ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 15.51%
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร 13.90%
3.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 13.51%
4.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 12.35%
5.  สพป.ชัยนาท 12.28%
6.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 12.25%
7.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12.19%
8.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 12.07%
9.  สพป.ราชบุรี เขต 1 11.94%
10.  สพป.สมุทรสงคราม 11.70%
11.  สพป.แพร่ เขต 1 11.28%
12.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 11.25%
13.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 11.21%
14.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.21%
15.  สพป.สมุทรสาคร 11.14%
16.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.13%
17.  สพป.อ่างทอง 11.07%
18.  สพป.อุดรธานี เขต 1 10.92%
19.  สพป.ภูเก็ต 10.83%
20.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 10.74%
21.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 10.71%
22.  สพป.นนทบุรี เขต 2 10.65%
23.  สพป.สิงห์บุรี 10.65%
24.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.63%
25.  สพป.สุโขทัย เขต 2 10.58%
26.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.52%
27.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 10.51%
28.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 10.51%
29.  สพป.ตรัง เขต 1 10.50%
30.  สพป.เชียงราย เขต 1 10.41%
31.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 10.40%
32.  สพป.นครปฐม เขต 2 10.40%
33.  สพป.พะเยา เขต 1 10.38%
34.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10.29%
35.  สพป.ระยอง เขต 1 10.29%
36.  สพป.ลพบุรี เขต 1 10.25%
37.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.23%
38.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 10.17%
39.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 10.13%
40.  สพป.พิจิตร เขต 1 10.11%
41.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 9.92%
42.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 9.91%
43.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 9.85%
44.  สพป.พัทลุง เขต 1 9.84%
45.  สพป.สระบุรี เขต 2 9.84%
46.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 9.75%
47.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 9.74%
48.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 9.74%
49.  สพป.ตาก เขต 1 9.62%
50.  สพป.ลพบุรี เขต 2 9.60%
51.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 9.56%
52.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 9.55%
53.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 9.50%
54.  สพป.เชียงราย เขต 3 9.49%
55.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 9.41%
56.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9.40%
57.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 9.40%
58.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 9.38%
59.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 9.38%
60.  สพป.ชุมพร เขต 2 9.34%
61.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 9.33%
62.  สพป.ลำปาง เขต 3 9.32%
63.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 9.32%
64.  สพป.แพร่ เขต 2 9.31%
65.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 9.28%
66.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 9.27%
67.  สพป.เลย เขต 1 9.23%
68.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 9.22%
69.  สพป.นครปฐม เขต 1 9.20%
70.  สพป.เชียงราย เขต 2 9.13%
71.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.11%
72.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 9.09%
73.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.08%
74.  สพป.สุโขทัย เขต 1 9.05%
75.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 9.04%
76.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 9.04%
77.  สพป.กระบี่ 9.02%
78.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 8.98%
79.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8.95%
80.  สพป.พัทลุง เขต 2 8.95%
81.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 8.94%
82.  สพป.สงขลา เขต 2 8.93%
83.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 8.87%
84.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 8.76%
85.  สพป.จันทบุรี เขต 2 8.70%
86.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 8.69%
87.  สพป.พังงา 8.54%
88.  สพป.ตรัง เขต 2 8.50%
89.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.47%
90.  สพป.ลำปาง เขต 1 8.47%
91.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.45%
92.  สพป.ระยอง เขต 2 8.42%
93.  สพป.ตราด 8.38%
94.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.27%
95.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 8.26%
96.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.24%
97.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 8.23%
98.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.22%
99.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 8.18%
100.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 8.14%
101.  สพป.พิจิตร เขต 2 8.07%
102.  สพป.ชลบุรี เขต 1 8.06%
103.  สพป.จันทบุรี เขต 1 8.04%
104.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8.04%
105.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 8.04%
106.  สพป.ยโสธร เขต 1 8.03%
107.  สพป.สระแก้ว เขต 1 8.02%
108.  สพป.บึงกาฬ 8.02%
109.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7.93%
110.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 7.90%
111.  สพป.น่าน เขต 1 7.90%
112.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.87%
113.  สพป.นครนายก 7.84%
114.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 7.74%
115.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 7.68%
116.  สพป.ชลบุรี เขต 3 7.68%
117.  สพป.พะเยา เขต 2 7.60%
118.  สพป.ลำพูน เขต 1 7.59%
119.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7.56%
120.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.50%
121.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.49%
122.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.49%
123.  สพป.หนองคาย เขต 1 7.48%
124.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7.43%
125.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.42%
126.  สพป.สตูล 7.37%
127.  สพป.เลย เขต 2 7.36%
128.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7.36%
129.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 7.34%
130.  สพป.อุดรธานี เขต 3 7.33%
131.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.31%
132.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.30%
133.  สพป.อุดรธานี เขต 2 7.29%
134.  สพป.ระนอง 7.27%
135.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7.25%
136.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 7.21%
137.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.11%
138.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.11%
139.  สพป.นครพนม เขต 1 7.05%
140.  สพป.เลย เขต 3 7.04%
141.  สพป.สงขลา เขต 1 7.03%
142.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.97%
143.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.92%
144.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 6.92%
145.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.79%
146.  สพป.สกลนคร เขต 1 6.77%
147.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 6.77%
148.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.70%
149.  สพป.ชุมพร เขต 1 6.69%
150.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.67%
151.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 6.64%
152.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 6.60%
153.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.59%
154.  สพป.อำนาจเจริญ 6.58%
155.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.56%
156.  สพป.มุกดาหาร 6.42%
157.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.37%
158.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 6.32%
159.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.31%
160.  สพป.ลำพูน เขต 2 6.24%
161.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.21%
162.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.19%
163.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.19%
164.  สพป.นนทบุรี เขต 1 6.19%
165.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.16%
166.  สพป.สงขลา เขต 3 6.16%
167.  สพป.น่าน เขต 2 6.13%
168.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 6.08%
169.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 6.03%
170.  สพป.นครพนม เขต 2 5.77%
171.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 5.76%
172.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.73%
173.  สพป.ปัตตานี เขต 2 5.42%
174.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.42%
175.  สพป.ตาก เขต 2 4.66%
176.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.37%
177.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.34%
178.  สพป.ยะลา เขต 3 4.15%
179.  สพป.ยะลา เขต 1 3.92%
180.  สพป.ปัตตานี เขต 3 3.66%
181.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.60%
182.  สพป.นราธิวาส เขต 3 3.07%
183.  สพป.ยะลา เขต 2 2.39%

Powered By www.thaieducation.net