ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโนนตูม 16 6 37.50%
2.  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91 24 26.37%
3.  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33 8 24.24%
4.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 50 12 24.00%
5.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 91 21 23.08%
6.  โรงเรียนบ้านภูวง 27 6 22.22%
7.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55 12 21.82%
8.  โรงเรียนบ้านคำบง2 5 1 20.00%
9.  โรงเรียนบ้านคำพี้ 42 8 19.05%
10.  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 102 19 18.63%
11.  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 121 22 18.18%
12.  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63 11 17.46%
13.  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48 8 16.67%
14.  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 169 28 16.57%
15.  โรงเรียนบ้านดงมัน 38 6 15.79%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38 6 15.79%
17.  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 90 14 15.56%
18.  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155 24 15.48%
19.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 20 3 15.00%
20.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 118 17 14.41%
21.  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 35 5 14.29%
22.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63 9 14.29%
23.  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 129 18 13.95%
24.  โรงเรียนบ้านโพนงาม 125 17 13.60%
25.  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 148 20 13.51%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60 8 13.33%
27.  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 114 15 13.16%
28.  โรงเรียนบ้านคำเขือง 77 10 12.99%
29.  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 31 4 12.90%
30.  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 109 14 12.84%
31.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 39 5 12.82%
32.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 158 20 12.66%
33.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16 2 12.50%
34.  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 105 13 12.38%
35.  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 206 25 12.14%
36.  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42 5 11.90%
37.  โรงเรียนหลุบปึ้ง 59 7 11.86%
38.  โรงเรียนบ้านวังนอง 51 6 11.76%
39.  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 60 7 11.67%
40.  โรงเรียนบ้านคำบง1 432 50 11.57%
41.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52 6 11.54%
42.  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 26 3 11.54%
43.  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 208 24 11.54%
44.  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 122 14 11.48%
45.  โรงเรียนบ้านภูล้อม 107 12 11.21%
46.  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 190 21 11.05%
47.  โรงเรียนมุกดาลัย 703 77 10.95%
48.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 524 57 10.88%
49.  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37 4 10.81%
50.  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 28 3 10.71%
51.  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 124 13 10.48%
52.  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1345 139 10.33%
53.  โรงเรียนบ้านป่งขาม 68 7 10.29%
54.  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 118 12 10.17%
55.  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169 17 10.06%
56.  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101 10 9.90%
57.  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 51 5 9.80%
58.  โรงเรียนบ้านนาทาม 205 20 9.76%
59.  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 41 4 9.76%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 52 5 9.62%
61.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 180 17 9.44%
62.  โรงเรียนบ้านแฝก 85 8 9.41%
63.  โรงเรียนบ้านสานแว้ 204 19 9.31%
64.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 44 4 9.09%
65.  โรงเรียนบ้านดง 90 8 8.89%
66.  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46 4 8.70%
67.  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93 8 8.60%
68.  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 153 13 8.50%
69.  โรงเรียนร่มเกล้า 248 21 8.47%
70.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143 12 8.39%
71.  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 335 28 8.36%
72.  โรงเรียนบ้านป่าแดง 48 4 8.33%
73.  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60 5 8.33%
74.  โรงเรียนบ้านแก้ง2 72 6 8.33%
75.  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 121 10 8.26%
76.  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 315 26 8.25%
77.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 122 10 8.20%
78.  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 86 7 8.14%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 87 7 8.05%
80.  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 214 17 7.94%
81.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101 8 7.92%
82.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 38 3 7.89%
83.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 38 3 7.89%
84.  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 76 6 7.89%
85.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 51 4 7.84%
86.  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 102 8 7.84%
87.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 92 7 7.61%
88.  โรงเรียนบ้านนายาง 92 7 7.61%
89.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 132 10 7.58%
90.  โรงเรียนบ้านพังคอง 147 11 7.48%
91.  โรงเรียนบ้านโคก2 94 7 7.45%
92.  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 95 7 7.37%
93.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 68 5 7.35%
94.  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 110 8 7.27%
95.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153 11 7.19%
96.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 56 4 7.14%
97.  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43 3 6.98%
98.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 101 7 6.93%
99.  โรงเรียนบ้านกลาง 44 3 6.82%
100.  โรงเรียนบ้านคำดู่ 44 3 6.82%
101.  โรงเรียนเมืองใหม่ 135 9 6.67%
102.  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 60 4 6.67%
103.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30 2 6.67%
104.  โรงเรียนชุมชนนาโสก 242 16 6.61%
105.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 152 10 6.58%
106.  โรงเรียนบ้านป่งโพน 122 8 6.56%
107.  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46 3 6.52%
108.  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 92 6 6.52%
109.  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 170 11 6.47%
110.  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 124 8 6.45%
111.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 62 4 6.45%
112.  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 124 8 6.45%
113.  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 109 7 6.42%
114.  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 141 9 6.38%
115.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 157 10 6.37%
116.  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79 5 6.33%
117.  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 207 13 6.28%
118.  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48 3 6.25%
119.  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 65 4 6.15%
120.  โรงเรียนบ้านนาดี2 33 2 6.06%
