ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 54 19.64%
2.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 181 31 17.13%
3.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 32 5 15.63%
4.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1661 252 15.17%
5.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 96 13 13.54%
6.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 463 62 13.39%
7.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 170 21 12.35%
8.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 12 11.32%
9.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 12 10.26%
10.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 23 10.04%
11.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 5 9.62%
12.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 60 9.16%
13.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 11 9.09%
14.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 9 8.82%
15.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 4 8.33%
16.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 15 8.15%
17.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 9 8.11%
18.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 9 7.76%
19.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 5 7.69%
20.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 10 6.67%
21.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 7 6.48%
22.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 8 6.45%
23.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 6 6.45%
24.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 2 6.25%
25.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
26.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 10 6.21%
27.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 277 17 6.14%
28.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 6 5.88%
29.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 2 5.88%
30.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 88 5 5.68%
31.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 5 5.56%
32.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 12 5.53%
33.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 6 5.50%
34.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 2 5.41%
35.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 93 5 5.38%
36.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 96 5 5.21%
37.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 8 4.85%
38.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 3 4.55%
39.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 4 4.55%
40.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 5 4.46%
41.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 45 2 4.44%
42.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 10 4.37%
43.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 2 4.26%
44.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 3 4.17%
45.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 2 4.17%
46.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 160 6 3.75%
47.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 4 3.70%
48.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 4 3.70%
49.  โรงเรียนภูปอวิทยา 27 1 3.70%
50.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 2 3.70%
51.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 3 3.70%
52.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 2 3.64%
53.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 5 3.60%
54.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 3 3.45%
55.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 265 9 3.40%
56.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 4 3.39%
57.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 3 3.06%
58.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 2 3.03%
59.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 6 3.00%
60.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 1 2.70%
61.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 3 2.70%
62.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 118 3 2.54%
63.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 2 2.41%
64.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 9 2.34%
65.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 44 2.24%
66.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 2 2.13%
67.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 2 2.08%
68.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 1 2.04%
69.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 2 1.92%
70.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 5 1.87%
71.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 2 1.82%
72.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 1 1.79%
73.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 1 1.67%
74.  โรงเรียนนาจำปา 244 4 1.64%
75.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 126 2 1.59%
76.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 2 1.56%
77.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 76 1 1.32%
78.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 1 1.25%
79.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 1 1.22%
80.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 1 1.12%
81.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 2 0.93%
82.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 114 1 0.88%
83.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 1 0.76%
84.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 1 0.70%
85.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 0 0.00%
86.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 61 0 0.00%
87.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 0 0.00%
88.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
89.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 0 0.00%
90.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 0 0.00%
91.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
92.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 0 0.00%
93.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 0 0.00%
94.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 116 0 0.00%
95.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 0 0.00%
96.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 0 0.00%
97.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 0 0.00%
98.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
99.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 0 0.00%
100.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 0 0.00%
101.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 0 0.00%
102.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 107 0 0.00%
103.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 0 0.00%
104.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
105.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 0 0.00%
107.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 57 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 0 0.00%
124.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 0 0.00%
125.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
126.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 0 0.00%
127.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
128.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
129.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 44 0 0.00%
130.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 0 0.00%
131.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 0 0.00%
132.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
133.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
134.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 0 0.00%
135.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 0 0.00%
136.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 0 0.00%
137.  โรงเรียนหนองแวงแสน 48 0 0.00%
138.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 0 0.00%
139.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 158 0 0.00%
140.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 0 0.00%
141.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
142.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 0 0.00%
143.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 0 0.00%
144.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
145.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 0 0.00%
146.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 0 0.00%
147.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 0 0.00%
148.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 0 0.00%
149.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%
150.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 81 0 0.00%
151.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
152.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 0 0.00%
153.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 33 0 0.00%
154.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
155.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
156.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 0 0.00%
157.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 0 0.00%
158.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 40 0 0.00%
159.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27 0 0.00%
160.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 0 0.00%
161.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 7 0 0.00%
162.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 0 0.00%
163.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 0 0.00%
164.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
165.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 0 0.00%
166.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 30 0 0.00%
167.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
168.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 0 0.00%
169.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 235 0 0.00%
170.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
171.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
172.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 232 0 0.00%
173.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net