ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 36 8 22.22%
2.  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 65 14 21.54%
3.  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 29 6 20.69%
4.  โรงเรียนบ้านซำภู 74 15 20.27%
5.  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 21 4 19.05%
6.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 95 18 18.95%
7.  โรงเรียนบ้านวังมล 182 34 18.68%
8.  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 61 11 18.03%
9.  โรงเรียนบ้านปากดุก 162 29 17.90%
10.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62 11 17.74%
11.  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 114 20 17.54%
12.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101 17 16.83%
13.  โรงเรียนบ้านท่าผู 54 9 16.67%
14.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 75 12 16.00%
15.  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 150 24 16.00%
16.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45 7 15.56%
17.  โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 26 4 15.38%
18.  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 79 12 15.19%
19.  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1129 170 15.06%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 120 18 15.00%
21.  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 191 27 14.14%
22.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122 17 13.93%
23.  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 51 7 13.73%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 129 17 13.18%
25.  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 38 5 13.16%
26.  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 122 16 13.11%
27.  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 163 21 12.88%
28.  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 235 30 12.77%
29.  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55 7 12.73%
30.  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 71 9 12.68%
31.  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 119 15 12.61%
32.  โรงเรียนบ้านนายาว 159 20 12.58%
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 335 42 12.54%
34.  โรงเรียนบ้านจางวาง 16 2 12.50%
35.  โรงเรียนบ้านนครเดิด 8 1 12.50%
36.  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 57 7 12.28%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 172 21 12.21%
38.  โรงเรียนบ้านศิลา 107 13 12.15%
39.  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 166 20 12.05%
40.  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 100 12 12.00%
41.  โรงเรียนบ้านลานบ่า 34 4 11.76%
42.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 60 7 11.67%
43.  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 122 14 11.48%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 123 14 11.38%
45.  โรงเรียนบ้านกกกะบก 45 5 11.11%
46.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9 1 11.11%
47.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 81 9 11.11%
48.  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 142 15 10.56%
49.  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 162 17 10.49%
50.  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 96 10 10.42%
51.  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 39 4 10.26%
52.  โรงเรียนบ้านกลาง 137 14 10.22%
53.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 49 5 10.20%
54.  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 69 7 10.14%
55.  โรงเรียนบ้านหัวนา 10 1 10.00%
56.  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 73 7 9.59%
57.  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 42 4 9.52%
58.  โรงเรียนบ้านสักหลง 53 5 9.43%
59.  โรงเรียนบ้านกกโอ 128 12 9.38%
60.  โรงเรียนบ้านหนองเล 54 5 9.26%
61.  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 173 16 9.25%
62.  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 131 12 9.16%
63.  โรงเรียนบ้านดงขวาง 99 9 9.09%
64.  โรงเรียนบ้านฝาย 143 13 9.09%
65.  โรงเรียนบ้านหินฮาว 44 4 9.09%
66.  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 143 13 9.09%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 178 16 8.99%
68.  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 135 12 8.89%
69.  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 90 8 8.89%
70.  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 143 12 8.39%
71.  โรงเรียนบ้านนาซำ 60 5 8.33%
72.  โรงเรียนบ้านปากออก 84 7 8.33%
73.  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 60 5 8.33%
74.  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 60 5 8.33%
75.  โรงเรียนบ้านส้มเลา 135 11 8.15%
76.  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 187 15 8.02%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 66 5 7.58%
78.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 972 73 7.51%
79.  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 598 44 7.36%
80.  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 41 3 7.32%
81.  โรงเรียนบ้านโคกมน 219 16 7.31%
82.  โรงเรียนบ้านท่าโก 55 4 7.27%
83.  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 214 15 7.01%
84.  โรงเรียนบ้านซำม่วง 93 6 6.45%
85.  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 109 7 6.42%
86.  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 32 2 6.25%
87.  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 96 6 6.25%
88.  โรงเรียนบ้านป่าบง 146 9 6.16%
89.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 84 5 5.95%
90.  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 34 2 5.88%
91.  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 17 1 5.88%
92.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 137 8 5.84%
93.  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 86 5 5.81%
94.  โรงเรียนบ้านวังขอน 70 4 5.71%
95.  โรงเรียนบ้านโสก 70 4 5.71%
96.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123 7 5.69%
97.  โรงเรียนบ้านวังกวาง 197 11 5.58%
98.  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 144 8 5.56%
99.  โรงเรียนวัดศรีทอง 90 5 5.56%
100.  โรงเรียนบ้านหินโง่น 55 3 5.45%
101.  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 78 4 5.13%
102.  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 59 3 5.08%
103.  โรงเรียนบ้านวังร่อง 145 7 4.83%
104.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 21 1 4.76%
105.  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 380 17 4.47%
106.  โรงเรียนบ้านวังเวิน 46 2 4.35%
107.  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 140 6 4.29%
108.  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 25 1 4.00%
109.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 177 7 3.95%
110.  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 162 6 3.70%
111.  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 873 31 3.55%
112.  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94 3 3.19%
113.  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 169 5 2.96%
114.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 68 2 2.94%
115.  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103 3 2.91%
116.  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 36 1 2.78%
117.  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 73 2 2.74%
118.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 74 2 2.70%
119.  โรงเรียนบ้านวังยาว 116 3 2.59%
120.  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 78 2 2.56%
121.  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 90 2 2.22%
122.  โรงเรียนบ้านวังบาล 119 2 1.68%
123.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 10 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 159 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 4 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 5 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 23 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 11 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net