ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 26 5 19.23%
2.  โรงเรียนบ้านโสกชัน 136 25 18.38%
3.  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88 15 17.05%
4.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 4 16.67%
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 308 48 15.58%
6.  โรงเรียนบ้านดอนจิก 52 8 15.38%
7.  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 74 11 14.86%
8.  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 48 7 14.58%
9.  โรงเรียนบ้านดอน 42 6 14.29%
10.  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 14 2 14.29%
11.  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 105 15 14.29%
12.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 66 9 13.64%
13.  โรงเรียนบ้านสงยาง 22 3 13.64%
14.  โรงเรียนบ้านเลาะ 37 5 13.51%
15.  โรงเรียนบ้านสารภี 38 5 13.16%
16.  โรงเรียนบ้านโคกจาน 54 7 12.96%
17.  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 271 34 12.55%
18.  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64 8 12.50%
19.  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112 14 12.50%
20.  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24 3 12.50%
21.  โรงเรียนบ้านคำข่า 80 10 12.50%
22.  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40 5 12.50%
23.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 312 38 12.18%
24.  โรงเรียนบ้านพะลาน 66 8 12.12%
25.  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 144 17 11.81%
26.  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94 11 11.70%
27.  โรงเรียนบ้านนาแวง 104 12 11.54%
28.  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 44 5 11.36%
29.  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 53 6 11.32%
30.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 89 10 11.24%
31.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 45 5 11.11%
32.  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 73 8 10.96%
33.  โรงเรียนบ้านคำแคน 83 9 10.84%
34.  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 74 8 10.81%
35.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 96 10 10.42%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 164 17 10.37%
37.  โรงเรียนบ้านฮี 89 9 10.11%
38.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51 5 9.80%
39.  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 41 4 9.76%
40.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 113 11 9.73%
41.  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31 3 9.68%
42.  โรงเรียนบ้านกะลึง 63 6 9.52%
43.  โรงเรียนบ้านพอก 160 15 9.38%
44.  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 76 7 9.21%
45.  โรงเรียนบ้านนากลาง 88 8 9.09%
46.  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 33 3 9.09%
47.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44 4 9.09%
48.  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 212 19 8.96%
49.  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 45 4 8.89%
50.  โรงเรียนบ้านดอนหมู 34 3 8.82%
51.  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 46 4 8.70%
52.  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47 4 8.51%
53.  โรงเรียนบ้านตากแดด 271 23 8.49%
54.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118 10 8.47%
55.  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 272 23 8.46%
56.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 202 17 8.42%
57.  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 214 18 8.41%
58.  โรงเรียนบ้านตุ 131 11 8.40%
59.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 131 11 8.40%
60.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 73 6 8.22%
61.  โรงเรียนบ้านนานางวาน 100 8 8.00%
62.  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 175 14 8.00%
63.  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 63 5 7.94%
64.  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 64 5 7.81%
65.  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 90 7 7.78%
66.  โรงเรียนบ้านกุศกร 104 8 7.69%
67.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 236 18 7.63%
68.  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 79 6 7.59%
69.  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 132 10 7.58%
70.  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 211 16 7.58%
71.  โรงเรียนบ้านโนนหอม 53 4 7.55%
72.  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 93 7 7.53%
73.  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120 9 7.50%
74.  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 40 3 7.50%
75.  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 189 14 7.41%
76.  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68 5 7.35%
77.  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 136 10 7.35%
78.  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 41 3 7.32%
79.  โรงเรียนบ้านพะไล 82 6 7.32%
80.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 606 44 7.26%
81.  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 138 10 7.25%
82.  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 97 7 7.22%
83.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1007 72 7.15%
84.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 140 10 7.14%
85.  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84 6 7.14%
86.  โรงเรียนบ้านโนนตูม 169 12 7.10%
87.  โรงเรียนบ้านนานวน 113 8 7.08%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 159 11 6.92%
89.  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116 8 6.90%
90.  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 44 3 6.82%
91.  โรงเรียนบ้านนาหว้า 88 6 6.82%
92.  โรงเรียนบ้านคำไหล 45 3 6.67%
93.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 121 8 6.61%
94.  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 152 10 6.58%
95.  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 107 7 6.54%
96.  โรงเรียนบ้านคำสมิง 203 13 6.40%
97.  โรงเรียนเขมราฐ 380 24 6.32%
98.  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95 6 6.32%
99.  โรงเรียนบ้านเกษม 111 7 6.31%
100.  โรงเรียนบ้านห้วยที 96 6 6.25%
101.  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 113 7 6.19%
102.  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97 6 6.19%
103.  โรงเรียนบ้านเขือง 49 3 6.12%
104.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 82 5 6.10%
105.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 220 13 5.91%
106.  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 102 6 5.88%
