ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ชัยนาท 14.82%
2.  สพป.สิงห์บุรี 14.31%
3.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 13.95%
4.  สพป.ลพบุรี เขต 1 13.62%
5.  สพป.สมุทรสาคร 13.40%
6.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 13.26%
7.  สพป.อ่างทอง 13.24%
8.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 12.83%
9.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 12.68%
10.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 12.32%
11.  สพป.พิจิตร เขต 1 12.30%
12.  สพป.นนทบุรี เขต 2 12.24%
13.  สพป.นครปฐม เขต 2 12.18%
14.  สพป.ลำปาง เขต 1 12.17%
15.  สพป.ชุมพร เขต 2 12.17%
16.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 12.16%
17.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 12.15%
18.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 12.03%
19.  สพป.ตาก เขต 1 11.95%
20.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 11.82%
21.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 11.74%
22.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.70%
23.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 11.57%
24.  สพป.แพร่ เขต 1 11.57%
25.  สพป.ลำปาง เขต 2 11.56%
26.  สพป.กรุงเทพมหานคร 11.55%
27.  สพป.ราชบุรี เขต 1 11.45%
28.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11.44%
29.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 11.38%
30.  สพป.สุโขทัย เขต 1 11.38%
31.  สพป.นครนายก 11.31%
32.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 11.21%
33.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 11.13%
34.  สพป.ระยอง เขต 1 11.08%
35.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 10.97%
36.  สพป.พัทลุง เขต 1 10.94%
37.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 10.93%
38.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 10.85%
39.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 10.84%
40.  สพป.สระบุรี เขต 1 10.78%
41.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 10.77%
42.  สพป.ลำปาง เขต 3 10.77%
43.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 10.74%
44.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 10.73%
45.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 10.70%
46.  สพป.ยโสธร เขต 1 10.65%
47.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10.63%
48.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 10.61%
49.  สพป.สระบุรี เขต 2 10.58%
50.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 10.52%
51.  สพป.พังงา 10.47%
52.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 10.44%
53.  สพป.นครปฐม เขต 1 10.40%
54.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.35%
55.  สพป.สุโขทัย เขต 2 10.34%
56.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 10.29%
57.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 10.24%
58.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 10.19%
59.  สพป.เชียงราย เขต 1 10.18%
60.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 10.13%
61.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.12%
62.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 10.12%
63.  สพป.ระยอง เขต 2 10.09%
64.  สพป.แพร่ เขต 2 10.06%
65.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 10.06%
66.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 10.05%
67.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 10.04%
68.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 10.00%
69.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 9.95%
70.  สพป.จันทบุรี เขต 1 9.94%
71.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 9.88%
72.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 9.79%
73.  สพป.กระบี่ 9.77%
74.  สพป.ชลบุรี เขต 1 9.73%
75.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 9.71%
76.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 9.70%
77.  สพป.ระนอง 9.69%
78.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 9.68%
79.  สพป.สมุทรสงคราม 9.67%
80.  สพป.ลพบุรี เขต 2 9.66%
81.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.59%
82.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9.58%
83.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 9.58%
84.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 9.55%
85.  สพป.ตรัง เขต 1 9.47%
86.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 9.47%
87.  สพป.สงขลา เขต 1 9.44%
88.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 9.43%
89.  สพป.พะเยา เขต 1 9.35%
90.  สพป.น่าน เขต 1 9.32%
91.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 9.30%
92.  สพป.พิจิตร เขต 2 9.30%
93.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 9.24%
94.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 9.18%
95.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.09%
96.  สพป.ตราด 9.05%
97.  สพป.จันทบุรี เขต 2 9.01%
98.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 9.00%
99.  สพป.เลย เขต 1 8.99%
100.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.97%
101.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8.95%
102.  สพป.สกลนคร เขต 1 8.94%
103.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 8.92%
104.  สพป.พัทลุง เขต 2 8.89%
105.  สพป.พะเยา เขต 2 8.86%
106.  สพป.ชุมพร เขต 1 8.82%
107.  สพป.ชลบุรี เขต 3 8.75%
108.  สพป.เลย เขต 3 8.67%
109.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.64%
110.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 8.64%
111.  สพป.สตูล 8.63%
112.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.62%
113.  สพป.เลย เขต 2 8.60%
114.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 8.60%
115.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.56%
116.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 8.52%
117.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.51%
118.  สพป.สงขลา เขต 2 8.45%
119.  สพป.ตรัง เขต 2 8.40%
120.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 8.38%
121.  สพป.ภูเก็ต 8.35%
122.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.34%
123.  สพป.ยโสธร เขต 2 8.34%
124.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8.34%
125.  สพป.อุดรธานี เขต 1 8.32%
126.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8.22%
127.  สพป.สระแก้ว เขต 1 8.20%
128.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8.13%
129.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 8.00%
130.  สพป.อุดรธานี เขต 2 7.99%
131.  สพป.เชียงราย เขต 2 7.89%
132.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.88%
133.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.87%
134.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.84%
135.  สพป.นครพนม เขต 1 7.81%
136.  สพป.ลำพูน เขต 1 7.77%
137.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.77%
138.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.76%
139.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7.73%
140.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.73%
141.  สพป.ลำพูน เขต 2 7.72%
142.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.59%
143.  สพป.บึงกาฬ 7.59%
144.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.58%
145.  สพป.อำนาจเจริญ 7.58%
146.  สพป.มุกดาหาร 7.49%
147.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.39%
148.  สพป.หนองคาย เขต 1 7.37%
149.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.36%
150.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.35%
151.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.32%
152.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.22%
153.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7.18%
154.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.08%
155.  สพป.อุดรธานี เขต 3 6.98%
156.  สพป.สงขลา เขต 3 6.98%
157.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 6.96%
158.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.91%
159.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.84%
160.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.81%
161.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 6.74%
162.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.73%
163.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.58%
164.  สพป.นครพนม เขต 2 6.53%
165.  สพป.น่าน เขต 2 6.50%
166.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.45%
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 6.44%
168.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.25%
169.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.20%
170.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.07%
171.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.79%
172.  สพป.นนทบุรี เขต 1 5.57%
173.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.40%
174.  สพป.ปัตตานี เขต 2 5.22%
175.  สพป.ตาก เขต 2 4.98%
176.  สพป.ยะลา เขต 1 4.36%
177.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.20%
178.  สพป.ยะลา เขต 3 4.09%
179.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.92%
180.  สพป.ปัตตานี เขต 3 3.91%
181.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.71%
182.  สพป.นราธิวาส เขต 3 3.53%
183.  สพป.ยะลา เขต 2 3.24%

Powered By www.thaieducation.net