ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 81 19 23.46%
2.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68 15 22.06%
3.  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 63 12 19.05%
4.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 61 11 18.03%
5.  โรงเรียนบ้านนาโคก 75 13 17.33%
6.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 12 2 16.67%
7.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 394 62 15.74%
8.  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 118 18 15.25%
9.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 288 43 14.93%
10.  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 67 10 14.93%
11.  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7 1 14.29%
12.  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 98 14 14.29%
13.  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21 3 14.29%
14.  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1069 152 14.22%
15.  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 108 15 13.89%
16.  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 124 17 13.71%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37 5 13.51%
18.  โรงเรียนบ้านหัวทราย 82 11 13.41%
19.  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 247 33 13.36%
20.  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 91 12 13.19%
21.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 84 11 13.10%
22.  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 70 9 12.86%
23.  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8 1 12.50%
24.  โรงเรียนบ้านปากโสม 121 15 12.40%
25.  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 73 9 12.33%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171 21 12.28%
27.  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 106 13 12.26%
28.  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 205 24 11.71%
29.  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 105 12 11.43%
30.  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1355 152 11.22%
31.  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 153 17 11.11%
32.  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 72 8 11.11%
33.  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 36 4 11.11%
34.  โรงเรียนบ้านว่าน 136 15 11.03%
35.  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 91 10 10.99%
36.  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 139 15 10.79%
37.  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 216 23 10.65%
38.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 141 15 10.64%
39.  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 85 9 10.59%
40.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 48 5 10.42%
41.  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48 5 10.42%
42.  โรงเรียนบ้านโพนพระ 116 12 10.34%
43.  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 49 5 10.20%
44.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307 31 10.10%
45.  โรงเรียนจันทราราม 60 6 10.00%
46.  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 70 7 10.00%
47.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 140 14 10.00%
48.  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 172 17 9.88%
49.  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 52 5 9.62%
50.  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 105 10 9.52%
51.  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 85 8 9.41%
52.  โรงเรียนป่าสักวิทยา 170 16 9.41%
53.  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 149 14 9.40%
54.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 75 7 9.33%
55.  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98 9 9.18%
56.  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175 16 9.14%
57.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 133 12 9.02%
58.  โรงเรียนบ้านหนอง 100 9 9.00%
59.  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101 9 8.91%
60.  โรงเรียนบ้านนาดง 57 5 8.77%
61.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 161 14 8.70%
62.  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 93 8 8.60%
63.  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47 4 8.51%
64.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 59 5 8.47%
65.  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 83 7 8.43%
66.  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 144 12 8.33%
67.  โรงเรียนบ้านนากอ 60 5 8.33%
68.  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96 8 8.33%
69.  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12 1 8.33%
70.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85 7 8.24%
71.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 146 12 8.22%
72.  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 386 31 8.03%
73.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 203 16 7.88%
74.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 179 14 7.82%
75.  โรงเรียนบ้านเสียว 64 5 7.81%
76.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 143 11 7.69%
77.  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 120 9 7.50%
78.  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 27 2 7.41%
79.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108 8 7.41%
80.  โรงเรียนบ้านโคกคอน 170 12 7.06%
81.  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 58 4 6.90%
82.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 285 19 6.67%
83.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 180 12 6.67%
84.  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168 11 6.55%
85.  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 93 6 6.45%
86.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 365 23 6.30%
87.  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 112 7 6.25%
88.  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 81 5 6.17%
89.  โรงเรียนบ้านตอแก 82 5 6.10%
90.  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 34 2 5.88%
91.  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177 10 5.65%
92.  โรงเรียนหินโงมวิทยา 196 11 5.61%
93.  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18 1 5.56%
94.  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 110 6 5.45%
95.  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 257 14 5.45%
96.  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 148 8 5.41%
97.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 154 8 5.19%
98.  โรงเรียนบ้านน้อย 58 3 5.17%
99.  โรงเรียนบ้านหนองนาง 117 6 5.13%
100.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39 2 5.13%
101.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 20 1 5.00%
102.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225 11 4.89%
103.  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 123 6 4.88%
104.  โรงเรียนบ้านไร่ 123 6 4.88%
105.  โรงเรียนบ้านม่วง 103 5 4.85%
106.  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 165 8 4.85%
107.  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 43 2 4.65%
108.  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 43 2 4.65%
109.  โรงเรียนบ้านนาบง 65 3 4.62%
110.  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 87 4 4.60%
111.  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 112 5 4.46%
112.  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 114 5 4.39%
113.  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 419 18 4.30%
114.  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 140 6 4.29%
115.  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96 4 4.17%
116.  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49 2 4.08%
117.  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 50 2 4.00%
118.  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 227 9 3.96%
119.  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 102 4 3.92%
120.  โรงเรียนบ้านนาคลอง 51 2 3.92%
121.  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 155 6 3.87%
122.  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 52 2 3.85%
123.  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131 5 3.82%
124.  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81 3 3.70%
125.  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 81 3 3.70%
126.  โรงเรียนบ้านเป้า 27 1 3.70%
127.  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 56 2 3.57%
128.  โรงเรียนบ้านกองนาง 29 1 3.45%
129.  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 58 2 3.45%
130.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95 3 3.16%
131.  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67 2 2.99%
132.  โรงเรียนบ้านวังยาง 67 2 2.99%
133.  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 236 7 2.97%
134.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 213 6 2.82%
135.  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 156 4 2.56%
136.  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 238 6 2.52%
137.  โรงเรียนบ้านขุมคำ 40 1 2.50%
138.  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 81 2 2.47%
139.  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 44 1 2.27%
140.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 103 2 1.94%
141.  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 54 1 1.85%
142.  โรงเรียนบ้านสาวแล 111 2 1.80%
143.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 627 9 1.44%
144.  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 75 1 1.33%
145.  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 76 1 1.32%
146.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 110 1 0.91%
147.  โรงเรียนบ้านดงบัง 26 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านวังมน 29 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านปากมาง 4 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 67 0 0.00%
152.  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33 0 0.00%
153.  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 157 0 0.00%
154.  โรงเรียนอนุบาลสังคม 310 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net