ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 16.01%
2.  สพป.อ่างทอง 14.50%
3.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 14.13%
4.  สพป.สิงห์บุรี 13.57%
5.  สพป.สมุทรสาคร 13.38%
6.  สพป.ชัยนาท 13.37%
7.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 13.21%
8.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 13.10%
9.  สพป.ลพบุรี เขต 1 13.04%
10.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 12.79%
11.  สพป.ลำปาง เขต 1 12.78%
12.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 12.66%
13.  สพป.สุโขทัย เขต 2 12.59%
14.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 12.54%
15.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 12.38%
16.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 12.34%
17.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 12.23%
18.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12.22%
19.  สพป.ลำพูน เขต 1 12.14%
20.  สพป.ชุมพร เขต 2 12.11%
21.  สพป.กรุงเทพมหานคร 11.91%
22.  สพป.ตาก เขต 1 11.81%
23.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 11.79%
24.  สพป.นนทบุรี เขต 2 11.78%
25.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 11.76%
26.  สพป.นครปฐม เขต 2 11.72%
27.  สพป.พิจิตร เขต 1 11.70%
28.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 11.66%
29.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 11.63%
30.  สพป.สระบุรี เขต 2 11.62%
31.  สพป.ราชบุรี เขต 1 11.49%
32.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 11.49%
33.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.31%
34.  สพป.สุโขทัย เขต 1 11.26%
35.  สพป.ลำปาง เขต 3 11.20%
36.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 11.20%
37.  สพป.ชลบุรี เขต 2 11.17%
38.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.14%
39.  สพป.ระยอง เขต 1 11.13%
40.  สพป.ตรัง เขต 1 11.13%
41.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 11.08%
42.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 11.07%
43.  สพป.แพร่ เขต 2 10.99%
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 10.91%
45.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.90%
46.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10.86%
47.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.83%
48.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 10.82%
49.  สพป.แพร่ เขต 1 10.78%
50.  สพป.นครนายก 10.77%
51.  สพป.เชียงราย เขต 1 10.76%
52.  สพป.นครปฐม เขต 1 10.76%
53.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 10.75%
54.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 10.75%
55.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 10.73%
56.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 10.64%
57.  สพป.พัทลุง เขต 1 10.61%
58.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 10.41%
59.  สพป.พะเยา เขต 1 10.36%
60.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 10.34%
61.  สพป.พังงา 10.30%
62.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 10.30%
63.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 10.28%
64.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 10.27%
65.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 10.27%
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 10.18%
67.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 10.13%
68.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 10.03%
69.  สพป.เลย เขต 1 10.00%
70.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 9.99%
71.  สพป.จันทบุรี เขต 1 9.92%
72.  สพป.ยโสธร เขต 1 9.91%
73.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 9.88%
74.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 9.80%
75.  สพป.ชลบุรี เขต 1 9.78%
76.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 9.67%
77.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 9.63%
78.  สพป.พัทลุง เขต 2 9.62%
79.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 9.57%
80.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 9.51%
81.  สพป.ระยอง เขต 2 9.41%
82.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 9.39%
83.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 9.30%
84.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 9.28%
85.  สพป.สงขลา เขต 2 9.25%
86.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.22%
87.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.21%
88.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 9.15%
89.  สพป.อุดรธานี เขต 1 9.10%
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 9.08%
91.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 9.05%
92.  สพป.ชลบุรี เขต 3 9.05%
93.  สพป.ระนอง 9.04%
94.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 9.03%
95.  สพป.ชุมพร เขต 1 9.02%
96.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 8.98%
97.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 8.95%
98.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8.93%
99.  สพป.กระบี่ 8.92%
100.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.91%
101.  สพป.ตรัง เขต 2 8.82%
102.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 8.82%
103.  สพป.เลย เขต 3 8.81%
104.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.80%
105.  สพป.น่าน เขต 1 8.68%
106.  สพป.ตราด 8.67%
107.  สพป.จันทบุรี เขต 2 8.65%
108.  สพป.พะเยา เขต 2 8.65%
109.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8.62%
110.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.60%
111.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.59%
112.  สพป.สกลนคร เขต 1 8.58%
113.  สพป.สงขลา เขต 1 8.56%
114.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 8.53%
115.  สพป.ภูเก็ต 8.52%
116.  สพป.สตูล 8.51%
117.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8.50%
118.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.49%
119.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.46%
120.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8.42%
121.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 8.41%
122.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.40%
123.  สพป.ลำพูน เขต 2 8.31%
124.  สพป.นครพนม เขต 1 8.25%
125.  สพป.พิจิตร เขต 2 8.18%
126.  สพป.เลย เขต 2 8.16%
127.  สพป.สกลนคร เขต 2 8.16%
128.  สพป.สมุทรสงคราม 8.15%
129.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 8.12%
130.  สพป.ยโสธร เขต 2 8.11%
131.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8.06%
132.  สพป.เชียงราย เขต 2 7.98%
133.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.94%
134.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.92%
135.  สพป.สระแก้ว เขต 1 7.67%
136.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 7.67%
137.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.64%
138.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7.62%
139.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.55%
140.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 7.55%
141.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.52%
142.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.52%
143.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.49%
144.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.47%
145.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.38%
146.  สพป.อุดรธานี เขต 2 7.34%
147.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.28%
148.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.24%
149.  สพป.น่าน เขต 2 7.12%
150.  สพป.อำนาจเจริญ 7.12%
151.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.11%
152.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 7.08%
153.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.96%
154.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 6.91%
155.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.90%
156.  สพป.อุดรธานี เขต 3 6.87%
157.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.68%
158.  สพป.มุกดาหาร 6.68%
159.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.60%
160.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.54%
161.  สพป.นครพนม เขต 2 6.39%
162.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.28%
163.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.25%
164.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.15%
165.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.92%
166.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.45%
167.  สพป.ปัตตานี เขต 2 5.01%
168.  สพป.นนทบุรี เขต 1 4.94%
169.  สพป.ตาก เขต 2 4.86%
170.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.55%
171.  สพป.นราธิวาส เขต 3 4.30%
172.  สพป.ยะลา เขต 1 4.29%
173.  สพป.ยะลา เขต 3 4.19%
174.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.87%
175.  สพป.ปัตตานี เขต 3 3.83%
176.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.74%
177.  สพป.ยะลา เขต 2 3.34%

Powered By www.thaieducation.net