ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 5 15.63%
2.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57 8 14.04%
3.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107 13 12.15%
4.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 100 12 12.00%
5.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 2 10.53%
6.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67 7 10.45%
7.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 164 13 7.93%
8.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 12 7.45%
9.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 7 7.14%
10.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 46 7.02%
11.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15 1 6.67%
12.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 3 6.25%
13.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
14.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65 4 6.15%
15.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69 4 5.80%
16.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105 6 5.71%
17.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232 13 5.60%
18.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 12 5.53%
19.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91 5 5.49%
20.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 10 5.43%
21.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112 6 5.36%
22.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118 6 5.08%
23.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 6 4.84%
24.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66 3 4.55%
25.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117 5 4.27%
26.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73 3 4.11%
27.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670 64 3.83%
28.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 3 3.70%
29.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 5 3.60%
30.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 3 3.53%
31.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 4 3.51%
32.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 1 3.45%
33.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 4 3.42%
34.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89 3 3.37%
35.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119 4 3.36%
36.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 389 13 3.34%
37.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 461 15 3.25%
38.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 2 3.17%
39.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263 8 3.04%
40.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33 1 3.03%
41.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 2 3.03%
42.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34 1 2.94%
43.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967 57 2.90%
44.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 107 3 2.80%
45.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 3 2.70%
46.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 3 2.70%
47.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206 5 2.43%
48.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93 2 2.15%
49.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 2 2.13%
50.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 1 2.08%
51.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50 1 2.00%
52.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105 2 1.90%
53.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 2 1.72%
54.  โรงเรียนนาจำปา 242 4 1.65%
55.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147 2 1.36%
56.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75 1 1.33%
57.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76 1 1.32%
58.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81 1 1.23%
59.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88 1 1.14%
60.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269 3 1.12%
61.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95 1 1.05%
62.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105 1 0.95%
63.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 109 1 0.92%
64.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 1 0.91%
65.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125 1 0.80%
66.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 1 0.78%
67.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 269 2 0.74%
68.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 1 0.63%
69.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 175 1 0.57%
70.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 101 0 0.00%
71.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48 0 0.00%
72.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 91 0 0.00%
73.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
74.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35 0 0.00%
75.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
76.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 0 0.00%
77.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
78.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
79.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 0 0.00%
80.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 0 0.00%
81.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 0 0.00%
82.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140 0 0.00%
83.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90 0 0.00%
84.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151 0 0.00%
85.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94 0 0.00%
86.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 0 0.00%
87.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64 0 0.00%
88.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
89.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67 0 0.00%
90.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 0 0.00%
91.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 276 0 0.00%
92.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
93.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 118 0 0.00%
94.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113 0 0.00%
95.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 0 0.00%
96.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
97.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89 0 0.00%
98.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 0 0.00%
99.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43 0 0.00%
100.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148 0 0.00%
101.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129 0 0.00%
102.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82 0 0.00%
103.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43 0 0.00%
104.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55 0 0.00%
105.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 106 0 0.00%
106.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 8 0 0.00%
107.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
108.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 60 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านท่างาม 53 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 119 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 101 0 0.00%
118.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านสว่าง 50 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
127.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60 0 0.00%
129.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138 0 0.00%
130.  โรงเรียนภูปอวิทยา 24 0 0.00%
131.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16 0 0.00%
132.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117 0 0.00%
133.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
134.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 41 0 0.00%
135.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26 0 0.00%
136.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
137.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
138.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
139.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 0 0.00%
140.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 0 0.00%
141.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 0 0.00%
142.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228 0 0.00%
143.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63 0 0.00%
144.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 0 0.00%
145.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
146.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 0 0.00%
147.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157 0 0.00%
148.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 0 0.00%
149.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
150.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 0 0.00%
151.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95 0 0.00%
152.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129 0 0.00%
153.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64 0 0.00%
154.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
155.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128 0 0.00%
156.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114 0 0.00%
157.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96 0 0.00%
158.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 0 0.00%
159.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 0 0.00%
160.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80 0 0.00%
161.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 47 0 0.00%
162.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%
163.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
164.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50 0 0.00%
165.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 0 0.00%
166.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31 0 0.00%
167.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
168.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129 0 0.00%
169.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 0 0.00%
170.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86 0 0.00%
172.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43 0 0.00%
173.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net