ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3 1 33.33%
2.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 1 33.33%
3.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47 12 25.53%
4.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8 2 25.00%
5.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33 8 24.24%
6.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 69 16 23.19%
7.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 44 10 22.73%
8.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28 6 21.43%
9.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70 14 20.00%
10.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 411 81 19.71%
11.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 47 9 19.15%
12.  โรงเรียนบ้านกล้วย 48 9 18.75%
13.  โรงเรียนบ้านไร่ 71 13 18.31%
14.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56 10 17.86%
15.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17 3 17.65%
16.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 568 99 17.43%
17.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29 5 17.24%
18.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48 8 16.67%
19.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130 21 16.15%
20.  โรงเรียนบ้านก่อ 137 22 16.06%
21.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 13 2 15.38%
22.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13 2 15.38%
23.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 13 2 15.38%
24.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53 8 15.09%
25.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28 4 14.29%
26.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35 5 14.29%
27.  โรงเรียนบ้านไฮ 14 2 14.29%
28.  โรงเรียนบ้านสบลี 65 9 13.85%
29.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51 7 13.73%
30.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82 11 13.41%
31.  โรงเรียนบ้านวังมน 38 5 13.16%
32.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123 16 13.01%
33.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47 6 12.77%
34.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134 17 12.69%
35.  โรงเรียนบ้านปงดอน 8 1 12.50%
36.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 24 3 12.50%
37.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 49 6 12.24%
38.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117 14 11.97%
39.  โรงเรียนบ้านแพะ 79 9 11.39%
40.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18 2 11.11%
41.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18 2 11.11%
42.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 9 1 11.11%
43.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55 6 10.91%
44.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46 5 10.87%
45.  โรงเรียนบ้านม่วง 56 6 10.71%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126 13 10.32%
47.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39 4 10.26%
48.  โรงเรียนบ้านขาม 49 5 10.20%
49.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69 7 10.14%
50.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10 1 10.00%
51.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20 2 10.00%
52.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41 4 9.76%
53.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165 16 9.70%
54.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 31 3 9.68%
55.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128 12 9.38%
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88 8 9.09%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33 3 9.09%
58.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11 1 9.09%
59.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45 4 8.89%
60.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35 3 8.57%
61.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 1 8.33%
62.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103 8 7.77%
63.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82 6 7.32%
64.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29 2 6.90%
65.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58 4 6.90%
66.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162 11 6.79%
67.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106 7 6.60%
68.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31 2 6.45%
69.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32 2 6.25%
70.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32 2 6.25%
71.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51 3 5.88%
72.  โรงเรียนบ้านแป้น 103 6 5.83%
73.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38 2 5.26%
74.  โรงเรียนวังทองวิทยา 95 5 5.26%
75.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20 1 5.00%
76.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101 5 4.95%
77.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 107 5 4.67%
78.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108 5 4.63%
79.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112 5 4.46%
80.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 77 3 3.90%
81.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58 2 3.45%
82.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 115 3 2.61%
83.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 142 3 2.11%
84.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135 2 1.48%
85.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนางาม 11 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านปางดะ 48 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านหนอง 9 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านเลาสู 13 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 7 0 0.00%
93.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 102 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net