ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 50 18.18%
2.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 176 29 16.48%
3.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 12 12.37%
4.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 464 56 12.07%
5.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 18 2 11.11%
6.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 93 10 10.75%
7.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 654 59 9.02%
8.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 9 8.11%
9.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 187 15 8.02%
10.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 13 7.88%
11.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 5 7.69%
12.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 119 9 7.56%
13.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 272 20 7.35%
14.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 7 6.86%
15.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 10 6.67%
16.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
17.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 3 6.25%
18.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 2 6.25%
19.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 10 6.21%
20.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 2 5.88%
21.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 3 5.77%
22.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 6 5.66%
23.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 5 5.56%
24.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 2 5.41%
25.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 12 5.24%
26.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 11 5.05%
27.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 6 4.96%
28.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 6 4.84%
29.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 5 4.63%
30.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 5 4.59%
31.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 3 4.55%
32.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 5 4.46%
33.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 10 4.37%
34.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 141 6 4.26%
35.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 3 4.17%
36.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 99 4 4.04%
37.  โรงเรียนภูปอวิทยา 26 1 3.85%
38.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 4 3.70%
39.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 2 3.70%
40.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 2 3.64%
41.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 3 3.61%
42.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 2 3.57%
43.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 90 3 3.33%
44.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 94 3 3.19%
45.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 5 3.14%
46.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1664 52 3.13%
47.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263 8 3.04%
48.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 2 3.03%
49.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 6 3.00%
50.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 1 2.70%
51.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 3 2.59%
52.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 3 2.54%
53.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 2 2.47%
54.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 2 2.27%
55.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 2 2.15%
56.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 42 2.14%
57.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 94 2 2.13%
58.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 2 2.13%
59.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 1 2.13%
60.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 1 2.08%
61.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 1 2.04%
62.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 2 1.92%
63.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 2 1.85%
64.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 2 1.82%
65.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 2 1.80%
66.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 1 1.67%
67.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 2 1.63%
68.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 6 1.56%
69.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 2 1.56%
70.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 1 1.28%
71.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 2 1.18%
72.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 3 1.12%
73.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 1 1.12%
74.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 2 0.93%
75.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 116 1 0.86%
76.  โรงเรียนนาจำปา 244 2 0.82%
77.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 1 0.76%
78.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 1 0.70%
79.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 0 0.00%
80.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 0 0.00%
81.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 0 0.00%
82.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 41 0 0.00%
83.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 0 0.00%
84.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 0 0.00%
85.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 6 0 0.00%
86.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 0 0.00%
87.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 0 0.00%
88.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
89.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 0 0.00%
90.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 0 0.00%
91.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
92.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 0 0.00%
93.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 0 0.00%
94.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
95.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
96.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 0 0.00%
97.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 0 0.00%
98.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 0 0.00%
99.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%
100.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 0 0.00%
101.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
102.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 0 0.00%
103.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
104.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 0 0.00%
105.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 63 0 0.00%
106.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 0 0.00%
107.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 0 0.00%
108.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 0 0.00%
109.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 113 0 0.00%
110.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
111.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 105 0 0.00%
112.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 0 0.00%
113.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 0 0.00%
114.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 0 0.00%
115.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 0 0.00%
116.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 0 0.00%
117.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 0 0.00%
118.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
119.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
120.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 102 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 122 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 58 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 75 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 0 0.00%
141.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 0 0.00%
142.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
143.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
144.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
145.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 43 0 0.00%
146.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 0 0.00%
147.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 0 0.00%
148.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
149.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
150.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 0 0.00%
151.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
152.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 0 0.00%
153.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 0 0.00%
154.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 0 0.00%
155.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 0 0.00%
156.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
157.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 0 0.00%
158.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 0 0.00%
159.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
160.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 0 0.00%
161.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 0 0.00%
162.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 0 0.00%
163.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 51 0 0.00%
164.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 0 0.00%
165.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 78 0 0.00%
166.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 0 0.00%
167.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
168.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%
169.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 22 0 0.00%
170.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 28 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
172.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 69 0 0.00%
173.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net