ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดคลองปูน 202 43 21.29%
2.  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 111 23 20.72%
3.  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 120 23 19.17%
4.  โรงเรียนบ้านชำสมอ 133 23 17.29%
5.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 78 13 16.67%
6.  โรงเรียน วัดคลองชากพง 116 19 16.38%
7.  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2047 335 16.37%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153 25 16.34%
9.  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 142 23 16.20%
10.  โรงเรียน วัดบ้านนา 145 23 15.86%
11.  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 297 46 15.49%
12.  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81 12 14.81%
13.  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86 12 13.95%
14.  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 216 30 13.89%
15.  โรงเรียนวัดเนินทราย 87 12 13.79%
16.  โรงเรียนวัดจำรุง 51 7 13.73%
17.  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 96 13 13.54%
18.  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 161 21 13.04%
19.  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 769 100 13.00%
20.  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96 12 12.50%
21.  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 164 20 12.20%
22.  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 495 60 12.12%
23.  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 250 30 12.00%
24.  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 84 10 11.90%
25.  โรงเรียน วัดพลงไสว 137 16 11.68%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 270 31 11.48%
27.  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 630 69 10.95%
28.  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 130 14 10.77%
29.  โรงเรียนวัดพังราด 47 5 10.64%
30.  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 173 18 10.40%
31.  โรงเรียน วัดบุนนาค 135 14 10.37%
32.  โรงเรียนบ้านศรีประชา 136 14 10.29%
33.  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 81 8 9.88%
34.  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 82 8 9.76%
35.  โรงเรียน บ้านสีระมัน 104 10 9.62%
36.  โรงเรียน วัดกะแส 209 19 9.09%
37.  โรงเรียน บ้านยางเอน 166 15 9.04%
38.  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 57 5 8.77%
39.  โรงเรียนวัดกองดิน 59 5 8.47%
40.  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 938 77 8.21%
41.  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161 13 8.07%
42.  โรงเรียนบ้านชงโค 64 5 7.81%
43.  โรงเรียนบ้านวังหิน 360 28 7.78%
44.  โรงเรียนวัดป่ายุบ 171 13 7.60%
45.  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 96 7 7.29%
46.  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84 6 7.14%
47.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114 8 7.02%
48.  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 159 11 6.92%
49.  โรงเรียน วัดสันติวัน 29 2 6.90%
50.  โรงเรียนบ้านชุมแสง 644 44 6.83%
51.  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89 6 6.74%
52.  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 208 14 6.73%
53.  โรงเรียนวัดวังหว้า 120 8 6.67%
54.  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 62 4 6.45%
55.  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 100 6 6.00%
56.  โรงเรียนบ้านหนองคุย 125 7 5.60%
57.  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 74 4 5.41%
58.  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225 12 5.33%
59.  โรงเรียนวัดเนินยาง 75 4 5.33%
60.  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 545 29 5.32%
61.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 139 7 5.04%
62.  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 222 11 4.95%
63.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 124 6 4.84%
64.  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 145 7 4.83%
65.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 83 4 4.82%
66.  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 125 6 4.80%
67.  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 90 4 4.44%
68.  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 182 8 4.40%
69.  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 120 5 4.17%
70.  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 232 9 3.88%
71.  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84 3 3.57%
72.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 146 5 3.42%
73.  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 59 2 3.39%
74.  โรงเรียนวัดเขากะโดน 60 2 3.33%
75.  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 64 2 3.13%
76.  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 222 6 2.70%
77.  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 104 2 1.92%
78.  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 113 2 1.77%
79.  โรงเรียนบ้านยางงาม 119 2 1.68%
80.  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 62 1 1.61%
81.  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64 1 1.56%
82.  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 540 6 1.11%
83.  โรงเรียนบ้านสองสลึง 273 3 1.10%
84.  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181 2 1.10%
85.  โรงเรียน วัดท่ากง 141 1 0.71%
86.  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 132 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 156 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net