ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 3 18.75%
2.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 5 13.89%
3.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 18 9.73%
4.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 8 8.79%
5.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 2 8.70%
6.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 8 8.70%
7.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 70 6 8.57%
8.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 12 7.64%
9.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 8 7.34%
10.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 3 6.98%
11.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 6 6.74%
12.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 3 5.66%
13.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 13 5.06%
14.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 6 5.00%
15.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 4 4.82%
16.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 4 4.55%
17.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 67 4.26%
18.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 3 3.85%
19.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 5 3.85%
20.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 4 3.70%
21.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 244 9 3.69%
22.  โรงเรียนนาโกวิทยา 109 4 3.67%
23.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 2 3.64%
24.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 5 3.60%
25.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 3 3.45%
26.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29 1 3.45%
27.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 6 3.03%
28.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 3 2.61%
29.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 119 3 2.52%
30.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 48 2.45%
31.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82 2 2.44%
32.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 2 2.35%
33.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 1 2.08%
34.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 3 2.07%
35.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 2 2.06%
36.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 1 1.96%
37.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 3 1.88%
38.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 1 1.69%
39.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 2 1.63%
40.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 1 1.61%
41.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 187 3 1.60%
42.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 1 1.54%
43.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 1 1.47%
44.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 2 1.45%
45.  โรงเรียนนาจำปา 223 3 1.35%
46.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 80 1 1.25%
47.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 1 1.20%
48.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 1 1.16%
49.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 622 7 1.13%
50.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 1 1.11%
51.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 95 1 1.05%
52.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 102 1 0.98%
53.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 1 0.97%
54.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 1 0.96%
55.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 105 1 0.95%
56.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 1 0.95%
57.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 109 1 0.92%
58.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 1 0.84%
59.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 1 0.65%
60.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 1 0.40%
61.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 365 1 0.27%
62.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 0 0.00%
63.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 0 0.00%
64.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 0 0.00%
65.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
66.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 0 0.00%
67.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 0 0.00%
68.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
69.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 0 0.00%
70.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 225 0 0.00%
71.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 0 0.00%
72.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85 0 0.00%
73.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
74.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149 0 0.00%
75.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 16 0 0.00%
76.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
77.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 179 0 0.00%
78.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 0 0.00%
79.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 216 0 0.00%
80.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 0 0.00%
81.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 95 0 0.00%
82.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 0 0.00%
83.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
84.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 0 0.00%
85.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
86.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 0 0.00%
87.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 0 0.00%
88.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 81 0 0.00%
89.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 0 0.00%
90.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 111 0 0.00%
91.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 139 0 0.00%
92.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
93.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
94.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 0 0.00%
95.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 145 0 0.00%
96.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 0 0.00%
97.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
98.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%
99.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 0 0.00%
100.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 76 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 121 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 122 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 86 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 48 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 93 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 120 0 0.00%
121.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 0 0.00%
122.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 0 0.00%
123.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49 0 0.00%
124.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
125.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 0 0.00%
126.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
127.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 0 0.00%
128.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
129.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
130.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 0 0.00%
131.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 0 0.00%
132.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 427 0 0.00%
133.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 50 0 0.00%
134.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
135.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
136.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 53 0 0.00%
137.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 0 0.00%
138.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 209 0 0.00%
139.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 0 0.00%
140.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 0 0.00%
141.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
142.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36 0 0.00%
143.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
144.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 0 0.00%
145.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 0 0.00%
146.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 0 0.00%
147.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 92 0 0.00%
148.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
149.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 0 0.00%
150.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
151.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 90 0 0.00%
152.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 0 0.00%
153.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 167 0 0.00%
154.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 80 0 0.00%
155.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 0 0.00%
156.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 50 0 0.00%
157.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
158.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 0 0.00%
159.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
160.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
161.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
162.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
163.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 0 0.00%
164.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 116 0 0.00%
165.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
166.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 0 0.00%
167.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 0 0.00%
168.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%
169.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
170.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 0 0.00%
171.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
172.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 81 0 0.00%
173.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net