ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7 3 42.86%
2.  โรงเรียนวัดวังมะนาว 53 15 28.30%
3.  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 104 28 26.92%
4.  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104 28 26.92%
5.  โรงเรียนวัดยางงาม 69 17 24.64%
6.  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 138 34 24.64%
7.  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 102 22 21.57%
8.  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 52 11 21.15%
9.  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 71 15 21.13%
10.  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 146 30 20.55%
11.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 30 6 20.00%
12.  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10 2 20.00%
13.  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 116 23 19.83%
14.  โรงเรียนวัดวันดาว 66 13 19.70%
15.  โรงเรียนบ้านยางคู่ 65 12 18.46%
16.  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 252 45 17.86%
17.  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 34 6 17.65%
18.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82 14 17.07%
19.  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 85 14 16.47%
20.  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 73 12 16.44%
21.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 80 13 16.25%
22.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 308 50 16.23%
23.  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 456 74 16.23%
24.  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 155 25 16.13%
25.  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50 8 16.00%
26.  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 69 11 15.94%
27.  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 117 18 15.38%
28.  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 26 4 15.38%
29.  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236 36 15.25%
30.  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 186 28 15.05%
31.  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 67 10 14.93%
32.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 189 28 14.81%
33.  โรงเรียนบ้านหินสี 131 19 14.50%
34.  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 125 18 14.40%
35.  โรงเรียนบ้านหุบพริก 92 13 14.13%
36.  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 72 10 13.89%
37.  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238 33 13.87%
38.  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65 9 13.85%
39.  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 478 66 13.81%
40.  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87 12 13.79%
41.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 29 4 13.79%
42.  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58 8 13.79%
43.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 167 23 13.77%
44.  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1656 227 13.71%
45.  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 117 16 13.68%
46.  โรงเรียนวัดสันติการาม 273 37 13.55%
47.  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89 12 13.48%
48.  โรงเรียน บ้านวังปลา 75 10 13.33%
49.  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 120 16 13.33%
50.  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 121 16 13.22%
51.  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 227 30 13.22%
52.  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 153 20 13.07%
53.  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 123 16 13.01%
54.  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 512 66 12.89%
55.  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 70 9 12.86%
56.  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2771 354 12.78%
57.  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180 23 12.78%
58.  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 71 9 12.68%
59.  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 127 16 12.60%
60.  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 72 9 12.50%
61.  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 113 14 12.39%
62.  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 57 7 12.28%
63.  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41 5 12.20%
64.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 281 34 12.10%
65.  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 25 3 12.00%
66.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76 9 11.84%
67.  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 247 29 11.74%
68.  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 148 17 11.49%
69.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 87 10 11.49%
70.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80 9 11.25%
71.  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118 13 11.02%
72.  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 82 9 10.98%
73.  โรงเรียนวัดพเนินพลู 84 9 10.71%
74.  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 243 26 10.70%
75.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 94 10 10.64%
76.  โรงเรียนบ้านรางม่วง 76 8 10.53%
77.  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 172 18 10.47%
78.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3175 332 10.46%
79.  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 339 35 10.32%
80.  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78 8 10.26%
81.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 186 19 10.22%
82.  โรงเรียนวัดหนองบัว 49 5 10.20%
83.  โรงเรียนมหาราช๗ 277 28 10.11%
84.  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 99 10 10.10%
85.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109 11 10.09%
86.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20 2 10.00%
87.  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20 2 10.00%
88.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828 81 9.78%
89.  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 63 6 9.52%
90.  โรงเรียนสินแร่สยาม 434 41 9.45%
91.  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 339 32 9.44%
92.  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 309 28 9.06%
93.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 112 10 8.93%
94.  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 113 10 8.85%
95.  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 253 22 8.70%
96.  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 143 12 8.39%
97.  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76 6 7.89%
98.  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 76 6 7.89%
99.  โรงเรียนวัดเวียงทุน 165 13 7.88%
100.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 216 17 7.87%
101.  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 153 12 7.84%
102.  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64 5 7.81%
103.  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 218 17 7.80%
104.  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 116 9 7.76%
105.  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 65 5 7.69%
106.  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65 5 7.69%
107.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 332 25 7.53%
108.  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 54 4 7.41%
109.  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 41 3 7.32%
110.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123 9 7.32%
111.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 96 7 7.29%
112.  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 302 22 7.28%
113.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70 5 7.14%
114.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 28 2 7.14%
115.  โรงเรียนวัดบางกระ 127 9 7.09%
116.  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 158 11 6.96%
117.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72 5 6.94%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 231 16 6.93%
119.  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 277 19 6.86%
120.  โรงเรียนบ้านลำพระ 213 14 6.57%
121.  โรงเรียนบ้านสันดอน 46 3 6.52%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324 21 6.48%
123.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 186 12 6.45%
124.  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 282 18 6.38%
125.  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 16 1 6.25%
126.  โรงเรียนบ้านมณีลอย 48 3 6.25%
127.  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 89 5 5.62%
128.  โรงเรียนบ้านพุคาย 107 6 5.61%
129.  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107 6 5.61%
130.  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 610 33 5.41%
131.  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 259 14 5.41%
132.  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93 5 5.38%
133.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 75 4 5.33%
134.  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 58 3 5.17%
135.  โรงเรียนบ้านหนองโก 58 3 5.17%
136.  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 157 8 5.10%
137.  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 61 3 4.92%
138.  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64 3 4.69%
139.  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 43 2 4.65%
140.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223 10 4.48%
141.  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90 4 4.44%
142.  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 92 4 4.35%
143.  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 119 5 4.20%
144.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 217 9 4.15%
145.  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 50 2 4.00%
146.  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50 2 4.00%
147.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 75 3 4.00%
148.  โรงเรียนสีวะรา 75 3 4.00%
149.  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82 3 3.66%
150.  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796 28 3.52%
151.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 205 7 3.41%
152.  โรงเรียนบ้านเขากรวด 61 2 3.28%
153.  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125 4 3.20%
154.  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 97 3 3.09%
155.  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76 2 2.63%
156.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 43 1 2.33%
157.  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450 10 2.22%
158.  โรงเรียนบ้านกล้วย 45 1 2.22%
159.  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47 1 2.13%
160.  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95 2 2.11%
161.  โรงเรียนบ้านพุแค 70 1 1.43%
162.  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84 1 1.19%
163.  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 87 1 1.15%
164.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 101 1 0.99%
165.  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 124 1 0.81%
166.  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 58 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 152 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านโป่ง 150 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดโพธิศรี 27 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net