ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 14.25%
2.  สพป.สิงห์บุรี 14.23%
3.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 13.29%
4.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 13.22%
5.  สพป.ลพบุรี เขต 1 12.84%
6.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 12.16%
7.  สพป.กรุงเทพมหานคร 11.93%
8.  สพป.พิจิตร เขต 1 11.84%
9.  สพป.สมุทรสาคร 11.80%
10.  สพป.อ่างทอง 11.63%
11.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 11.62%
12.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 11.55%
13.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 11.55%
14.  สพป.ลำปาง เขต 1 11.53%
15.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 11.53%
16.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11.50%
17.  สพป.สุโขทัย เขต 1 11.49%
18.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 11.45%
19.  สพป.ลพบุรี เขต 2 11.33%
20.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 11.25%
21.  สพป.พะเยา เขต 1 11.10%
22.  สพป.ชลบุรี เขต 2 11.06%
23.  สพป.ชุมพร เขต 2 11.05%
24.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 10.76%
25.  สพป.สมุทรสงคราม 10.68%
26.  สพป.นครนายก 10.65%
27.  สพป.นนทบุรี เขต 2 10.53%
28.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 10.53%
29.  สพป.ภูเก็ต 10.52%
30.  สพป.สระบุรี เขต 2 10.50%
31.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10.39%
32.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 10.37%
33.  สพป.สุโขทัย เขต 2 10.27%
34.  สพป.นครปฐม เขต 2 10.27%
35.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 10.25%
36.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 10.24%
37.  สพป.ตาก เขต 1 10.24%
38.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 10.22%
39.  สพป.แพร่ เขต 1 10.05%
40.  สพป.ชัยนาท 10.01%
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 9.97%
42.  สพป.พัทลุง เขต 1 9.97%
43.  สพป.ลำปาง เขต 2 9.96%
44.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 9.94%
45.  สพป.อุดรธานี เขต 1 9.89%
46.  สพป.ตรัง เขต 1 9.89%
47.  สพป.สงขลา เขต 1 9.82%
48.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 9.80%
49.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 9.73%
50.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 9.70%
51.  สพป.ราชบุรี เขต 1 9.69%
52.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 9.68%
53.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 9.68%
54.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 9.67%
55.  สพป.เชียงราย เขต 1 9.48%
56.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 9.46%
57.  สพป.นครปฐม เขต 1 9.40%
58.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.36%
59.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.36%
60.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 9.34%
61.  สพป.แพร่ เขต 2 9.33%
62.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 9.31%
63.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 9.28%
64.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 9.24%
65.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 9.22%
66.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 9.21%
67.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 9.19%
68.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 9.19%
69.  สพป.ลำพูน เขต 1 9.03%
70.  สพป.ยโสธร เขต 1 9.00%
71.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 8.98%
72.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.95%
73.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8.93%
74.  สพป.ตราด 8.75%
75.  สพป.ชลบุรี เขต 1 8.68%
76.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 8.68%
77.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 8.67%
78.  สพป.ลำปาง เขต 3 8.63%
79.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 8.60%
80.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8.53%
81.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8.52%
82.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 8.52%
83.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8.51%
84.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 8.46%
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 8.45%
86.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 8.44%
87.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.39%
88.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.37%
89.  สพป.ระนอง 8.34%
90.  สพป.ตรัง เขต 2 8.22%
91.  สพป.ระยอง เขต 1 8.19%
92.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 8.18%
93.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.17%
94.  สพป.จันทบุรี เขต 2 8.13%
95.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 8.13%
96.  สพป.พังงา 8.12%
97.  สพป.น่าน เขต 1 8.10%
98.  สพป.พะเยา เขต 2 8.09%
99.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.08%
100.  สพป.กระบี่ 8.07%
101.  สพป.เลย เขต 3 8.05%
102.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 8.03%
103.  สพป.สงขลา เขต 2 7.98%
104.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 7.95%
105.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.94%
106.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.89%
107.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 7.88%
108.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 7.87%
109.  สพป.เลย เขต 1 7.87%
110.  สพป.ลำพูน เขต 2 7.79%
111.  สพป.สระแก้ว เขต 1 7.78%
112.  สพป.พัทลุง เขต 2 7.76%
113.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 7.74%
114.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7.74%
115.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 7.63%
116.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.62%
117.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.59%
118.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.56%
119.  สพป.มุกดาหาร 7.54%
120.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.53%
121.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 7.52%
122.  สพป.เชียงราย เขต 2 7.52%
123.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7.50%
124.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.43%
125.  สพป.จันทบุรี เขต 1 7.43%
126.  สพป.เลย เขต 2 7.40%
127.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.37%
128.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 7.37%
129.  สพป.นครพนม เขต 1 7.33%
130.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7.31%
131.  สพป.ชลบุรี เขต 3 7.28%
132.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7.26%
133.  สพป.อุดรธานี เขต 2 7.23%
134.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7.22%
135.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.12%
136.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.09%
137.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.04%
138.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 6.97%
139.  สพป.หนองคาย เขต 1 6.97%
140.  สพป.พิจิตร เขต 2 6.89%
141.  สพป.สตูล 6.84%
142.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 6.78%
143.  สพป.ระยอง เขต 2 6.74%
144.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.72%
145.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 6.70%
146.  สพป.ชุมพร เขต 1 6.66%
147.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 6.65%
148.  สพป.บึงกาฬ 6.64%
149.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6.63%
150.  สพป.สกลนคร เขต 1 6.63%
151.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.49%
152.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6.46%
153.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.44%
154.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 6.43%
155.  สพป.อำนาจเจริญ 6.41%
156.  สพป.น่าน เขต 2 6.41%
157.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.37%
158.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.29%
159.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.26%
160.  สพป.สงขลา เขต 3 6.25%
161.  สพป.อุดรธานี เขต 3 6.19%
162.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.17%
163.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.13%
164.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.03%
165.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 5.99%
166.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.81%
167.  สพป.นครพนม เขต 2 5.73%
168.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.42%
169.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.28%
170.  สพป.อุดรธานี เขต 4 5.21%
171.  สพป.ปัตตานี เขต 2 5.15%
172.  สพป.ตาก เขต 2 4.87%
173.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.86%
174.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4.71%
175.  สพป.ยะลา เขต 1 4.41%
176.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4.41%
177.  สพป.นราธิวาส เขต 3 4.36%
178.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.34%
179.  สพป.นนทบุรี เขต 1 4.32%
180.  สพป.ยะลา เขต 3 3.94%
181.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.88%
182.  สพป.ยะลา เขต 2 3.34%

Powered By www.thaieducation.net