ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 30 10 33.33%
2.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 216 32 14.81%
3.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 159 15 9.43%
4.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 113 10 8.85%
5.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 887 73 8.23%
6.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 5 7.69%
7.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 692 47 6.79%
8.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2089 125 5.98%
9.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 4 5.56%
10.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 256 13 5.08%
11.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 387 17 4.39%
12.  โรงเรียนบ้านจันทึง 162 6 3.70%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 4 3.57%
14.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 58 2 3.45%
15.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 135 4 2.96%
16.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 136 4 2.94%
17.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1348 38 2.82%
18.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 120 3 2.50%
19.  โรงเรียนวัดคูขุด 82 2 2.44%
20.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 9 2.00%
21.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 113 2 1.77%
22.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 114 2 1.75%
23.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 60 1 1.67%
24.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 131 2 1.53%
25.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 7 1.39%
26.  โรงเรียนประชานิคม 4 294 4 1.36%
27.  โรงเรียนประชานิคม 2 153 2 1.31%
28.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 1 1.28%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 162 2 1.23%
30.  โรงเรียนบ้านบางจาก 164 2 1.22%
31.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 281 3 1.07%
32.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 139 1 0.72%
33.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 202 1 0.50%
34.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 214 1 0.47%
35.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 238 1 0.42%
36.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1217 3 0.25%
37.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 542 1 0.18%
38.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 68 0 0.00%
39.  โรงเรียนวัดดอนยาง 88 0 0.00%
40.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 141 0 0.00%
41.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 75 0 0.00%
42.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 242 0 0.00%
43.  โรงเรียนวัดบางแหวน 147 0 0.00%
44.  โรงเรียนวัดบางลึก 63 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 112 0 0.00%
47.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 133 0 0.00%
49.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 119 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 0 0.00%
51.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 557 0 0.00%
52.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 117 0 0.00%
53.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 216 0 0.00%
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 221 0 0.00%
55.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 152 0 0.00%
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 149 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 0 0.00%
58.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 105 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 62 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 71 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 102 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 277 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านชุมโค 81 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 144 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 44 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 131 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 144 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 61 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 209 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 112 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 67 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 91 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 41 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 101 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 45 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านบางหลง 70 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านบางคอย 119 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 194 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 34 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านละมุ 65 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 165 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านยายไท 96 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 41 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 27 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 238 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 195 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 98 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 41 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 125 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 83 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 80 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหินกบ 83 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหาดใน 213 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 114 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 30 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 108 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 70 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านเขาวง 107 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 112 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 157 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 89 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 305 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านในห้วย 64 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านไชยราช 78 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดควนมณี 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net