107.  โรงเรียนบ้านเล้า 17 1 5.88%
108.  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 171 10 5.85%
109.  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 120 7 5.83%
110.  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 120 7 5.83%
111.  โรงเรียนบ้านนาพิน 173 10 5.78%
112.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 87 5 5.75%
113.  โรงเรียนบุญจิราธร 146 8 5.48%
114.  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55 3 5.45%
115.  โรงเรียนบ้านตระการ 129 7 5.43%
116.  โรงเรียนบ้านลุมพุก 129 7 5.43%
117.  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 185 10 5.41%
118.  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 37 2 5.41%
119.  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93 5 5.38%
120.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149 8 5.37%
121.  โรงเรียนบ้านบก 112 6 5.36%
122.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 112 6 5.36%
123.  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 188 10 5.32%
124.  โรงเรียนบ้านดงบัง 38 2 5.26%
125.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 38 2 5.26%
126.  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 78 4 5.13%
127.  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39 2 5.13%
128.  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59 3 5.08%
129.  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159 8 5.03%
130.  โรงเรียนบ้านค้อ 123 6 4.88%
131.  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 144 7 4.86%
132.  โรงเรียนบ้านกะเตียด 103 5 4.85%
133.  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 62 3 4.84%
134.  โรงเรียนบ้านสำโรง 21 1 4.76%
135.  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 66 3 4.55%
136.  โรงเรียนบ้านปากแซง 66 3 4.55%
137.  โรงเรียนบ้านโนนกุง 180 8 4.44%
138.  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 68 3 4.41%
139.  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23 1 4.35%
140.  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46 2 4.35%
141.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 73 3 4.11%
142.  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 98 4 4.08%
143.  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 224 9 4.02%
144.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50 2 4.00%
145.  โรงเรียนบ้านพนมดี 25 1 4.00%
146.  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 277 11 3.97%
147.  โรงเรียนบ้านนาขาม 178 7 3.93%
148.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 102 4 3.92%
149.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102 4 3.92%
150.  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 128 5 3.91%
151.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 130 5 3.85%
152.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53 2 3.77%
153.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 133 5 3.76%
154.  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 83 3 3.61%
155.  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 28 1 3.57%
156.  โรงเรียนตระการพืชผล 710 25 3.52%
157.  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 57 2 3.51%
158.  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 114 4 3.51%
159.  โรงเรียนบ้านนาเมือง 86 3 3.49%
160.  โรงเรียนบ้านร่องข่า 146 5 3.42%
161.  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 151 5 3.31%
162.  โรงเรียนบ้านคำมณี 152 5 3.29%
163.  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 93 3 3.23%
164.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 93 3 3.23%
165.  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 64 2 3.13%
166.  โรงเรียนบ้านบาก 160 5 3.13%
167.  โรงเรียนบ้านสองคอน 199 6 3.02%
168.  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 169 5 2.96%
169.  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 34 1 2.94%
170.  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35 1 2.86%
171.  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 35 1 2.86%
172.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 72 2 2.78%
173.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 109 3 2.75%
174.  โรงเรียนบ้านพะลอง 73 2 2.74%
175.  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 114 3 2.63%
176.  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 76 2 2.63%
177.  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 116 3 2.59%
178.  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 155 4 2.58%
179.  โรงเรียนบ้านบึงหอม 118 3 2.54%
180.  โรงเรียนบ้านโหมน 40 1 2.50%
181.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46 1 2.17%
182.  โรงเรียนบ้านกระเดียน 95 2 2.11%
183.  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147 3 2.04%
184.  โรงเรียนบ้านแพง 49 1 2.04%
185.  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 98 2 2.04%
186.  โรงเรียนบ้านนาแมด 163 3 1.84%
187.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 280 5 1.79%
188.  โรงเรียนบ้านพังเคน 337 6 1.78%
189.  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58 1 1.72%
190.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 124 2 1.61%
191.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 68 1 1.47%
192.  โรงเรียนบ้านนายูง 205 3 1.46%
193.  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74 1 1.35%
194.  โรงเรียนบ้านทม 75 1 1.33%
195.  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 77 1 1.30%
196.  โรงเรียนบ้านคำกลาง 251 3 1.20%
197.  โรงเรียนบ้านนาชุม 97 1 1.03%
198.  โรงเรียนบ้านคอนสาย 101 1 0.99%
199.  โรงเรียนบ้านกองโพน 240 2 0.83%
200.  โรงเรียนบ้านดอนงัว 123 1 0.81%
201.  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 168 1 0.60%
202.  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านกาบิน 80 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านกาจับ 54 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 120 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านคำหาด 114 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านคึม 56 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 51 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 125 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 46 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านนาทราย 93 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 15 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 263 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 89 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 29 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net