ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 22 15.83%
2.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 5 15.63%
3.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57 7 12.28%
4.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107 12 11.21%
5.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65 6 9.23%
6.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 163 13 7.98%
7.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 160 12 7.50%
8.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 7 7.14%
9.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15 1 6.67%
10.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105 7 6.67%
11.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112 7 6.25%
12.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 38 5.80%
13.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91 5 5.49%
14.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 10 5.43%
15.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118 6 5.08%
16.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 6 4.84%
17.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 10 4.61%
18.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66 3 4.55%
19.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75 3 4.00%
20.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232 9 3.88%
21.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 3 3.70%
22.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 4 3.70%
23.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 3 3.53%
24.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670 58 3.47%
25.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117 4 3.42%
26.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 469 16 3.41%
27.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89 3 3.37%
28.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119 4 3.36%
29.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967 64 3.25%
30.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93 3 3.23%
31.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 2 3.17%
32.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67 2 2.99%
33.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34 1 2.94%
34.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69 2 2.90%
35.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73 2 2.74%
36.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 3 2.70%
37.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 261 7 2.68%
38.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 3 2.63%
39.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 3 2.56%
40.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206 5 2.43%
41.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 2 2.13%
42.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 1 2.00%
43.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50 1 2.00%
44.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 104 2 1.92%
45.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105 2 1.90%
46.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105 2 1.90%
47.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 105 2 1.90%
48.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 3 1.89%
49.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 1 1.75%
50.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 2 1.72%
51.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 66 1 1.52%
52.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147 2 1.36%
53.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 370 5 1.35%
54.  โรงเรียนนาจำปา 242 3 1.24%
55.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81 1 1.23%
56.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88 1 1.14%
57.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269 3 1.12%
58.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95 1 1.05%
59.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 1 1.03%
60.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 1 0.93%
61.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 1 0.81%
62.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 1 0.78%
63.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 268 2 0.75%
64.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 1 0.46%
65.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86 0 0.00%
66.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 0 0.00%
67.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 0 0.00%
68.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43 0 0.00%
69.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 0 0.00%
70.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 0 0.00%
71.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48 0 0.00%
72.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 100 0 0.00%
73.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 0 0.00%
74.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
75.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35 0 0.00%
76.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
77.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 0 0.00%
78.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 0 0.00%
79.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
80.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 0 0.00%
81.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90 0 0.00%
82.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
83.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 0 0.00%
84.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140 0 0.00%
85.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 0 0.00%
86.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151 0 0.00%
87.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64 0 0.00%
88.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 273 0 0.00%
89.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67 0 0.00%
90.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
91.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
92.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89 0 0.00%
93.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 116 0 0.00%
94.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 0 0.00%
95.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
96.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113 0 0.00%
97.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
98.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 0 0.00%
99.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129 0 0.00%
100.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43 0 0.00%
101.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43 0 0.00%
102.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148 0 0.00%
103.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 0 0.00%
104.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 108 0 0.00%
105.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55 0 0.00%
106.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 40 0 0.00%
107.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 0 0.00%
108.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 0 0.00%
110.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 81 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านท่างาม 52 0 0.00%
112.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสว่าง 50 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 27 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 170 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118 0 0.00%
132.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117 0 0.00%
133.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 0 0.00%
134.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16 0 0.00%
135.  โรงเรียนภูปอวิทยา 24 0 0.00%
136.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
137.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39 0 0.00%
138.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 0 0.00%
139.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 0 0.00%
140.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
141.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138 0 0.00%
142.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 0 0.00%
143.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
144.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 0 0.00%
145.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 0 0.00%
146.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 0 0.00%
147.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63 0 0.00%
148.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228 0 0.00%
149.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 0 0.00%
150.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 0 0.00%
151.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
152.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 0 0.00%
153.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
154.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96 0 0.00%
155.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157 0 0.00%
156.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 0 0.00%
157.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
158.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114 0 0.00%
159.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 0 0.00%
160.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95 0 0.00%
161.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 0 0.00%
162.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
163.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128 0 0.00%
164.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 0 0.00%
165.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129 0 0.00%
166.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 49 0 0.00%
167.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64 0 0.00%
168.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80 0 0.00%
169.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 0 0.00%
170.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31 0 0.00%
172.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129 0 0.00%
173.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net