ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.อ่างทอง 16.53%
2.  สพป.สระบุรี เขต 1 15.67%
3.  สพป.สิงห์บุรี 14.21%
4.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 14.03%
5.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 13.66%
6.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 13.47%
7.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 13.34%
8.  สพป.กรุงเทพมหานคร 13.07%
9.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 12.68%
10.  สพป.ลพบุรี เขต 1 12.63%
11.  สพป.ลำปาง เขต 1 12.58%
12.  สพป.สมุทรสาคร 12.49%
13.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 12.42%
14.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 12.40%
15.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 12.31%
16.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 12.28%
17.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 12.22%
18.  สพป.ชุมพร เขต 2 12.21%
19.  สพป.ตรัง เขต 1 12.15%
20.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 12.12%
21.  สพป.สุโขทัย เขต 2 12.10%
22.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 12.06%
23.  สพป.สุโขทัย เขต 1 11.87%
24.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 11.86%
25.  สพป.แพร่ เขต 1 11.85%
26.  สพป.เชียงราย เขต 1 11.78%
27.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 11.64%
28.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 11.63%
29.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11.59%
30.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.58%
31.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 11.56%
32.  สพป.ระยอง เขต 1 11.54%
33.  สพป.นครปฐม เขต 2 11.52%
34.  สพป.นครนายก 11.47%
35.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.40%
36.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 11.36%
37.  สพป.ลำปาง เขต 3 11.35%
38.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 11.30%
39.  สพป.นนทบุรี เขต 2 11.28%
40.  สพป.สระบุรี เขต 2 11.22%
41.  สพป.แพร่ เขต 2 11.16%
42.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 11.00%
43.  สพป.ลำปาง เขต 2 11.00%
44.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 10.87%
45.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 10.82%
46.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.76%
47.  สพป.ตาก เขต 1 10.75%
48.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.68%
49.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 10.66%
50.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 10.63%
51.  สพป.ลำพูน เขต 1 10.60%
52.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 10.60%
53.  สพป.นครปฐม เขต 1 10.58%
54.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 10.41%
55.  สพป.ชัยนาท 10.41%
56.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 10.37%
57.  สพป.จันทบุรี เขต 1 10.34%
58.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 10.33%
59.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 10.32%
60.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 10.31%
61.  สพป.อุดรธานี เขต 1 10.26%
62.  สพป.เลย เขต 1 10.22%
63.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 10.22%
64.  สพป.ราชบุรี เขต 1 10.18%
65.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 10.13%
66.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 10.09%
67.  สพป.ชลบุรี เขต 1 10.07%
68.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 9.99%
69.  สพป.พังงา 9.95%
70.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.94%
71.  สพป.เลย เขต 3 9.90%
72.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 9.89%
73.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 9.89%
74.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 9.88%
75.  สพป.พะเยา เขต 1 9.85%
76.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 9.82%
77.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 9.71%
78.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 9.69%
79.  สพป.ภูเก็ต 9.66%
80.  สพป.พิจิตร เขต 1 9.65%
81.  สพป.พัทลุง เขต 1 9.65%
82.  สพป.สงขลา เขต 1 9.59%
83.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.55%
84.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 9.48%
85.  สพป.พะเยา เขต 2 9.44%
86.  สพป.ชุมพร เขต 1 9.38%
87.  สพป.ชลบุรี เขต 3 9.35%
88.  สพป.ยโสธร เขต 1 9.33%
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 9.31%
90.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 9.30%
91.  สพป.สงขลา เขต 2 9.21%
92.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 9.13%
93.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 9.11%
94.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 9.09%
95.  สพป.ระนอง 9.05%
96.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 9.03%
97.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9.01%
98.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 9.01%
99.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 8.99%
100.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8.87%
101.  สพป.กระบี่ 8.82%
102.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 8.80%
103.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 8.77%
104.  สพป.ระยอง เขต 2 8.68%
105.  สพป.ลพบุรี เขต 2 8.68%
106.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.68%
107.  สพป.ตรัง เขต 2 8.66%
108.  สพป.ตราด 8.60%
109.  สพป.สตูล 8.58%
110.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 8.56%
111.  สพป.จันทบุรี เขต 2 8.51%
112.  สพป.สกลนคร เขต 2 8.50%
113.  สพป.สมุทรสงคราม 8.48%
114.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.43%
115.  สพป.นครพนม เขต 2 8.40%
116.  สพป.น่าน เขต 1 8.36%
117.  สพป.ลำพูน เขต 2 8.31%
118.  สพป.ยโสธร เขต 2 8.27%
119.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8.27%
120.  สพป.เลย เขต 2 8.16%
121.  สพป.หนองคาย เขต 1 8.05%
122.  สพป.เชียงราย เขต 2 8.02%
123.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 7.99%
124.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 7.93%
125.  สพป.อุดรธานี เขต 3 7.86%
126.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.85%
127.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.74%
128.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7.68%
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1 7.66%
130.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.65%
131.  สพป.นครพนม เขต 1 7.63%
132.  สพป.พิจิตร เขต 2 7.51%
133.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.45%
134.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.44%
135.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.44%
136.  สพป.อำนาจเจริญ 7.44%
137.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.29%
138.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7.22%
139.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.22%
140.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.16%
141.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.14%
142.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.11%
143.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.07%
144.  สพป.สงขลา เขต 3 7.03%
145.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.99%
146.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 6.98%
147.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 6.84%
148.  สพป.มุกดาหาร 6.83%
149.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 6.71%
150.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.65%
151.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 6.52%
152.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6.48%
153.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.47%
154.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.41%
155.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.38%
156.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 6.36%
157.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.20%
158.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.10%
159.  สพป.ปัตตานี เขต 2 6.06%
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.05%
161.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.91%
162.  สพป.ตาก เขต 2 5.22%
163.  สพป.นนทบุรี เขต 1 4.95%
164.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.62%
165.  สพป.ยะลา เขต 1 4.58%
166.  สพป.ยะลา เขต 3 4.05%
167.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.84%
168.  สพป.นราธิวาส เขต 3 3.75%
169.  สพป.ยะลา เขต 2 3.53%
170.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.28%

Powered By www.thaieducation.net