ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 15.82%
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร 14.41%
3.  สพป.ชัยนาท 13.67%
4.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 13.32%
5.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 12.88%
6.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12.85%
7.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 12.72%
8.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 12.54%
9.  สพป.ราชบุรี เขต 1 12.21%
10.  สพป.ชลบุรี เขต 2 12.14%
11.  สพป.สมุทรสงคราม 12.06%
12.  สพป.แพร่ เขต 1 11.82%
13.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 11.80%
14.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.79%
15.  สพป.สมุทรสาคร 11.72%
16.  สพป.นครปฐม เขต 2 11.61%
17.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 11.43%
18.  สพป.ลพบุรี เขต 1 11.36%
19.  สพป.ภูเก็ต 11.29%
20.  สพป.พะเยา เขต 1 11.20%
21.  สพป.พัทลุง เขต 1 11.13%
22.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 11.07%
23.  สพป.ตรัง เขต 1 11.07%
24.  สพป.อ่างทอง 11.06%
25.  สพป.สุโขทัย เขต 2 10.99%
26.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 10.90%
27.  สพป.สิงห์บุรี 10.84%
28.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 10.75%
29.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 10.72%
30.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 10.71%
31.  สพป.ชุมพร เขต 2 10.70%
32.  สพป.ระยอง เขต 1 10.66%
33.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 10.66%
34.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.62%
35.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.56%
36.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 10.54%
37.  สพป.เชียงราย เขต 1 10.50%
38.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10.49%
39.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 10.47%
40.  สพป.นนทบุรี เขต 2 10.45%
41.  สพป.พิจิตร เขต 1 10.44%
42.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 10.39%
43.  สพป.ตาก เขต 1 10.35%
44.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 10.29%
45.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 10.28%
46.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 10.23%
47.  สพป.นครปฐม เขต 1 10.22%
48.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 10.10%
49.  สพป.ลำปาง เขต 1 10.09%
50.  สพป.สระบุรี เขต 2 10.04%
51.  สพป.อุดรธานี เขต 1 10.04%
52.  สพป.สงขลา เขต 2 10.00%
53.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 9.98%
54.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 9.97%
55.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 9.91%
56.  สพป.แพร่ เขต 2 9.90%
57.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 9.86%
58.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.86%
59.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 9.80%
60.  สพป.ลพบุรี เขต 2 9.78%
61.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 9.71%
62.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 9.69%
63.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 9.64%
64.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 9.63%
65.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.58%
66.  สพป.จันทบุรี เขต 2 9.58%
67.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 9.57%
68.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 9.57%
69.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9.56%
70.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 9.55%
71.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 9.54%
72.  สพป.ลำปาง เขต 3 9.51%
73.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 9.49%
74.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 9.47%
75.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 9.45%
76.  สพป.สุโขทัย เขต 1 9.37%
77.  สพป.ตรัง เขต 2 9.35%
78.  สพป.เลย เขต 1 9.32%
79.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.31%
80.  สพป.ชลบุรี เขต 3 9.26%
81.  สพป.กระบี่ 9.23%
82.  สพป.เชียงราย เขต 3 9.23%
83.  สพป.เชียงราย เขต 2 9.23%
84.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 9.16%
85.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 9.13%
86.  สพป.ระยอง เขต 2 9.13%
87.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 9.11%
88.  สพป.พัทลุง เขต 2 9.10%
89.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.99%
90.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 8.98%
91.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.94%
92.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.76%
93.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 8.75%
94.  สพป.ตราด 8.74%
95.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.58%
96.  สพป.นครนายก 8.58%
97.  สพป.ชลบุรี เขต 1 8.56%
98.  สพป.พิจิตร เขต 2 8.51%
99.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 8.50%
100.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8.48%
101.  สพป.จันทบุรี เขต 1 8.44%
102.  สพป.สระแก้ว เขต 1 8.44%
103.  สพป.บึงกาฬ 8.41%
104.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 8.34%
105.  สพป.ยโสธร เขต 1 8.34%
106.  สพป.พะเยา เขต 2 8.34%
107.  สพป.สงขลา เขต 1 8.29%
108.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8.26%
109.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 8.22%
110.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8.20%
111.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.15%
112.  สพป.พังงา 8.15%
113.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 8.14%
114.  สพป.หนองคาย เขต 1 8.12%
115.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 8.00%
116.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7.99%
117.  สพป.สตูล 7.96%
118.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.95%
119.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.95%
120.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7.88%
121.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.86%
122.  สพป.ชุมพร เขต 1 7.85%
123.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.82%
124.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 7.81%
125.  สพป.เลย เขต 2 7.80%
126.  สพป.น่าน เขต 1 7.79%
127.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 7.79%
128.  สพป.ลำพูน เขต 1 7.68%
129.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7.65%
130.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 7.64%
131.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.61%
132.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.57%
133.  สพป.เลย เขต 3 7.57%
134.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.54%
135.  สพป.อุดรธานี เขต 3 7.54%
136.  สพป.นครพนม เขต 1 7.51%
137.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.49%
138.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.49%
139.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 7.46%
140.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7.40%
141.  สพป.อุดรธานี เขต 2 7.39%
142.  สพป.ระนอง 7.32%
143.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.31%
144.  สพป.เชียงราย เขต 4 7.30%
145.  สพป.มุกดาหาร 7.29%
146.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.28%
147.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.26%
148.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 7.12%
149.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 7.11%
150.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 7.11%
151.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.08%
152.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.99%
153.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.98%
154.  สพป.นนทบุรี เขต 1 6.93%
155.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 6.91%
156.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 6.80%
157.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 6.80%
158.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.77%
159.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 6.72%
160.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.67%
161.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.64%
162.  สพป.น่าน เขต 2 6.62%
163.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 6.60%
164.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.60%
165.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.52%
166.  สพป.ลำพูน เขต 2 6.43%
167.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.34%
168.  สพป.อำนาจเจริญ 6.33%
169.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 6.01%
170.  สพป.สงขลา เขต 3 5.98%
171.  สพป.นครพนม เขต 2 5.65%
172.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.51%
173.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.29%
174.  สพป.ปัตตานี เขต 2 5.12%
175.  สพป.ตาก เขต 2 4.60%
176.  สพป.ยะลา เขต 3 4.41%
177.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.32%
178.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.12%
179.  สพป.ยะลา เขต 1 4.04%
180.  สพป.ปัตตานี เขต 3 3.94%
181.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.41%
182.  สพป.นราธิวาส เขต 3 3.24%
183.  สพป.ยะลา เขต 2 2.25%

Powered By www.thaieducation.net