ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 5 2 40.00%
2.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 28 10 35.71%
3.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 1 33.33%
4.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47 12 25.53%
5.  โรงเรียนบ้านหนอง 4 1 25.00%
6.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8 2 25.00%
7.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33 8 24.24%
8.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 27 6 22.22%
9.  โรงเรียนบ้านไฮ 14 3 21.43%
10.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 410 80 19.51%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126 24 19.05%
12.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 42 8 19.05%
13.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70 13 18.57%
14.  โรงเรียนบ้านสบลี 65 12 18.46%
15.  โรงเรียนบ้านไร่ 71 13 18.31%
16.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 11 2 18.18%
17.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11 2 18.18%
18.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56 10 17.86%
19.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17 3 17.65%
20.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29 5 17.24%
21.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48 8 16.67%
22.  โรงเรียนบ้านแป้น 103 17 16.50%
23.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 567 93 16.40%
24.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130 21 16.15%
25.  โรงเรียนบ้านวังมน 38 6 15.79%
26.  โรงเรียนบ้านปางดะ 48 7 14.58%
27.  โรงเรียนบ้านขาม 49 7 14.29%
28.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28 4 14.29%
29.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35 5 14.29%
30.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51 7 13.73%
31.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46 6 13.04%
32.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47 6 12.77%
33.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134 17 12.69%
34.  โรงเรียนบ้านปงดอน 8 1 12.50%
35.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33 4 12.12%
36.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58 7 12.07%
37.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 83 10 12.05%
38.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123 14 11.38%
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88 10 11.36%
40.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18 2 11.11%
41.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108 12 11.11%
42.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45 5 11.11%
43.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18 2 11.11%
44.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101 11 10.89%
45.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 133 14 10.53%
46.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165 17 10.30%
47.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39 4 10.26%
48.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128 13 10.16%
49.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10 1 10.00%
50.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20 2 10.00%
51.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55 5 9.09%
52.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69 6 8.70%
53.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35 3 8.57%
54.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 1 8.33%
55.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 78 6 7.69%
56.  โรงเรียนบ้านแพะ 79 6 7.59%
57.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53 4 7.55%
58.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82 6 7.32%
59.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41 3 7.32%
60.  โรงเรียนบ้านม่วง 69 5 7.25%
61.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112 8 7.14%
62.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 113 8 7.08%
63.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 101 7 6.93%
64.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58 4 6.90%
65.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103 7 6.80%
66.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162 11 6.79%
67.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106 7 6.60%
68.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31 2 6.45%
69.  โรงเรียนวังทองวิทยา 95 6 6.32%
70.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32 2 6.25%
71.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32 2 6.25%
72.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117 7 5.98%
73.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51 3 5.88%
74.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 84 4 4.76%
75.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 105 5 4.76%
76.  โรงเรียนบ้านก่อ 137 6 4.38%
77.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29 1 3.45%
78.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38 1 2.63%
79.  โรงเรียนบ้านกล้วย 48 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 0 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 0 0 %
84.  โรงเรียนบ้านนางาม 11 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านเลาสู 13 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 8 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 0 0 %
93.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net