ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านม่วง 59 33 55.93%
2.  โรงเรียนบ้านสา 51 12 23.53%
3.  โรงเรียนบ้านนาบัว 49 11 22.45%
4.  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46 10 21.74%
5.  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37 8 21.62%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148 31 20.95%
7.  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282 54 19.15%
8.  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 133 25 18.80%
9.  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 128 24 18.75%
10.  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 27 5 18.52%
11.  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136 25 18.38%
12.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39 7 17.95%
13.  โรงเรียนบ้านร่องแมด 148 25 16.89%
14.  โรงเรียนบ้านจุน 120 20 16.67%
15.  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57 9 15.79%
16.  โรงเรียนบ้านสบบง 64 10 15.63%
17.  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 71 11 15.49%
18.  โรงเรียนบ้านสบขาม 117 18 15.38%
19.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60 9 15.00%
20.  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 61 9 14.75%
21.  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41 6 14.63%
22.  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62 9 14.52%
23.  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64 9 14.06%
24.  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43 6 13.95%
25.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58 8 13.79%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80 11 13.75%
27.  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 301 40 13.29%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78 10 12.82%
29.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133 17 12.78%
30.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 934 118 12.63%
31.  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8 1 12.50%
32.  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16 2 12.50%
33.  โรงเรียนบ้านยางขาม 147 18 12.24%
34.  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231 28 12.12%
35.  โรงเรียนบ้านฮวก 99 12 12.12%
36.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 58 7 12.07%
37.  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 59 7 11.86%
38.  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96 11 11.46%
39.  โรงเรียนบ้านสระ 167 19 11.38%
40.  โรงเรียนอนุบาลปง 260 29 11.15%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90 10 11.11%
42.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 73 8 10.96%
43.  โรงเรียนบ้านปี้ 64 7 10.94%
44.  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 55 6 10.91%
45.  โรงเรียนบ้านดู่ 250 27 10.80%
46.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47 5 10.64%
47.  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124 13 10.48%
48.  โรงเรียนบ้านปัว 48 5 10.42%
49.  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 48 5 10.42%
50.  โรงเรียนปัวพิทยา 107 11 10.28%
51.  โรงเรียนบ้านแก 88 9 10.23%
52.  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 40 4 10.00%
53.  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 20 2 10.00%
54.  โรงเรียนบ้านปง 143 14 9.79%
55.  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 93 9 9.68%
56.  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 73 7 9.59%
57.  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54 5 9.26%
58.  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 57 5 8.77%
59.  โรงเรียนบ้านผาลาด 95 8 8.42%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238 20 8.40%
61.  โรงเรียนจำบอน 72 6 8.33%
62.  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 84 7 8.33%
63.  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73 6 8.22%
64.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37 3 8.11%
65.  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622 50 8.04%
66.  โรงเรียนบ้านป่าคา 38 3 7.89%
67.  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 64 5 7.81%
68.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105 8 7.62%
69.  โรงเรียนบ้านสถาน 79 6 7.59%
70.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 251 19 7.57%
71.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 67 5 7.46%
72.  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 54 4 7.41%
73.  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 135 10 7.41%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68 5 7.35%
75.  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43 3 6.98%
76.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 202 14 6.93%
77.  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159 11 6.92%
78.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87 6 6.90%
79.  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58 4 6.90%
80.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 116 8 6.90%
81.  โรงเรียนบ้านแวน 89 6 6.74%
82.  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75 5 6.67%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63 4 6.35%
84.  โรงเรียนชัยชุมภู 65 4 6.15%
85.  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50 3 6.00%
86.  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 53 3 5.66%
87.  โรงเรียนบ้านหนุน 18 1 5.56%
88.  โรงเรียนบ้านควรดง 91 5 5.49%
89.  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 129 7 5.43%
90.  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95 5 5.26%
91.  โรงเรียนบ้านวังบง 39 2 5.13%
92.  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255 13 5.10%
93.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 80 4 5.00%
94.  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80 4 5.00%
95.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141 7 4.96%
96.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64 3 4.69%
97.  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111 5 4.50%
98.  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 202 9 4.46%
99.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224 9 4.02%
100.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446 15 3.36%
101.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 93 3 3.23%
102.  โรงเรียนบ้านสีพรม 33 1 3.03%
103.  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91 2 2.20%
104.  โรงเรียนบ้านหลวง 47 1 2.13%
105.  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 105 2 1.90%
106.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109 2 1.83%
107.  โรงเรียนบ้านแบ่ง 56 1 1.79%
108.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57 1 1.75%
109.  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116 2 1.72%
110.  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 86 1 1.16%
111.  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 155 1 0.65%
112.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 0 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 0 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสักลอ 0 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 0 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 0 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 0 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net