ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 16.02%
2.  สพป.อ่างทอง 14.46%
3.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 14.13%
4.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 14.06%
5.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 13.97%
6.  สพป.ชัยนาท 13.35%
7.  สพป.ลพบุรี เขต 1 13.28%
8.  สพป.สมุทรสาคร 13.24%
9.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 13.21%
10.  สพป.ลำปาง เขต 1 13.21%
11.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 13.11%
12.  สพป.ลำปาง เขต 3 13.04%
13.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 12.66%
14.  สพป.สุโขทัย เขต 2 12.59%
15.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 12.33%
16.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 12.23%
17.  สพป.นครปฐม เขต 1 12.07%
18.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11.98%
19.  สพป.นครนายก 11.96%
20.  สพป.กรุงเทพมหานคร 11.91%
21.  สพป.สุโขทัย เขต 1 11.89%
22.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 11.79%
23.  สพป.ตาก เขต 1 11.74%
24.  สพป.ชุมพร เขต 2 11.74%
25.  สพป.นนทบุรี เขต 2 11.73%
26.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 11.66%
27.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 11.63%
28.  สพป.พัทลุง เขต 1 11.60%
29.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 11.60%
30.  สพป.สระบุรี เขต 2 11.55%
31.  สพป.ราชบุรี เขต 1 11.49%
32.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.41%
33.  สพป.พิจิตร เขต 1 11.39%
34.  สพป.นครปฐม เขต 2 11.32%
35.  สพป.ตรัง เขต 1 11.31%
36.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 11.19%
37.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 11.18%
38.  สพป.ชลบุรี เขต 1 11.14%
39.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.13%
40.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 11.07%
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 11.02%
42.  สพป.แพร่ เขต 2 10.99%
43.  สพป.ชลบุรี เขต 2 10.95%
44.  สพป.กระบี่ 10.93%
45.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.91%
46.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10.86%
47.  สพป.ลำปาง เขต 2 10.85%
48.  สพป.แพร่ เขต 1 10.78%
49.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 10.76%
50.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 10.73%
51.  สพป.เชียงราย เขต 1 10.71%
52.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 10.57%
53.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 10.52%
54.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 10.41%
55.  สพป.พังงา 10.40%
56.  สพป.พะเยา เขต 1 10.36%
57.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 10.29%
58.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 10.27%
59.  สพป.น่าน เขต 1 10.26%
60.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 10.15%
61.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 10.03%
62.  สพป.เลย เขต 1 10.00%
63.  สพป.จันทบุรี เขต 1 9.94%
64.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 9.87%
65.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 9.81%
66.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 9.72%
67.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 9.63%
68.  สพป.ระยอง เขต 2 9.61%
69.  สพป.ชุมพร เขต 1 9.60%
70.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 9.59%
71.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 9.58%
72.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 9.51%
73.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.49%
74.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.42%
75.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 9.41%
76.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 9.30%
77.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 9.29%
78.  สพป.สงขลา เขต 2 9.28%
79.  สพป.ราชบุรี เขต 2 9.21%
80.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 9.20%
81.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 9.15%
82.  สพป.อุดรธานี เขต 1 9.10%
83.  สพป.ชลบุรี เขต 3 9.05%
84.  สพป.เลย เขต 2 9.04%
85.  สพป.ระนอง 9.04%
86.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 9.01%
87.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 8.98%
88.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8.95%
89.  สพป.ลำพูน เขต 1 8.94%
90.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.92%
91.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8.91%
92.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 8.88%
93.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 8.83%
94.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 8.83%
95.  สพป.ตรัง เขต 2 8.73%
96.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 8.65%
97.  สพป.สงขลา เขต 1 8.64%
98.  สพป.จันทบุรี เขต 2 8.57%
99.  สพป.สตูล 8.55%
100.  สพป.ภูเก็ต 8.55%
101.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 8.53%
102.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8.52%
103.  สพป.พะเยา เขต 2 8.42%
104.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8.42%
105.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8.42%
106.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.40%
107.  สพป.ยโสธร เขต 1 8.40%
108.  สพป.ลำพูน เขต 2 8.34%
109.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.31%
110.  สพป.สมุทรสงคราม 8.27%
111.  สพป.พิจิตร เขต 2 8.24%
112.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8.22%
113.  สพป.สกลนคร เขต 2 8.16%
114.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.15%
115.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8.13%
116.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 8.11%
117.  สพป.ยโสธร เขต 2 8.11%
118.  สพป.เชียงราย เขต 2 8.01%
119.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 7.98%
120.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 7.97%
121.  สพป.หนองคาย เขต 1 7.92%
122.  สพป.บึงกาฬ 7.92%
123.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 7.88%
124.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 7.79%
125.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.73%
126.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.71%
127.  สพป.สระแก้ว เขต 1 7.65%
128.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.64%
129.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 7.63%
130.  สพป.นครพนม เขต 1 7.62%
131.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.41%
132.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.40%
133.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.39%
134.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.28%
135.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.22%
136.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.21%
137.  สพป.น่าน เขต 2 7.14%
138.  สพป.สงขลา เขต 3 7.00%
139.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 6.99%
140.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 6.99%
141.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.95%
142.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.85%
143.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.81%
144.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 6.81%
145.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.74%
146.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.68%
147.  สพป.มุกดาหาร 6.68%
148.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6.65%
149.  สพป.อุดรธานี เขต 3 6.60%
150.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.58%
151.  สพป.อำนาจเจริญ 6.57%
152.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.27%
153.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 6.25%
154.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.17%
155.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.79%
156.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.45%
157.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 5.23%
158.  สพป.นนทบุรี เขต 1 5.09%
159.  สพป.ตาก เขต 2 4.79%
160.  สพป.นราธิวาส เขต 3 4.30%
161.  สพป.ยะลา เขต 3 3.95%
162.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.87%
163.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.74%
164.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3.72%
165.  สพป.ยะลา เขต 1 3.51%
166.  สพป.ยะลา เขต 2 3.33%
167.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.65%
168.  สพป.ปัตตานี เขต 3 2.23%

Powered By www.thaieducation.net