ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 17.89%
2.  สพป.พัทลุง เขต 1 14.34%
3.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 14.10%
4.  สพป.สระบุรี เขต 1 14.07%
5.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 14.06%
6.  สพป.สมุทรสาคร 13.64%
7.  สพป.อ่างทอง 13.55%
8.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 13.42%
9.  สพป.นครนายก 13.19%
10.  สพป.ลำปาง เขต 1 13.03%
11.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 13.01%
12.  สพป.สุโขทัย เขต 2 12.59%
13.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 12.23%
14.  สพป.นครปฐม เขต 2 12.09%
15.  สพป.ชุมพร เขต 2 12.08%
16.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 11.96%
17.  สพป.ตาก เขต 1 11.86%
18.  สพป.พิจิตร เขต 1 11.77%
19.  สพป.ลพบุรี เขต 1 11.77%
20.  สพป.พะเยา เขต 1 11.75%
21.  สพป.ราชบุรี เขต 1 11.74%
22.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 11.71%
23.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 11.70%
24.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 11.63%
25.  สพป.นนทบุรี เขต 2 11.60%
26.  สพป.กรุงเทพมหานคร 11.48%
27.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11.41%
28.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 11.38%
29.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 11.35%
30.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 11.32%
31.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.27%
32.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 11.25%
33.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 11.20%
34.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 11.18%
35.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.13%
36.  สพป.แพร่ เขต 1 11.08%
37.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 11.03%
38.  สพป.สระบุรี เขต 2 11.02%
39.  สพป.ชัยนาท 11.02%
40.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 11.00%
41.  สพป.แพร่ เขต 2 10.99%
42.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 10.86%
43.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.85%
44.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.81%
45.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 10.73%
46.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 10.72%
47.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 10.43%
48.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 10.30%
49.  สพป.อุดรธานี เขต 1 10.28%
50.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 10.24%
51.  สพป.เลย เขต 1 10.20%
52.  สพป.ลำพูน เขต 2 10.19%
53.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 10.07%
54.  สพป.จันทบุรี เขต 1 9.94%
55.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.94%
56.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 9.93%
57.  สพป.กระบี่ 9.86%
58.  สพป.บึงกาฬ 9.84%
59.  สพป.ตรัง เขต 2 9.74%
60.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 9.70%
61.  สพป.ชุมพร เขต 1 9.69%
62.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 9.69%
63.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 9.63%
64.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.49%
65.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 9.45%
66.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 9.40%
67.  สพป.ระนอง 9.27%
68.  สพป.นครปฐม เขต 1 9.27%
69.  สพป.พังงา 9.23%
70.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 9.09%
71.  สพป.ชลบุรี เขต 3 9.05%
72.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 9.04%
73.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 9.02%
74.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 9.00%
75.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.88%
76.  สพป.ราชบุรี เขต 2 8.82%
77.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8.79%
78.  สพป.สงขลา เขต 2 8.78%
79.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 8.73%
80.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8.72%
81.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 8.67%
82.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 8.58%
83.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8.54%
84.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 8.53%
85.  สพป.เลย เขต 2 8.51%
86.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.46%
87.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8.42%
88.  สพป.จันทบุรี เขต 2 8.40%
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 8.29%
90.  สพป.สมุทรสงคราม 8.27%
91.  สพป.สตูล 8.16%
92.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 8.09%
93.  สพป.พะเยา เขต 2 8.09%
94.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.04%
95.  สพป.เชียงราย เขต 2 7.98%
96.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 7.97%
97.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7.97%
98.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 7.94%
99.  สพป.หนองคาย เขต 1 7.83%
100.  สพป.พิจิตร เขต 2 7.82%
101.  สพป.เชียงราย เขต 3 7.79%
102.  สพป.ยโสธร เขต 2 7.76%
103.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.75%
104.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 7.69%
105.  สพป.นครพนม เขต 1 7.68%
106.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 7.66%
107.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 7.60%
108.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.48%
109.  สพป.สระแก้ว เขต 1 7.44%
110.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.44%
111.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.34%
112.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.31%
113.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.25%
114.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.25%
115.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.15%
116.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.15%
117.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.12%
118.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.00%
119.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 6.95%
120.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.84%
121.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 6.83%
122.  สพป.สงขลา เขต 3 6.78%
123.  สพป.มุกดาหาร 6.73%
124.  สพป.อุดรธานี เขต 3 6.55%
125.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.50%
126.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.45%
127.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.43%
128.  สพป.อำนาจเจริญ 6.37%
129.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.27%
130.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.10%
131.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 5.99%
132.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 5.96%
133.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 5.77%
134.  สพป.น่าน เขต 2 5.74%
135.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.65%
136.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.60%
137.  สพป.นนทบุรี เขต 1 5.51%
138.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 5.42%
139.  สพป.ตาก เขต 2 5.42%
140.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.41%
141.  สพป.ยะลา เขต 3 4.36%
142.  สพป.นราธิวาส เขต 3 4.30%
143.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.16%
144.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.74%
145.  สพป.ยะลา เขต 1 3.69%
146.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.65%
147.  สพป.ปัตตานี เขต 3 1.41%

Powered By www.thaieducation.net