ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.อ่างทอง 16.53%
2.  สพป.สระบุรี เขต 1 15.67%
3.  สพป.สิงห์บุรี 13.79%
4.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 13.66%
5.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 13.34%
6.  สพป.กรุงเทพมหานคร 13.08%
7.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 12.70%
8.  สพป.สมุทรสาคร 12.58%
9.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 12.57%
10.  สพป.ลำปาง เขต 1 12.55%
11.  สพป.ตรัง เขต 1 12.43%
12.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 12.42%
13.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 12.40%
14.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 12.33%
15.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 12.28%
16.  สพป.ลพบุรี เขต 1 12.22%
17.  สพป.ชุมพร เขต 2 12.21%
18.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 12.20%
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 12.12%
20.  สพป.สุโขทัย เขต 2 12.10%
21.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 11.86%
22.  สพป.แพร่ เขต 1 11.85%
23.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.81%
24.  สพป.เชียงราย เขต 1 11.78%
25.  สพป.สุโขทัย เขต 1 11.78%
26.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 11.63%
27.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11.59%
28.  สพป.ลำปาง เขต 3 11.58%
29.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 11.51%
30.  สพป.นครปฐม เขต 2 11.48%
31.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.41%
32.  สพป.นนทบุรี เขต 2 11.41%
33.  สพป.ตาก เขต 1 11.40%
34.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 11.36%
35.  สพป.พิจิตร เขต 1 11.23%
36.  สพป.สระบุรี เขต 2 11.22%
37.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 11.17%
38.  สพป.แพร่ เขต 2 11.16%
39.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 11.07%
40.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 11.00%
41.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.94%
42.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 10.91%
43.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 10.87%
44.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.79%
45.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 10.73%
46.  สพป.ระยอง เขต 1 10.70%
47.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.67%
48.  สพป.นครปฐม เขต 1 10.67%
49.  สพป.ลพบุรี เขต 2 10.63%
50.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 10.63%
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 10.62%
52.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 10.58%
53.  สพป.ลำพูน เขต 1 10.57%
54.  สพป.ชัยนาท 10.42%
55.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 10.41%
56.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 10.36%
57.  สพป.จันทบุรี เขต 1 10.35%
58.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 10.31%
59.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 10.29%
60.  สพป.ราชบุรี เขต 1 10.29%
61.  สพป.อุดรธานี เขต 1 10.26%
62.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 10.22%
63.  สพป.เลย เขต 1 10.22%
64.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 10.20%
65.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 10.08%
66.  สพป.นครนายก 10.08%
67.  สพป.ชลบุรี เขต 1 10.07%
68.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 9.99%
69.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 9.98%
70.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 9.89%
71.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 9.88%
72.  สพป.พะเยา เขต 1 9.85%
73.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 9.80%
74.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 9.79%
75.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 9.79%
76.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.78%
77.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 9.75%
78.  สพป.พังงา 9.74%
79.  สพป.พัทลุง เขต 1 9.72%
80.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 9.71%
81.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 9.69%
82.  สพป.ภูเก็ต 9.66%
83.  สพป.พะเยา เขต 2 9.62%
84.  สพป.สงขลา เขต 1 9.58%
85.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.55%
86.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9.53%
87.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 9.48%
88.  สพป.ยโสธร เขต 1 9.47%
89.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.34%
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 9.32%
91.  สพป.ชุมพร เขต 1 9.24%
92.  สพป.สงขลา เขต 2 9.18%
93.  สพป.พัทลุง เขต 2 9.16%
94.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 9.11%
95.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 9.09%
96.  สพป.ชลบุรี เขต 3 9.08%
97.  สพป.ระนอง 9.05%
98.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 9.03%
99.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 9.01%
100.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 8.98%
101.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 8.77%
102.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.76%
103.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.74%
104.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.70%
105.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 8.69%
106.  สพป.ระยอง เขต 2 8.68%
107.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 8.67%
108.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8.65%
109.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.63%
110.  สพป.เลย เขต 3 8.60%
111.  สพป.สตูล 8.58%
112.  สพป.ตราด 8.55%
113.  สพป.จันทบุรี เขต 2 8.51%
114.  สพป.สกลนคร เขต 2 8.50%
115.  สพป.สกลนคร เขต 1 8.49%
116.  สพป.ตรัง เขต 2 8.46%
117.  สพป.สมุทรสงคราม 8.43%
118.  สพป.น่าน เขต 1 8.36%
119.  สพป.ลำพูน เขต 2 8.28%
120.  สพป.ยโสธร เขต 2 8.27%
121.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8.23%
122.  สพป.นครพนม เขต 1 8.13%
123.  สพป.เชียงราย เขต 2 8.08%
124.  สพป.กระบี่ 8.07%
125.  สพป.หนองคาย เขต 1 8.05%
126.  สพป.เลย เขต 2 8.02%
127.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8.00%
128.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 7.99%
129.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 7.86%
130.  สพป.อุดรธานี เขต 3 7.83%
131.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.74%
132.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 7.69%
133.  สพป.พิจิตร เขต 2 7.62%
134.  สพป.สระแก้ว เขต 1 7.57%
135.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.51%
136.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.44%
137.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.44%
138.  สพป.อำนาจเจริญ 7.44%
139.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.44%
140.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.43%
141.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.41%
142.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7.31%
143.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.30%
144.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.28%
145.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.24%
146.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.23%
147.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.13%
148.  สพป.สงขลา เขต 3 7.03%
149.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.02%
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.99%
151.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 6.92%
152.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.89%
153.  สพป.มุกดาหาร 6.88%
154.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 6.85%
155.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.80%
156.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 6.77%
157.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.71%
158.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.52%
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6.48%
160.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.41%
161.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 6.36%
162.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.27%
163.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.03%
164.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.03%
165.  สพป.น่าน เขต 2 5.99%
166.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.91%
167.  สพป.นครพนม เขต 2 5.68%
168.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 5.61%
169.  สพป.ตาก เขต 2 5.22%
170.  สพป.ปัตตานี เขต 2 5.22%
171.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.61%
172.  สพป.ยะลา เขต 1 4.54%
173.  สพป.นนทบุรี เขต 1 4.51%
174.  สพป.ปัตตานี เขต 3 3.91%
175.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.85%
176.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.84%
177.  สพป.นราธิวาส เขต 3 3.75%
178.  สพป.ยะลา เขต 2 3.28%

Powered By www.thaieducation.net