ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6 3 50.00%
2.  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41 12 29.27%
3.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100 25 25.00%
4.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 196 48 24.49%
5.  โรงเรียนบ้านวังพง 52 12 23.08%
6.  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 57 13 22.81%
7.  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 55 12 21.82%
8.  โรงเรียนวัดปทุมทอง 42 9 21.43%
9.  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 19 4 21.05%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 29 6 20.69%
11.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 185 37 20.00%
12.  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 53 10 18.87%
13.  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 135 25 18.52%
14.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2505 459 18.32%
15.  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 82 15 18.29%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 64 11 17.19%
17.  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73 12 16.44%
18.  โรงเรียนวัดหนองบัว 138 22 15.94%
19.  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 70 11 15.71%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 51 8 15.69%
21.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 84 13 15.48%
22.  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 106 16 15.09%
23.  โรงเรียนบ้านเขาวง 269 39 14.50%
24.  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 125 18 14.40%
25.  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 57 8 14.04%
26.  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43 6 13.95%
27.  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 72 10 13.89%
28.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 59 8 13.56%
29.  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 37 5 13.51%
30.  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 97 13 13.40%
31.  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 83 11 13.25%
32.  โรงเรียนบ้านวังหิน 144 19 13.19%
33.  โรงเรียนบ้านพุต่อ 38 5 13.16%
34.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 328 43 13.11%
35.  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 92 12 13.04%
36.  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 116 15 12.93%
37.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 186 24 12.90%
38.  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 93 12 12.90%
39.  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 190 24 12.63%
40.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24 3 12.50%
41.  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57 7 12.28%
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 501 58 11.58%
43.  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 236 27 11.44%
44.  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 35 4 11.43%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 27 3 11.11%
46.  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45 5 11.11%
47.  โรงเรียนบ้านลานคา 99 11 11.11%
48.  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 109 12 11.01%
49.  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 184 20 10.87%
50.  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 290 31 10.69%
51.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 75 8 10.67%
52.  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 113 12 10.62%
53.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 66 7 10.61%
54.  โรงเรียนบ้านประดาหัก 114 12 10.53%
55.  โรงเรียนบ้านหูช้าง 271 28 10.33%
56.  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 39 4 10.26%
57.  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79 8 10.13%
58.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 70 7 10.00%
59.  โรงเรียนบ้านป่าเลา 60 6 10.00%
60.  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 50 5 10.00%
61.  โรงเรียนบ้านร่องตาที 231 23 9.96%
62.  โรงเรียนวัดหนองยาง 71 7 9.86%
63.  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 174 17 9.77%
64.  โรงเรียนบ้านกลาง 145 14 9.66%
65.  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 73 7 9.59%
66.  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21 2 9.52%
67.  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 53 5 9.43%
68.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 75 7 9.33%
69.  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 862 80 9.28%
70.  โรงเรียนบ้านสมอทอง 206 19 9.22%
71.  โรงเรียนบ้านดง 55 5 9.09%
72.  โรงเรียนบ้านพุบอน 33 3 9.09%
73.  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 122 11 9.02%
74.  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 245 22 8.98%
75.  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 136 12 8.82%
76.  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 91 8 8.79%
77.  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 150 13 8.67%
78.  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36 3 8.33%
79.  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 74 6 8.11%
80.  โรงเรียนวัดสะนำ 37 3 8.11%
81.  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 211 17 8.06%
82.  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 50 4 8.00%
83.  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142 11 7.75%
84.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 91 7 7.69%
85.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 132 10 7.58%
86.  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81 6 7.41%
87.  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 163 12 7.36%
88.  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 96 7 7.29%
89.  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 42 3 7.14%
90.  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29 2 6.90%
91.  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122 8 6.56%
92.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47 3 6.38%
93.  โรงเรียนบ้านจัน 63 4 6.35%
94.  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 105 6 5.71%
95.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 53 3 5.66%
96.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18 1 5.56%
97.  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 127 7 5.51%
98.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 146 8 5.48%
99.  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74 4 5.41%
100.  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 630 34 5.40%
101.  โรงเรียนวัดทัพหมัน 415 22 5.30%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 382 20 5.24%
103.  โรงเรียนวัดทัพหลวง 155 8 5.16%
104.  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 39 2 5.13%
105.  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 121 6 4.96%
106.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 46 2 4.35%
107.  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 105 4 3.81%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 56 2 3.57%
109.  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 119 4 3.36%
110.  โรงเรียนวัดทองหลาง 253 8 3.16%
111.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 67 2 2.99%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 68 2 2.94%
113.  โรงเรียนวัดหัวเมือง 37 1 2.70%
114.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 260 7 2.69%
115.  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 79 2 2.53%
116.  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104 1 0.96%
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 103 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 14 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 49 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 55 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 36 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10 0 0.00%
124.  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 52 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 84 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net