ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 13 40.63%
2.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 4 28.57%
3.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 32 25.81%
4.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 65 16 24.62%
5.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808 185 22.90%
6.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 15 22.39%
7.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 25 22.32%
8.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 17 21.52%
9.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 132 28 21.21%
10.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 732 154 21.04%
11.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 48 10 20.83%
12.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 290 59 20.34%
13.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 22 18.64%
14.  โรงเรียนวัดกลาง 97 18 18.56%
15.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 47 18.29%
16.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 12 18.18%
17.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 31 18.13%
18.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 61 11 18.03%
19.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 84 15 17.86%
20.  โรงเรียนวัดทางยาว 88 15 17.05%
21.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 136 23 16.91%
22.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 89 15 16.85%
23.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 28 16.77%
24.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 32 16.41%
25.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 49 8 16.33%
26.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 56 9 16.07%
27.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 157 25 15.92%
28.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 44 7 15.91%
29.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 92 15.83%
30.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 7 15.56%
31.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 13 15.29%
32.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 100 15 15.00%
33.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121 18 14.88%
34.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 370 55 14.86%
35.  โรงเรียนรอซีดี 278 41 14.75%
36.  โรงเรียนวัดขวิด 109 16 14.68%
37.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 117 17 14.53%
38.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 249 36 14.46%
39.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 8 14.29%
40.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 155 22 14.19%
41.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 149 21 14.09%
42.  โรงเรียนวัดวังชะโด 101 14 13.86%
43.  โรงเรียนวิทยานนท์ 233 32 13.73%
44.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 37 5 13.51%
45.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 8 13.11%
46.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 146 19 13.01%
47.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 16 12.80%
48.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235 30 12.77%
49.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 16 12.70%
50.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 24 3 12.50%
51.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 40 5 12.50%
52.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 346 43 12.43%
53.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 158 19 12.03%
54.  โรงเรียนวัดยม 150 18 12.00%
55.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 7 11.86%
56.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 8 11.76%
57.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 12 11.65%
58.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 8 11.43%
59.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 432 49 11.34%
60.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 97 11 11.34%
61.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 63 7 11.11%
62.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 63 7 11.11%
63.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 72 8 11.11%
64.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 558 61 10.93%
65.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 55 6 10.91%
66.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 15 10.79%
67.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 28 3 10.71%
68.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 84 9 10.71%
69.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 8 10.53%
70.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 32 10.53%
71.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 6 10.53%
72.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 68 7 10.29%
73.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 107 11 10.28%
74.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 15 10.20%
75.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30 3 10.00%
76.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 152 15 9.87%
77.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 71 7 9.86%
78.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 144 14 9.72%
79.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 124 12 9.68%
80.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 84 8 9.52%
81.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 42 4 9.52%
82.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 117 11 9.40%
83.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 182 17 9.34%
84.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 75 7 9.33%
85.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 150 14 9.33%
86.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 7 9.09%
87.  โรงเรียนวัดบางเคียน 156 14 8.97%
88.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 158 14 8.86%
89.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 34 3 8.82%
90.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 6 8.82%
91.  โรงเรียนวัดสามเพลง 91 8 8.79%
92.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 103 9 8.74%
93.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 71 6 8.45%
94.  โรงเรียนบางไทร 143 12 8.39%
95.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 2 8.33%
96.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 6 8.33%
97.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 49 4 8.16%
98.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 3 8.11%
99.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 3 7.89%
100.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 140 11 7.86%
101.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 115 9 7.83%
102.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 6 7.79%
103.  โรงเรียนคอตัน 90 7 7.78%
104.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 12 7.69%
105.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 92 7 7.61%
106.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 330 25 7.58%
107.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 170 12 7.06%
108.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 43 3 6.98%
109.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 72 5 6.94%
110.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 29 2 6.90%
111.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 3 6.82%
112.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 132 9 6.82%
113.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 6 6.52%
114.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 8 6.50%
115.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 48 3 6.25%
116.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 48 3 6.25%
117.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 260 16 6.15%
118.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 150 9 6.00%
119.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 67 4 5.97%
120.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 109 6 5.50%
121.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 57 3 5.26%
122.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 134 7 5.22%
123.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 596 31 5.20%
124.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 411 21 5.11%
125.  โรงเรียนวัดสนามไชย 138 7 5.07%
126.  โรงเรียนวัดสามเรือน 79 4 5.06%
127.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 5 4.95%
128.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 4 4.94%
129.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 3 4.92%
130.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 7 4.90%
131.  โรงเรียนวัดบางบาล 41 2 4.88%
132.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 21 1 4.76%
133.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 3 4.69%
134.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 64 3 4.69%
135.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 65 3 4.62%
136.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 3 4.62%
137.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 312 14 4.49%
138.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 186 8 4.30%
139.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 72 3 4.17%
140.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 75 3 4.00%
141.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 51 2 3.92%
142.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 277 10 3.61%
143.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 3 3.33%
144.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 1 3.23%
145.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 97 3 3.09%
146.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 392 10 2.55%
147.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 237 6 2.53%
148.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 135 3 2.22%
149.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 2 1.82%
150.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 127 2 1.57%
151.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 1 1.56%
152.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67 1 1.49%
153.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 380 5 1.32%
154.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 264 2 0.76%
155.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 29 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 82 0 0.00%
157.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net