121.  โรงเรียนบ้านเหล่า 149 9 6.04%
122.  โรงเรียนบ้านหนองบง 134 8 5.97%
123.  โรงเรียนบ้านดงยาง1 84 5 5.95%
124.  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 101 6 5.94%
125.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 119 7 5.88%
126.  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 51 3 5.88%
127.  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 138 8 5.80%
128.  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 207 12 5.80%
129.  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242 14 5.79%
130.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87 5 5.75%
131.  โรงเรียนบ้านนาอุดม 157 9 5.73%
132.  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 123 7 5.69%
133.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 162 9 5.56%
134.  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 36 2 5.56%
135.  โรงเรียนบ้านดานคำ 36 2 5.56%
136.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 90 5 5.56%
137.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 90 5 5.56%
138.  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 36 2 5.56%
139.  โรงเรียนบ้านภู 37 2 5.41%
140.  โรงเรียนบ้านโคก1 75 4 5.33%
141.  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 94 5 5.32%
142.  โรงเรียนบ้านไร่ 19 1 5.26%
143.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57 3 5.26%
144.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 114 6 5.26%
145.  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 77 4 5.19%
146.  โรงเรียนบ้านนามน 58 3 5.17%
147.  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 97 5 5.15%
148.  โรงเรียนบ้านมะนาว 98 5 5.10%
149.  โรงเรียนบ้านดงมอน 177 9 5.08%
150.  โรงเรียนบ้านแมด 100 5 5.00%
151.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 81 4 4.94%
152.  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122 6 4.92%
153.  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 41 2 4.88%
154.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41 2 4.88%
155.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 42 2 4.76%
156.  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 86 4 4.65%
157.  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 65 3 4.62%
158.  โรงเรียนบ้านวังไฮ 88 4 4.55%
159.  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 132 6 4.55%
160.  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 89 4 4.49%
161.  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67 3 4.48%
162.  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 134 6 4.48%
163.  โรงเรียนบ้านคำไหล 91 4 4.40%
164.  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 114 5 4.39%
165.  โรงเรียนบ้านคันแท 23 1 4.35%
166.  โรงเรียนบ้านด่านมน 23 1 4.35%
167.  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 46 2 4.35%
168.  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47 2 4.26%
169.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 118 5 4.24%
170.  โรงเรียนบ้านดงหลวง 214 9 4.21%
171.  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310 13 4.19%
172.  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24 1 4.17%
173.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174 7 4.02%
174.  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 125 5 4.00%
175.  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 105 4 3.81%
176.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 80 3 3.75%
177.  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 135 5 3.70%
178.  โรงเรียนบ้านแวง 81 3 3.70%
179.  โรงเรียนบ้านม่วง 82 3 3.66%
180.  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 137 5 3.65%
181.  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 140 5 3.57%
182.  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 142 5 3.52%
183.  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 143 5 3.50%
184.  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 115 4 3.48%
185.  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 117 4 3.42%
186.  โรงเรียนบ้านซ่ง 121 4 3.31%
187.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 151 5 3.31%
188.  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 92 3 3.26%
189.  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62 2 3.23%
190.  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 31 1 3.23%
191.  โรงเรียนบ้านบาก2 281 9 3.20%
192.  โรงเรียนบ้านสามขัว 126 4 3.17%
193.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65 2 3.08%
194.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66 2 3.03%
195.  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234 7 2.99%
196.  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 101 3 2.97%
197.  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 103 3 2.91%
198.  โรงเรียนบ้านโนนศรี 104 3 2.88%
199.  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 143 4 2.80%
200.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72 2 2.78%
201.  โรงเรียนบ้านกกตูม 111 3 2.70%
202.  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75 2 2.67%
203.  โรงเรียนบ้านโสก 191 5 2.62%
204.  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 115 3 2.61%
205.  โรงเรียนสยามกลการ4 155 4 2.58%
206.  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 39 1 2.56%
207.  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 120 3 2.50%
208.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 168 4 2.38%
209.  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 85 2 2.35%
210.  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 43 1 2.33%
211.  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 129 3 2.33%
212.  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 88 2 2.27%
213.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93 2 2.15%
214.  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 146 3 2.05%
215.  โรงเรียนบ้านสองคอน 197 4 2.03%
216.  โรงเรียนบ้านนากอก 51 1 1.96%
217.  โรงเรียนบ้านเปียด 153 3 1.96%
218.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 225 4 1.78%
219.  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180 3 1.67%
220.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 190 3 1.58%
221.  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 131 2 1.53%
222.  โรงเรียนบ้านนายอ 78 1 1.28%
223.  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 247 3 1.21%
224.  โรงเรียนบ้านหนองคอง 170 2 1.18%
225.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 100 1 1.00%
226.  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 203 2 0.99%
227.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 119 1 0.84%
228.  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124 1 0.81%
229.  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 131 1 0.76%
230.  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 333 1 0.30%
231.  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4 0 0.00%
232.  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80 0 0.00%
233.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 111 0 0.00%
234.  โรงเรียนบ้านคำพอก2 8 0 0.00%
235.  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 42 0 0.00%
236.  โรงเรียนบ้านนาป่ง 133 0 0.00%
237.  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 34 0 0.00%
238.  โรงเรียนบ้านนาสะโน 89 0 0.00%
239.  โรงเรียนบ้านนาโด่ 99 0 0.00%
240.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9 0 0.00%
241.  โรงเรียนบ้านบะ 87 0 0.00%
242.  โรงเรียนบ้านป่าเตย 137 0 0.00%
243.  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 43 0 0.00%
244.  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net