ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 9 9.57%
2.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 12 9.02%
3.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 3 8.33%
4.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 159 13 8.18%
5.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 7 8.14%
6.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 12 7.79%
7.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 8 7.34%
8.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 92 5.85%
9.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 15 5.79%
10.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 87 5 5.75%
11.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 3 5.66%
12.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 5 5.43%
13.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 6 5.00%
14.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 4 4.82%
15.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 5 4.35%
16.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 122 5 4.10%
17.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 2 3.85%
18.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 2 3.85%
19.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 5 3.85%
20.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 3 3.75%
21.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 9 3.66%
22.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 2 3.64%
23.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 67 2 2.99%
24.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 3 2.86%
25.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 3 2.73%
26.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 2 2.50%
27.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 2 2.15%
28.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 4 2.11%
29.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 2 2.08%
30.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 1 2.08%
31.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 3 2.07%
32.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 199 4 2.01%
33.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 259 5 1.93%
34.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 2 1.92%
35.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 1 1.72%
36.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 33 1.69%
37.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 1 1.61%
38.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 1 1.54%
39.  โรงเรียนนาจำปา 223 3 1.35%
40.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 1 1.20%
41.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 1 1.20%
42.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 1 1.16%
43.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 87 1 1.15%
44.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 617 7 1.13%
45.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 368 4 1.09%
46.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 101 1 0.99%
47.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 102 1 0.98%
48.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 1 0.97%
49.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 1 0.96%
50.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 1 0.96%
51.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 1 0.94%
52.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 117 1 0.85%
53.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 155 1 0.65%
54.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 1 0.54%
55.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 1 0.54%
56.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 1 0.54%
57.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 194 1 0.52%
58.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 1 0.40%
59.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 0 0.00%
60.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
61.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 0 0.00%
62.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 0 0.00%
63.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 0 0.00%
64.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 0 0.00%
65.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
66.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 0 0.00%
67.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
68.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 0 0.00%
69.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 171 0 0.00%
70.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 0 0.00%
71.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
72.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 0 0.00%
73.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
74.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 0 0.00%
75.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
76.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 0 0.00%
77.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 0 0.00%
78.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 0 0.00%
79.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 0 0.00%
80.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 0 0.00%
81.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 0 0.00%
82.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 0 0.00%
83.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
84.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
85.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 0 0.00%
86.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
87.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 0 0.00%
88.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 0 0.00%
89.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
90.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 0 0.00%
91.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 0 0.00%
92.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 1 0 0.00%
93.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 0 0.00%
94.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
95.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 0 0.00%
96.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 0 0.00%
97.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 93 0 0.00%
98.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 0 0.00%
99.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
100.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 0 0.00%
101.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 0 0.00%
102.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
103.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
104.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 226 0 0.00%
105.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 0 0.00%
106.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 0 0.00%
107.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 0 0.00%
108.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
109.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 0 0.00%
110.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%
111.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 0 0.00%
112.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 214 0 0.00%
113.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
114.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 158 0 0.00%
115.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 0 0.00%
116.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
117.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 0 0.00%
118.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 0 0.00%
119.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
120.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 0 0.00%
121.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 108 0 0.00%
122.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 97 0 0.00%
123.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 0 0.00%
124.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
125.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
126.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 106 0 0.00%
127.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 0 0.00%
128.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 0 0.00%
129.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 0 0.00%
130.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 0 0.00%
131.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 0 0.00%
132.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 0 0.00%
133.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 0 0.00%
134.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 0 0.00%
135.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 0 0.00%
136.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
137.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 60 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 27 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 117 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 0 0.00%
160.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 0 0.00%
161.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 0 0.00%
162.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 0 0.00%
163.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 126 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 0 0.00%
165.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
166.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
167.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 0 0.00%
168.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
169.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 127 0 0.00%
170.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
171.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 0 0.00%
172.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
173.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 432 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net