ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 42 14 33.33%
2.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 476 141 29.62%
3.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 318 75 23.58%
4.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 625 144 23.04%
5.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 200 44 22.00%
6.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 116 23 19.83%
7.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 160 31 19.38%
8.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 363 69 19.01%
9.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 146 27 18.49%
10.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 294 51 17.35%
11.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3278 568 17.33%
12.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 516 89 17.25%
13.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 483 80 16.56%
14.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1976 327 16.55%
15.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 123 20 16.26%
16.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 163 26 15.95%
17.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 416 65 15.63%
18.  โรงเรียนวัดเนินพระ 904 138 15.27%
19.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 665 99 14.89%
20.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 264 39 14.77%
21.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 157 23 14.65%
22.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 165 24 14.55%
23.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 119 17 14.29%
24.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 343 48 13.99%
25.  โรงเรียนวัดชากหมาก 412 57 13.83%
26.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2102 288 13.70%
27.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 214 29 13.55%
28.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111 15 13.51%
29.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 221 29 13.12%
30.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 179 23 12.85%
31.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 27 12.74%
32.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 315 40 12.70%
33.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 309 39 12.62%
34.  โรงเรียนบ้านชะวึก 128 16 12.50%
35.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 64 8 12.50%
36.  โรงเรียนวัดกระเฉท 265 33 12.45%
37.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 124 15 12.10%
38.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 419 50 11.93%
39.  โรงเรียนวัดมาบข่า 708 84 11.86%
40.  โรงเรียนวัดพลา 357 42 11.76%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1179 137 11.62%
42.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 21 11.60%
43.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 160 18 11.25%
44.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 451 48 10.64%
45.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 378 40 10.58%
46.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 602 63 10.47%
47.  โรงเรียนวัดตากวน 530 54 10.19%
48.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 123 12 9.76%
49.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 309 30 9.71%
50.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 145 14 9.66%
51.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 207 20 9.66%
52.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 83 8 9.64%
53.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 626 60 9.58%
54.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 200 19 9.50%
55.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 654 62 9.48%
56.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 395 37 9.37%
57.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 307 28 9.12%
58.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 323 29 8.98%
59.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 586 52 8.87%
60.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 351 31 8.83%
61.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 284 25 8.80%
62.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 148 13 8.78%
63.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1469 125 8.51%
64.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1236 105 8.50%
65.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 16 8.42%
66.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 60 5 8.33%
67.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 233 19 8.15%
68.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 100 8 8.00%
69.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 65 5 7.69%
70.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 4 7.55%
71.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 440 33 7.50%
72.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 254 19 7.48%
73.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 54 4 7.41%
74.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 149 11 7.38%
75.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 11 7.33%
76.  โรงเรียนวัดยายดา 215 15 6.98%
77.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 345 24 6.96%
78.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1268 86 6.78%
79.  โรงเรียนวัดในไร่ 296 20 6.76%
80.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 184 12 6.52%
81.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 5 6.33%
82.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 270 17 6.30%
83.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 144 9 6.25%
84.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 82 5 6.10%
85.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 475 27 5.68%
86.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 6 5.13%
87.  โรงเรียนบ้านพยูน 159 8 5.03%
88.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 297 14 4.71%
89.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1327 58 4.37%
90.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 348 15 4.31%
91.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 117 5 4.27%
92.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 118 5 4.24%
93.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 142 6 4.23%
94.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 146 6 4.11%
95.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 894 36 4.03%
96.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 77 3 3.90%
97.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 132 5 3.79%
98.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 217 8 3.69%
99.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 163 6 3.68%
100.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 232 8 3.45%
101.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 205 7 3.41%
102.  โรงเรียนวัดตาขัน 196 6 3.06%
103.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 135 4 2.96%
104.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 106 3 2.83%
105.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 195 5 2.56%
106.  โรงเรียนวัดแกลงบน 116 2 1.72%
107.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 132 2 1.52%
108.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 139 2 1.44%
109.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 3 1.15%
110.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 90 1 1.11%
111.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 501 4 0.80%
112.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 153 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 46 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net