ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2103 1050 49.93%
2.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 118 53 44.92%
3.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 182 50 27.47%
4.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 151 31 20.53%
5.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 46 9 19.57%
6.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 169 32 18.93%
7.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 297 55 18.52%
8.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 144 25 17.36%
9.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3285 568 17.29%
10.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 153 26 16.99%
11.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 370 62 16.76%
12.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 424 67 15.80%
13.  โรงเรียนวัดเนินพระ 907 139 15.33%
14.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 12 15.19%
15.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 485 72 14.85%
16.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1983 294 14.83%
17.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 163 24 14.72%
18.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123 18 14.63%
19.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 405 59 14.57%
20.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 377 53 14.06%
21.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 7 13.21%
22.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 25 13.16%
23.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 114 15 13.16%
24.  โรงเรียนวัดในไร่ 323 42 13.00%
25.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 473 61 12.90%
26.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 27 12.74%
27.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 350 44 12.57%
28.  โรงเรียนวัดตาขัน 204 25 12.25%
29.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 93 11 11.83%
30.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316 36 11.39%
31.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 364 41 11.26%
32.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 305 34 11.15%
33.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 263 29 11.03%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1188 124 10.44%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 58 6 10.34%
36.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 146 15 10.27%
37.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 390 40 10.26%
38.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 118 12 10.17%
39.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 118 12 10.17%
40.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 158 16 10.13%
41.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 50 5 10.00%
42.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 220 22 10.00%
43.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 353 33 9.35%
44.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 247 23 9.31%
45.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 355 33 9.30%
46.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 661 59 8.93%
47.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 202 18 8.91%
48.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 571 49 8.58%
49.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 199 17 8.54%
50.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 319 27 8.46%
51.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1480 125 8.45%
52.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 441 36 8.16%
53.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 205 16 7.80%
54.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1209 94 7.78%
55.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 293 22 7.51%
56.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 314 23 7.32%
57.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 138 10 7.25%
58.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 306 22 7.19%
59.  โรงเรียนวัดมาบข่า 702 49 6.98%
60.  โรงเรียนวัดยายดา 215 15 6.98%
61.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 130 9 6.92%
62.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 87 6 6.90%
63.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 479 30 6.26%
64.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 177 11 6.21%
65.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 655 38 5.80%
66.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 90 5 5.56%
67.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 90 5 5.56%
68.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 10 5.52%
69.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 273 15 5.49%
70.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 420 23 5.48%
71.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 147 8 5.44%
72.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 147 8 5.44%
73.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 280 15 5.36%
74.  โรงเรียนบ้านพยูน 155 8 5.16%
75.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1301 67 5.15%
76.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 197 10 5.08%
77.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 120 6 5.00%
78.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 508 25 4.92%
79.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 63 3 4.76%
80.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1318 62 4.70%
81.  โรงเรียนบ้านชะวึก 130 6 4.62%
82.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 353 16 4.53%
83.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 191 8 4.19%
84.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 447 17 3.80%
85.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 81 3 3.70%
86.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 883 32 3.62%
87.  โรงเรียนวัดกระเฉท 250 9 3.60%
88.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 5 3.33%
89.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 161 5 3.11%
90.  โรงเรียนวัดตากวน 527 16 3.04%
91.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 231 7 3.03%
92.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 201 6 2.99%
93.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 211 6 2.84%
94.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 107 3 2.80%
95.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114 3 2.63%
96.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 3 2.56%
97.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 522 13 2.49%
98.  โรงเรียนวัดพลา 357 8 2.24%
99.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 135 3 2.22%
100.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 226 5 2.21%
101.  โรงเรียนวัดชากหมาก 417 9 2.16%
102.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 143 3 2.10%
103.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 144 3 2.08%
104.  โรงเรียนวัดแกลงบน 119 2 1.68%
105.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 4 1.53%
106.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 636 7 1.10%
107.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 125 1 0.80%
108.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203 1 0.49%
109.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 655 0 0.00%
110.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 184 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 142 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 62 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net