ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สิงห์บุรี 15.46%
2.  สพป.สระบุรี เขต 1 14.15%
3.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 12.99%
4.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 12.46%
5.  สพป.กรุงเทพมหานคร 12.37%
6.  สพป.ชลบุรี เขต 2 12.36%
7.  สพป.ชัยนาท 12.25%
8.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 12.20%
9.  สพป.ลพบุรี เขต 1 12.12%
10.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 12.09%
11.  สพป.สมุทรสาคร 12.03%
12.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 11.77%
13.  สพป.ลำปาง เขต 1 11.74%
14.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11.64%
15.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 11.64%
16.  สพป.พิจิตร เขต 1 11.63%
17.  สพป.อ่างทอง 11.58%
18.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 11.56%
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 11.55%
20.  สพป.สุโขทัย เขต 1 11.40%
21.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 11.36%
22.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 11.34%
23.  สพป.ชุมพร เขต 2 11.25%
24.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.20%
25.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 11.06%
26.  สพป.ลพบุรี เขต 2 10.84%
27.  สพป.สระบุรี เขต 2 10.84%
28.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.65%
29.  สพป.ตรัง เขต 1 10.59%
30.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 10.56%
31.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 10.55%
32.  สพป.พะเยา เขต 1 10.49%
33.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10.48%
34.  สพป.สมุทรสงคราม 10.48%
35.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 10.46%
36.  สพป.นครปฐม เขต 2 10.43%
37.  สพป.ตาก เขต 1 10.39%
38.  สพป.นครนายก 10.37%
39.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 10.37%
40.  สพป.ภูเก็ต 10.35%
41.  สพป.สุโขทัย เขต 2 10.28%
42.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 10.27%
43.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10.25%
44.  สพป.ระยอง เขต 1 10.25%
45.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 10.12%
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 10.09%
47.  สพป.พัทลุง เขต 1 10.09%
48.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 10.08%
49.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 9.99%
50.  สพป.อุดรธานี เขต 1 9.97%
51.  สพป.เชียงราย เขต 1 9.94%
52.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 9.87%
53.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 9.87%
54.  สพป.นครปฐม เขต 1 9.86%
55.  สพป.ลำปาง เขต 2 9.84%
56.  สพป.นนทบุรี เขต 2 9.82%
57.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 9.82%
58.  สพป.ราชบุรี เขต 1 9.80%
59.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 9.79%
60.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 9.76%
61.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 9.65%
62.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.62%
63.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 9.49%
64.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 9.47%
65.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 9.41%
66.  สพป.ลำพูน เขต 1 9.38%
67.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 9.35%
68.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 9.34%
69.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 9.32%
70.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 9.30%
71.  สพป.สงขลา เขต 1 9.25%
72.  สพป.ลำปาง เขต 3 9.21%
73.  สพป.แพร่ เขต 2 9.15%
74.  สพป.ยโสธร เขต 1 9.15%
75.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.10%
76.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 9.09%
77.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 9.07%
78.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 9.05%
79.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 9.04%
80.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 8.98%
81.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8.83%
82.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 8.83%
83.  สพป.พะเยา เขต 2 8.80%
84.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.78%
85.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.75%
86.  สพป.ระนอง 8.74%
87.  สพป.ตรัง เขต 2 8.73%
88.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 8.72%
89.  สพป.ชลบุรี เขต 1 8.71%
90.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 8.61%
91.  สพป.กระบี่ 8.57%
92.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 8.56%
93.  สพป.ตราด 8.49%
94.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 8.48%
95.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8.44%
96.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 8.38%
97.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 8.37%
98.  สพป.เลย เขต 1 8.35%
99.  สพป.พังงา 8.31%
100.  สพป.สระแก้ว เขต 1 8.30%
101.  สพป.จันทบุรี เขต 2 8.28%
102.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 8.18%
103.  สพป.ชลบุรี เขต 3 8.16%
104.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8.15%
105.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 8.04%
106.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.01%
107.  สพป.ลำพูน เขต 2 7.99%
108.  สพป.เชียงราย เขต 2 7.96%
109.  สพป.สงขลา เขต 2 7.94%
110.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 7.91%
111.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7.91%
112.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.88%
113.  สพป.น่าน เขต 1 7.82%
114.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.76%
115.  สพป.พัทลุง เขต 2 7.72%
116.  สพป.จันทบุรี เขต 1 7.71%
117.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7.68%
118.  สพป.หนองคาย เขต 1 7.65%
119.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.65%
120.  สพป.มุกดาหาร 7.63%
121.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 7.61%
122.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 7.60%
123.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.57%
124.  สพป.เลย เขต 3 7.56%
125.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7.54%
126.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.53%
127.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.53%
128.  สพป.เลย เขต 2 7.52%
129.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.44%
130.  สพป.พิจิตร เขต 2 7.38%
131.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 7.33%
132.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.28%
133.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7.27%
134.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.27%
135.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.25%
136.  สพป.บึงกาฬ 7.19%
137.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.18%
138.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.10%
139.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 7.09%
140.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.01%
141.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.99%
142.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 6.92%
143.  สพป.ระยอง เขต 2 6.90%
144.  สพป.สตูล 6.86%
145.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.85%
146.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.79%
147.  สพป.ชุมพร เขต 1 6.75%
148.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.65%
149.  สพป.นครพนม เขต 1 6.63%
150.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6.63%
151.  สพป.อำนาจเจริญ 6.62%
152.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.60%
153.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.51%
154.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.51%
155.  สพป.สกลนคร เขต 1 6.49%
156.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.32%
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6.32%
158.  สพป.น่าน เขต 2 6.31%
159.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.31%
160.  สพป.สงขลา เขต 3 6.29%
161.  สพป.อุดรธานี เขต 3 6.24%
162.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.02%
163.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.95%
164.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.93%
165.  สพป.นครพนม เขต 2 5.85%
166.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.72%
167.  สพป.อุดรธานี เขต 4 5.54%
168.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.46%
169.  สพป.นนทบุรี เขต 1 5.04%
170.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4.81%
171.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4.81%
172.  สพป.ปัตตานี เขต 2 4.79%
173.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.71%
174.  สพป.ตาก เขต 2 4.58%
175.  สพป.ยะลา เขต 1 4.55%
176.  สพป.แพร่ เขต 1 4.51%
177.  สพป.นราธิวาส เขต 3 4.42%
178.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.21%
179.  สพป.ยะลา เขต 3 4.12%
180.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.85%
181.  สพป.ปัตตานี เขต 3 3.82%
182.  สพป.ยะลา เขต 2 3.25%

Powered By www.thaieducation.net