ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 4 30.77%
2.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 69 15 21.74%
3.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 84 18 21.43%
4.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 220 44 20.00%
5.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 40 8 20.00%
6.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 12 18.75%
7.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 172 31 18.02%
8.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 6 17.65%
9.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 10 15.38%
10.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 47 7 14.89%
11.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 27 4 14.81%
12.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 21 14.58%
13.  โรงเรียนบ้านชำโสม 78 11 14.10%
14.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 8 13.79%
15.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3117 417 13.38%
16.  โรงเรียนวัดนายายอาม 76 10 13.16%
17.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 376 49 13.03%
18.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 42 12.77%
19.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 61 12.73%
20.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 32 12.55%
21.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 5 12.20%
22.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 17 12.14%
23.  โรงเรียนวัดหนองบัว 124 15 12.10%
24.  โรงเรียนวัดพลับพลา 355 42 11.83%
25.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 24 11.76%
26.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 10 11.63%
27.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 35 4 11.43%
28.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 228 26 11.40%
29.  โรงเรียนวัดรำพัน 123 14 11.38%
30.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 418 47 11.24%
31.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 4 11.11%
32.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 155 17 10.97%
33.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 193 21 10.88%
34.  โรงเรียนวัดดอนตาล 177 19 10.73%
35.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 75 8 10.67%
36.  โรงเรียนวัดโขดหอย 38 4 10.53%
37.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 206 21 10.19%
38.  โรงเรียนวัดหมูดุด 40 4 10.00%
39.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 51 5 9.80%
40.  โรงเรียนบ้านแก้ว 624 61 9.78%
41.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 166 16 9.64%
42.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 476 45 9.45%
43.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 321 30 9.35%
44.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 586 54 9.22%
45.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 143 13 9.09%
46.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 10 8.93%
47.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 9 8.65%
48.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 81 7 8.64%
49.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 6 8.33%
50.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 7 7.95%
51.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 14 7.91%
52.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 91 7 7.69%
53.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 93 7 7.53%
54.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 146 11 7.53%
55.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 70 5 7.14%
56.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1586 112 7.06%
57.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 171 12 7.02%
58.  โรงเรียนวัดสามผาน 105 7 6.67%
59.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 4 6.56%
60.  โรงเรียนบ้านประแกต 77 5 6.49%
61.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 186 12 6.45%
62.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 134 8 5.97%
63.  โรงเรียนวัดเนินสูง 139 8 5.76%
64.  โรงเรียนวัดหนองคัน 141 8 5.67%
65.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 72 4 5.56%
66.  โรงเรียนบ้านวังปลา 58 3 5.17%
67.  โรงเรียนวัดนาซา 42 2 4.76%
68.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 90 4 4.44%
69.  โรงเรียนวัดสิงห์ 209 9 4.31%
70.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 118 5 4.24%
71.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 99 4 4.04%
72.  โรงเรียนวัดแขมหนู 25 1 4.00%
73.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 1 3.70%
74.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 138 5 3.62%
75.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
76.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 5 3.38%
77.  โรงเรียนวัดแสลง 257 8 3.11%
78.  โรงเรียนวัดโขมง 33 1 3.03%
79.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 309 8 2.59%
80.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 98 2 2.04%
81.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 494 9 1.82%
82.  โรงเรียนวัดพลับ 59 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 46 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net