ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 6 28.57%
2.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 11 28.21%
3.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 113 27.83%
4.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 301 27.24%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 14 25.45%
6.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 41 10 24.39%
7.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 36 24.32%
8.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 13 23.64%
9.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 29 22.66%
10.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 23 21.90%
11.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 143 28 19.58%
12.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 157 30 19.11%
13.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 15 17.65%
14.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 159 28 17.61%
15.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 7 17.07%
16.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 11 16.92%
17.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 219 37 16.89%
18.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 14 16.67%
19.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 5 16.67%
20.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 9 16.36%
21.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 135 22 16.30%
22.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 17 16.04%
23.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 18 15.13%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 8 15.09%
25.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 3 15.00%
26.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 15 15.00%
27.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 5 14.71%
28.  โรงเรียนบ้านนาโสม 57 8 14.04%
29.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 79 11 13.92%
30.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 13 13.83%
31.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 94 13 13.83%
32.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 29 4 13.79%
33.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 131 18 13.74%
34.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 44 6 13.64%
35.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 90 12 13.33%
36.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 60 8 13.33%
37.  โรงเรียนพรหมรังษี 315 42 13.33%
38.  โรงเรียนบ้านยางราก 210 28 13.33%
39.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 21 13.21%
40.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 366 48 13.11%
41.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 84 11 13.10%
42.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 34 12.98%
43.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 18 12.95%
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 201 26 12.94%
45.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 13 12.87%
46.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79 10 12.66%
47.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 21 12.65%
48.  โรงเรียนบ้านวังทอง 311 39 12.54%
49.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 131 16 12.21%
50.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 92 11 11.96%
51.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 143 17 11.89%
52.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 4 11.43%
53.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 133 15 11.28%
54.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 314 35 11.15%
55.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 137 15 10.95%
56.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 194 21 10.82%
57.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 6 10.53%
58.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 8 10.53%
59.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 77 8 10.39%
60.  โรงเรียนบ้านวังแขม 68 7 10.29%
61.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 4 10.00%
62.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 30 3 10.00%
63.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 9 10.00%
64.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 71 7 9.86%
65.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 22 9.48%
66.  โรงเรียนบ้านยางโทน 74 7 9.46%
67.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 27 9.41%
68.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 6 9.23%
69.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 24 9.16%
70.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 77 7 9.09%
71.  โรงเรียนบ้านซับไทร 44 4 9.09%
72.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 7 8.75%
73.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 103 9 8.74%
74.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 46 4 8.70%
75.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 188 16 8.51%
76.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 191 16 8.38%
77.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 7 8.33%
78.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 133 11 8.27%
79.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 231 19 8.23%
80.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 74 6 8.11%
81.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 4 8.00%
82.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 15 7.77%
83.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 8 7.55%
84.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 6 7.50%
85.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 7 7.45%
86.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 4 7.14%
87.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 3 7.14%
88.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 5 7.14%
89.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 184 13 7.07%
90.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 5 6.85%
91.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 209 14 6.70%
92.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 3 6.67%
93.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 10 6.58%
94.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 8 6.45%
95.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 128 8 6.25%
96.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 148 9 6.08%
97.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 282 17 6.03%
98.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 3 6.00%
99.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 140 8 5.71%
100.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 88 5 5.68%
101.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 3 5.66%
102.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 9 5.63%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 54 3 5.56%
104.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 145 8 5.52%
105.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 7 5.07%
106.  โรงเรียนบ้านดีลัง 247 12 4.86%
107.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 10 4.61%
108.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 190 8 4.21%
109.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 122 5 4.10%
110.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 3 3.80%
111.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 4 3.74%
112.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 57 2 3.51%
113.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 2 3.45%
114.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 96 3 3.13%
115.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 2 2.90%
116.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 181 5 2.76%
117.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 1 2.44%
118.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 209 5 2.39%
119.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 6 2.34%
120.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 1 2.33%
121.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 201 4 1.99%
122.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 219 4 1.83%
123.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 114 2 1.75%
124.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 1 1.64%
125.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 2 1.57%
126.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 112 1 0.89%
127.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 482 4 0.83%
128.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 135 1 0.74%
129.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 0 0 %
130.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 70 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 0 0 %
132.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 27 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 0 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 0 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 0 0 %
139.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net