ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 24 23.08%
2.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 85 18 21.18%
3.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 181 35 19.34%
4.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 5 18.52%
5.  โรงเรียนวัดหมูดุด 38 7 18.42%
6.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 224 40 17.86%
7.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 6 17.65%
8.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 7 17.07%
9.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49 8 16.33%
10.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 22 15.71%
11.  โรงเรียนวัดรำพัน 122 19 15.57%
12.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 21 14.58%
13.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 28 4 14.29%
14.  โรงเรียนวัดนายายอาม 71 10 14.08%
15.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 8 13.79%
16.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 66 13.78%
17.  โรงเรียนวัดพลับ 59 8 13.56%
18.  โรงเรียนบ้านชำโสม 74 10 13.51%
19.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3113 412 13.23%
20.  โรงเรียนวัดโขดหอย 39 5 12.82%
21.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 8 12.31%
22.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 415 51 12.29%
23.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 40 12.16%
24.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 18 12.16%
25.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 297 35 11.78%
26.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 377 44 11.67%
27.  โรงเรียนวัดหนองบัว 122 14 11.48%
28.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1584 179 11.30%
29.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 23 11.27%
30.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 27 10.59%
31.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 322 33 10.25%
32.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 140 14 10.00%
33.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231 23 9.96%
34.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 578 57 9.86%
35.  โรงเรียนบ้านแก้ว 623 61 9.79%
36.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 205 20 9.76%
37.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 41 4 9.76%
38.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 154 15 9.74%
39.  โรงเรียนบ้านประแกต 72 7 9.72%
40.  โรงเรียนวัดดอนตาล 175 17 9.71%
41.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 64 6 9.38%
42.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 6 9.38%
43.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 8 9.30%
44.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 190 17 8.95%
45.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 34 3 8.82%
46.  โรงเรียนวัดเนินสูง 137 12 8.76%
47.  โรงเรียนวัดหนองคัน 139 12 8.63%
48.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 15 8.47%
49.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 3 8.33%
50.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 6 8.33%
51.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 5 8.20%
52.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 86 7 8.14%
53.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77 6 7.79%
54.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 167 13 7.78%
55.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 141 10 7.09%
56.  โรงเรียนวัดพลับพลา 354 25 7.06%
57.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 6 6.82%
58.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 185 12 6.49%
59.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 170 11 6.47%
60.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 48 3 6.25%
61.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 7 6.25%
62.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 74 4 5.41%
63.  โรงเรียนบ้านวังปลา 57 3 5.26%
64.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 116 6 5.17%
65.  โรงเรียนวัดนาซา 42 2 4.76%
66.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 130 6 4.62%
67.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 88 4 4.55%
68.  โรงเรียนวัดสิงห์ 207 9 4.35%
69.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 95 4 4.21%
70.  โรงเรียนวัดแขมหนู 24 1 4.17%
71.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 74 3 4.05%
72.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 471 19 4.03%
73.  โรงเรียนวัดสามผาน 102 4 3.92%
74.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 103 4 3.88%
75.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 137 5 3.65%
76.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
77.  โรงเรียนวัดโขมง 33 1 3.03%
78.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 67 2 2.99%
79.  โรงเรียนวัดแสลง 252 7 2.78%
80.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45 1 2.22%
81.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 386 8 2.07%
82.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 97 2 2.06%
83.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net