ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 11 2 18.18%
2.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214 32 14.95%
3.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 21 3 14.29%
4.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127 11 8.66%
5.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100 8 8.00%
6.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 76 6 7.89%
7.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 41 3 7.32%
8.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 354 24 6.78%
9.  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15 1 6.67%
10.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 150 10 6.67%
11.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62 4 6.45%
12.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32 2 6.25%
13.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 242 13 5.37%
14.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646 80 4.86%
15.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44 2 4.55%
16.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22 1 4.55%
17.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 133 6 4.51%
18.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 138 6 4.35%
19.  โรงเรียนบ้านนาบอน 348 15 4.31%
20.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 47 2 4.26%
21.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24 1 4.17%
22.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291 12 4.12%
23.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 100 4 4.00%
24.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 104 4 3.85%
25.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 296 11 3.72%
26.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30 1 3.33%
27.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 122 4 3.28%
28.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33 1 3.03%
29.  โรงเรียนบ้านดงหมู 137 4 2.92%
30.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103 3 2.91%
31.  โรงเรียนบ้านผึ้ง 70 2 2.86%
32.  โรงเรียนนางามวิทยา 179 5 2.79%
33.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 37 1 2.70%
34.  โรงเรียนบ้านกกตาล 78 2 2.56%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 81 2 2.47%
36.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 41 1 2.44%
37.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 260 6 2.31%
38.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1388 32 2.31%
39.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218 5 2.29%
40.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 137 3 2.19%
41.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 92 2 2.17%
42.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230 5 2.17%
43.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93 2 2.15%
44.  โรงเรียนบ้านชาด 236 5 2.12%
45.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54 1 1.85%
46.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116 2 1.72%
47.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 65 1 1.54%
48.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 197 3 1.52%
49.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 73 1 1.37%
50.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80 1 1.25%
51.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82 1 1.22%
52.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87 1 1.15%
53.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 88 1 1.14%
54.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 88 1 1.14%
55.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 89 1 1.12%
56.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 98 1 1.02%
57.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 101 1 0.99%
58.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207 2 0.97%
59.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 309 3 0.97%
60.  โรงเรียนบ้านนาวี 106 1 0.94%
61.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106 1 0.94%
62.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 111 1 0.90%
63.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 245 2 0.82%
64.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 126 1 0.79%
65.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 275 2 0.73%
66.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 166 1 0.60%
67.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 176 1 0.57%
68.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 352 2 0.57%
69.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 212 1 0.47%
70.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 240 1 0.42%
71.  โรงเรียนสังคมพัฒนา 254 1 0.39%
72.  โรงเรียนบ้านดินจี่ 358 1 0.28%
73.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 463 1 0.22%
74.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 132 0 0.00%
75.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 297 0 0.00%
76.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 112 0 0.00%
77.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 80 0 0.00%
78.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 201 0 0.00%
79.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 120 0 0.00%
80.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 40 0 0.00%
81.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66 0 0.00%
82.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 33 0 0.00%
83.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 93 0 0.00%
84.  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41 0 0.00%
85.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53 0 0.00%
86.  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38 0 0.00%
87.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 95 0 0.00%
88.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 206 0 0.00%
89.  โรงเรียนหนองบัวใน 174 0 0.00%
90.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62 0 0.00%
91.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141 0 0.00%
92.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 91 0 0.00%
93.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 149 0 0.00%
94.  โรงเรียนหนองบัวนอก 56 0 0.00%
95.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 123 0 0.00%
96.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 140 0 0.00%
97.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 156 0 0.00%
98.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2 0 0.00%
99.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 46 0 0.00%
100.  โรงเรียนหนองโพนสูง 63 0 0.00%
101.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45 0 0.00%
102.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 87 0 0.00%
103.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 100 0 0.00%
104.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 59 0 0.00%
105.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6 0 0.00%
106.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 33 0 0.00%
107.  โรงเรียนโคกนาดี 120 0 0.00%
108.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63 0 0.00%
109.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 83 0 0.00%
110.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 76 0 0.00%
111.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73 0 0.00%
112.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 111 0 0.00%
113.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 55 0 0.00%
114.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 39 0 0.00%
115.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 0 0.00%
116.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 100 0 0.00%
117.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 45 0 0.00%
118.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56 0 0.00%
119.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 148 0 0.00%
120.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 150 0 0.00%
121.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 80 0 0.00%
122.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 179 0 0.00%
123.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36 0 0.00%
124.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60 0 0.00%
125.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 172 0 0.00%
126.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48 0 0.00%
127.  โรงเรียนนาทันวิทยา 108 0 0.00%
128.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 353 0 0.00%
129.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46 0 0.00%
130.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2 0 0.00%
131.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 151 0 0.00%
132.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 35 0 0.00%
133.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 159 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านกลาง 108 0 0.00%
135.  โรงเรียนนาขามวิทยา 277 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 28 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 33 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 118 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 109 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 30 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านคุย 253 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านดงมัน 32 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 53 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านจาน 59 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านนากระเดา 86 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 53 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านนาคู 229 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านนาทัน 28 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 97 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 60 0 0.00%
158.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 87 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 141 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 49 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 156 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านวังมน 67 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 116 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 146 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 124 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 54 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 21 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 101 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 48 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 29 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 45 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 59 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 37 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 130 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 67 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 100 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 177 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 67 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 20 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 99 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 97 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 239 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20 0 0.00%
195.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 53 0 0.00%
197.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 25 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 0 0.00%
199.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 166 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net