128.  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 295 4 1.36%
129.  โรงเรียนบ้านหนองเพียน 75 1 1.33%
130.  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 312 4 1.28%
131.  โรงเรียนวัดลาดตาล 199 2 1.01%
132.  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 113 1 0.88%
133.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดประชุมชน 63 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 110 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net