ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 15.46%
2.  สพป.สิงห์บุรี 13.93%
3.  สพป.ลพบุรี เขต 1 13.39%
4.  สพป.อ่างทอง 13.38%
5.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 13.37%
6.  สพป.สมุทรสาคร 13.16%
7.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 13.12%
8.  สพป.ตาก เขต 1 13.00%
9.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 12.97%
10.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 12.72%
11.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 12.30%
12.  สพป.สุโขทัย เขต 2 12.28%
13.  สพป.ลำปาง เขต 1 12.20%
14.  สพป.ชัยนาท 12.19%
15.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 12.11%
16.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 12.00%
17.  สพป.นครปฐม เขต 2 11.98%
18.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11.94%
19.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 11.90%
20.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 11.76%
21.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 11.75%
22.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 11.63%
23.  สพป.ชุมพร เขต 2 11.56%
24.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 11.47%
25.  สพป.เชียงราย เขต 1 11.43%
26.  สพป.สุโขทัย เขต 1 11.41%
27.  สพป.กรุงเทพมหานคร 11.39%
28.  สพป.แพร่ เขต 1 11.39%
29.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 11.28%
30.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.19%
31.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11.14%
32.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 11.11%
33.  สพป.แพร่ เขต 2 10.99%
34.  สพป.ราชบุรี เขต 1 10.98%
35.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.86%
36.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 10.82%
37.  สพป.สระบุรี เขต 2 10.82%
38.  สพป.พัทลุง เขต 1 10.79%
39.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 10.78%
40.  สพป.ลำปาง เขต 3 10.76%
41.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10.74%
42.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 10.73%
43.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 10.65%
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 10.64%
45.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 10.59%
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 10.56%
47.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 10.55%
48.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 10.54%
49.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.48%
50.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 10.35%
51.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 10.35%
52.  สพป.พิจิตร เขต 1 10.30%
53.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.29%
54.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10.27%
55.  สพป.นครนายก 10.27%
56.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 10.19%
57.  สพป.ยโสธร เขต 1 10.18%
58.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 10.14%
59.  สพป.ลพบุรี เขต 2 10.10%
60.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 10.06%
61.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 10.01%
62.  สพป.พังงา 9.98%
63.  สพป.พะเยา เขต 1 9.97%
64.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 9.97%
65.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 9.96%
66.  สพป.นครปฐม เขต 1 9.84%
67.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 9.80%
68.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 9.78%
69.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 9.75%
70.  สพป.ระยอง เขต 2 9.74%
71.  สพป.ชลบุรี เขต 1 9.67%
72.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 9.60%
73.  สพป.สงขลา เขต 1 9.52%
74.  สพป.สมุทรสงคราม 9.50%
75.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 9.44%
76.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 9.42%
77.  สพป.ระยอง เขต 1 9.36%
78.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.28%
79.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 9.28%
80.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 9.25%
81.  สพป.จันทบุรี เขต 1 9.22%
82.  สพป.กระบี่ 9.19%
83.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 9.18%
84.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 9.05%
85.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9.04%
86.  สพป.ตรัง เขต 1 9.04%
87.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.03%
88.  สพป.ชลบุรี เขต 3 8.95%
89.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 8.94%
90.  สพป.ชุมพร เขต 1 8.88%
91.  สพป.พัทลุง เขต 2 8.85%
92.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 8.84%
93.  สพป.ตรัง เขต 2 8.83%
94.  สพป.อุดรธานี เขต 1 8.81%
95.  สพป.สกลนคร เขต 1 8.80%
96.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.77%
97.  สพป.ตราด 8.72%
98.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.70%
99.  สพป.สตูล 8.63%
100.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 8.63%
101.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 8.60%
102.  สพป.เลย เขต 1 8.59%
103.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8.58%
104.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8.52%
105.  สพป.น่าน เขต 1 8.50%
106.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8.49%
107.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.49%
108.  สพป.สงขลา เขต 2 8.46%
109.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.46%
110.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 8.45%
111.  สพป.เลย เขต 3 8.44%
112.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8.42%
113.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 8.42%
114.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8.41%
115.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.39%
116.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.35%
117.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8.28%
118.  สพป.เลย เขต 2 8.17%
119.  สพป.นครพนม เขต 1 8.16%
120.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.15%
121.  สพป.ลำพูน เขต 2 8.10%
122.  สพป.สกลนคร เขต 2 8.07%
123.  สพป.ระนอง 8.04%
124.  สพป.สระแก้ว เขต 1 8.00%
125.  สพป.ภูเก็ต 7.97%
126.  สพป.พะเยา เขต 2 7.95%
127.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.93%
128.  สพป.ยโสธร เขต 2 7.86%
129.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7.83%
130.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.76%
131.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.71%
132.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 7.67%
133.  สพป.ลำพูน เขต 1 7.64%
134.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.64%
135.  สพป.หนองคาย เขต 1 7.61%
136.  สพป.จันทบุรี เขต 2 7.58%
137.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 7.55%
138.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.55%
139.  สพป.บึงกาฬ 7.39%
140.  สพป.อุดรธานี เขต 2 7.38%
141.  สพป.พิจิตร เขต 2 7.35%
142.  สพป.สงขลา เขต 3 7.33%
143.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.32%
144.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7.30%
145.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.23%
146.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.22%
147.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.18%
148.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.17%
149.  สพป.อุดรธานี เขต 3 7.12%
150.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.08%
151.  สพป.เชียงราย เขต 2 7.01%
152.  สพป.นครพนม เขต 2 6.95%
153.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.94%
154.  สพป.น่าน เขต 2 6.94%
155.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 6.94%
156.  สพป.อำนาจเจริญ 6.94%
157.  สพป.มุกดาหาร 6.80%
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6.74%
159.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 6.60%
160.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.55%
161.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.37%
162.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.35%
163.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 6.33%
164.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.28%
165.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.12%
166.  สพป.ยะลา เขต 1 6.08%
167.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.01%
168.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 6.01%
169.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.92%
170.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.83%
171.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.27%
172.  สพป.นนทบุรี เขต 1 4.82%
173.  สพป.ปัตตานี เขต 2 4.74%
174.  สพป.ตาก เขต 2 4.61%
175.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.20%
176.  สพป.ยะลา เขต 3 4.16%
177.  สพป.ปัตตานี เขต 3 4.12%
178.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.93%
179.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.73%
180.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.56%
181.  สพป.นราธิวาส เขต 3 3.40%
182.  สพป.ยะลา เขต 2 3.21%
183.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.11%

Powered By www.thaieducation.net