ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 15.43%
2.  สพป.สมุทรสาคร 15.14%
3.  สพป.อ่างทอง 14.97%
4.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 14.90%
5.  สพป.พะเยา เขต 1 14.88%
6.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 14.77%
7.  สพป.นนทบุรี เขต 2 14.47%
8.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 14.36%
9.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 14.15%
10.  สพป.สิงห์บุรี 13.90%
11.  สพป.ลำปาง เขต 1 13.88%
12.  สพป.ลพบุรี เขต 1 13.54%
13.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 13.46%
14.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 13.43%
15.  สพป.ชัยนาท 13.40%
16.  สพป.กรุงเทพมหานคร 13.25%
17.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 13.23%
18.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 13.23%
19.  สพป.พิจิตร เขต 1 13.22%
20.  สพป.ชุมพร เขต 2 13.17%
21.  สพป.ตาก เขต 1 13.16%
22.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 13.12%
23.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 13.11%
24.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 13.08%
25.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 12.85%
26.  สพป.ลำปาง เขต 3 12.76%
27.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 12.70%
28.  สพป.สุโขทัย เขต 2 12.60%
29.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 12.56%
30.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 12.55%
31.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 12.50%
32.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 12.46%
33.  สพป.ราชบุรี เขต 1 12.44%
34.  สพป.อุดรธานี เขต 1 12.40%
35.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 12.38%
36.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 12.29%
37.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 12.19%
38.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 12.13%
39.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 12.10%
40.  สพป.สุโขทัย เขต 1 12.09%
41.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 12.07%
42.  สพป.ตรัง เขต 1 11.90%
43.  สพป.สระบุรี เขต 2 11.89%
44.  สพป.ชลบุรี เขต 1 11.80%
45.  สพป.ลำปาง เขต 2 11.79%
46.  สพป.นครปฐม เขต 2 11.79%
47.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11.78%
48.  สพป.นครนายก 11.77%
49.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 11.77%
50.  สพป.เชียงราย เขต 1 11.69%
51.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 11.69%
52.  สพป.ลพบุรี เขต 2 11.66%
53.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 11.65%
54.  สพป.เลย เขต 1 11.60%
55.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 11.53%
56.  สพป.พัทลุง เขต 1 11.46%
57.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 11.45%
58.  สพป.ภูเก็ต 11.43%
59.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 11.38%
60.  สพป.นครปฐม เขต 1 11.38%
61.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 11.34%
62.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 11.30%
63.  สพป.กระบี่ 11.25%
64.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 11.08%
65.  สพป.ชลบุรี เขต 2 11.08%
66.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 10.98%
67.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 10.93%
68.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 10.93%
69.  สพป.พัทลุง เขต 2 10.89%
70.  สพป.ราชบุรี เขต 2 10.89%
71.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 10.87%
72.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 10.86%
73.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 10.82%
74.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 10.82%
75.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10.77%
76.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 10.76%
77.  สพป.แพร่ เขต 1 10.75%
78.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 10.74%
79.  สพป.จันทบุรี เขต 1 10.73%
80.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 10.72%
81.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10.52%
82.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 10.52%
83.  สพป.แพร่ เขต 2 10.52%
84.  สพป.ชลบุรี เขต 3 10.47%
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 10.45%
86.  สพป.พังงา 10.42%
87.  สพป.น่าน เขต 1 10.38%
88.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 10.32%
89.  สพป.พะเยา เขต 2 10.32%
90.  สพป.ระนอง 10.30%
91.  สพป.ระยอง เขต 1 10.29%
92.  สพป.ตรัง เขต 2 10.22%
93.  สพป.ยโสธร เขต 1 10.22%
94.  สพป.ชุมพร เขต 1 10.16%
95.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 10.15%
96.  สพป.สงขลา เขต 2 10.14%
97.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10.07%
98.  สพป.ลำพูน เขต 1 10.06%
99.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 10.06%
100.  สพป.สระแก้ว เขต 1 10.06%
101.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 9.84%
102.  สพป.สงขลา เขต 1 9.76%
103.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 9.72%
104.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 9.68%
105.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 9.66%
106.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 9.61%
107.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 9.60%
108.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 9.51%
109.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 9.49%
110.  สพป.จันทบุรี เขต 2 9.44%
111.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 9.44%
112.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 9.42%
113.  สพป.สกลนคร เขต 1 9.42%
114.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 9.38%
115.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 9.38%
116.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 9.38%
117.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 9.36%
118.  สพป.ตราด 9.17%
119.  สพป.เลย เขต 2 9.15%
120.  สพป.ระยอง เขต 2 9.11%
121.  สพป.เชียงราย เขต 2 8.97%
122.  สพป.เลย เขต 3 8.93%
123.  สพป.ยโสธร เขต 2 8.93%
124.  สพป.นครพนม เขต 1 8.91%
125.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 8.85%
126.  สพป.หนองคาย เขต 1 8.76%
127.  สพป.สกลนคร เขต 3 8.76%
128.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.70%
129.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 8.68%
130.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.62%
131.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8.48%
132.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 8.45%
133.  สพป.นครพนม เขต 2 8.38%
134.  สพป.อุดรธานี เขต 4 8.37%
135.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 8.35%
136.  สพป.มุกดาหาร 8.32%
137.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8.30%
138.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8.26%
139.  สพป.อำนาจเจริญ 8.24%
140.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8.22%
141.  สพป.สกลนคร เขต 2 8.21%
142.  สพป.อุดรธานี เขต 2 8.15%
143.  สพป.ลำพูน เขต 2 8.13%
144.  สพป.สตูล 8.08%
145.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8.05%
146.  สพป.พิจิตร เขต 2 7.98%
147.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.96%
148.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.90%
149.  สพป.สงขลา เขต 3 7.89%
150.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.86%
151.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.82%
152.  สพป.สมุทรสงคราม 7.80%
153.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.64%
154.  สพป.อุดรธานี เขต 3 7.63%
155.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.59%
156.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.59%
157.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.56%
158.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7.52%
159.  สพป.น่าน เขต 2 7.36%
160.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.33%
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 7.17%
162.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.09%
163.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.07%
164.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 7.04%
165.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 6.92%
166.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.84%
167.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.72%
168.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.71%
169.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 6.70%
170.  สพป.นนทบุรี เขต 1 6.22%
171.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.08%
172.  สพป.นราธิวาส เขต 2 6.03%
173.  สพป.ปัตตานี เขต 2 5.56%
174.  สพป.ยะลา เขต 2 5.36%
175.  สพป.ตาก เขต 2 5.28%
176.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.05%
177.  สพป.ยะลา เขต 1 5.02%
178.  สพป.ปัตตานี เขต 3 4.93%
179.  สพป.ยะลา เขต 3 4.89%
180.  สพป.นราธิวาส เขต 1 4.81%
181.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.19%
182.  สพป.นราธิวาส เขต 3 4.00%
183.  สพป.บึงกาฬ 3.31%

Powered By www.thaieducation.net